กฟก.รับฟังประชาพิจารณ์แก้ พรบ. หนุนให้แก้หนี้ในระบบของเกษตรกรครบวงจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 15:30
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับมติบอร์ดเฉพาะกิจปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3 มาตรา เร่งเดินหน้าทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบให้เกษตรกรอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พรบ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 3 มาตรา มาตรา 16 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ มาตรา 23 ที่ตั้งของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ และมาตรา 37/9 การจัดการหนี้ของเกษตรกร และให้มีการปรับปรุงกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรกรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ภายใต้โครงสร้างกฎหมายเดิม ทั้งนี้ แต่เดิมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 โดยรัฐสภาได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2542 ต่อมา ในปี 2544 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอันเนื่องมาจากโครงการส่งเสริมของรัฐ ที่ไม่ประสบผลสำเร็จและหนี้บุคคลค้ำประกันไว้อย่างชัดเจน เป็นเหตุให้เกษตรกรเหล่านั้นไม่มีโอกาสฟื้นฟูอาชีพ และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ดำเนินงานมา 19 ปีแล้ว ซึ่งในการดำเนินงานยังมีปัญหาอุปสรรคในแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ทำให้การปฏิบัติงานติดขัด ไม่เดินหน้าเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข พรบ. ดังกล่าว

ก่อนการแก้ไข พรบ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จึงทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNXtqdJCmZ9neyHWKlnVERq7IOGXhQGm2aKe_FEFB5gsAL8g/formResponse หรือ เพจเฟซบุ๊ค สำนักงานกองทุน ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เว็บไซต์สำนักงานกองทฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ความคิดเห็นที่ได้จะรวบรวมเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยจะเปิดให้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2561 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โทรศัทพ์ 02-1580342


Latest Press Release

ภาพข่าว: อร่อยกับมาม่า OK รสผัดไข่เค็ม ที่ร้านลอว์สัน108 ที่แรกที่เดียว!

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น "ลอว์สัน108" ชวนมาอร่อยกับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆ "มาม่า OK รสผัดไข่เค็ม" ก่อนใคร ที่ร้านลอว์สัน108 มาม่า OK (Oriental Kitchen) ได้ออกรสชาติใหม่ "มาม่าผัดไข่เค็ม"...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14...

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ อยุธยา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่...

การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา...

Related Topics