ศูนย์บริการคนพิการโคราช ร่วมกับ ซีพีเอฟ เสริมสร้างคนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 11:25
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--ซีพีเอฟ

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดอบรมพนักงานคนพิการในจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และข้อมูลสิทธิและสวัสดิการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมคนพิการทำงานด้วยความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้มากที่สุด

นางสาวจุฑามาศ ชาติเกษม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์บริการคนพิการฯ ดำเนินงานเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในจังหวัดที่มีอยู่ 80,000 คน อย่างต่อเนื่อง การที่ภาคเอกชนให้ความร่วมมือจัดจ้างคนพิการในวัยทำงานในโคราชประมาณ 40,000 คนได้ทำงานในสถานประกอบการ หรือจัดจ้างทำงานสาธารณประโยชน์ในชุมชนมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของคน สร้างคุณค่าให้กับคนพิการ นอกจากนี้ ความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่าง ซีพีเอฟ ในการจัดอบรมให้ความรู้ เป็นอีกแนวทางที่เสริมสร้างความเท่าเทียมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ศูนย์บริการฯ สนับสนุนให้ซีพีเอฟจัดให้ความรู้กับคนพิการต่อเนื่อง เพราะนโยบายและสวัสดิการเกี่ยวกับคนพิการมีการปรับเปลี่ยนทุกปี และแนะให้ภาคเอกชนรายอื่นๆ ร่วมช่วยกัน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐที่พึงได้อย่างครบถ้วน

"การให้ความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตคนพิการมาก ช่วยให้คนพิการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยคนพิการ การบริการสุขภาพ อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ สิทธิการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ เป็นต้น ช่วยให้คนพิการพึ่งพาตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัวและชุมชน" ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา กล่าว

นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ จัดจ้างคนพิการในจังหวัดนครราชสีมาทำงานในสถานประกอบการและทำงานในชุมชนรวม 158 คน ซึ่งทุกคนต่างเป็นกำลังสำคัญขององค์กรและหน่วยงานที่คนพิการเข้าไปช่วยงาน ทั้งเป็นพนักงานด้านธุรการของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช เป็นครูช่วยสอนนักเรียนหูหนวกที่โรงเรียนราชสีมาปัญญานุกูล รวมถึงโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล วัด ซึ่งบริษัทมีความภูมิใจที่เห็นคนพิการเหล่านี้ได้นำศักยภาพของตัวเองร่วมสร้างการเติบโตขององค์กร และช่วยเหลือชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ และมีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับสังคม

นางจุไรรัตน์ อุตสาหพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรึก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา กล่าวว่า คนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากซีพีเอฟให้ช่วยงานที่สำนักงานฯ เป็นประโยชน์ที่โรงพยาบาลมีคนช่วยให้งานบริการประชาชนได้มากขึ้น ขณะที่คนพิการยังได้มีรายได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

นายสงวน มูลนิธิธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา กล่าวว่า การอบรมนี้ช่วยให้คนพิการได้ทราบถึงสิทธิ์ของตนเองที่พึงมีพึงได้ เช่น สิทธิการกู้เงินเพื่อนำไปประกอบอาชีพ ช่วยให้คนพิการไม่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบ

ด้านนายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะคร้อ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ ช่วยให้คนพิการมีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ป้องกันเกิดอุบัติเหตุ และยังได้รู้สิทธิของตนเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน ซีพีเอฟจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานบริษัทรวมทั้งหมด 734 คน แบ่งออกเป็น คนพิการที่ทำงานในสถานประกอบการของบริษัททั่วประเทศ รวม 186 คน และคนพิการที่จัดจ้างให้ทำงานสาธารณประโยชน์หรือช่วยเหลืองานในชุมชนของคนพิการเอง รวม 422 คน นอกจากนี้ อีก 126 คน บริษัทฯ ให้สัมปทานพิการจัดสถานที่ให้จัดจำหน่ายสินค้าในโรงงานและสถานประกอบการของบริษัท

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้จัดอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเรื่องสิทธิและสวัสดิการที่คนพิการพึงได้รับมาอย่างต่อเนื่องรวมแล้ว 149 คน ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังมีทีมงานติดตามประเมินผล รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่คนพิการถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าคนพิการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมั่นคง


Latest Press Release

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื่อมโลหะ ของสถานประกอบกิจการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด จำนวน...

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดคุ้ม! โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม

ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ชวนคุณมาลิ้มลอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันสุดคุ้ม ทางเลือกง่ายๆเอาใจชาวออฟฟิศ .. ไม่ว่าคุณจะนัดลูกค้าทานมื้อกลางวัน หรือชวนเพื่อนร่วมงานมาทานมื้อเที่ยง ก็สามารถมาอร่อยแบบไม่อั้น...

ภาพข่าว: KMA เฟ้นหาสุดยอดเมกอัพหน้าใหม่

รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากเครื่องสำอาง KMA (เค เอ็ม เอ) ร่วมให้คะแนนรอบก่อนตัดสินเพื่อเฟ้นหา "THE BEST MAKE UP AWARD BY KMA" สุดยอดเมกอัพหน้าใหม่ที่เข้ารอบ 8...

GEMBA ม.ธรรมศาสตร์ การันตีรางวัลระดับโลก พลิกโฉมหลักสูตร MBA สร้างนักธุรกิจพร้อมใช้งานจริงในองค์กร

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและนำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อทุกๆ วงการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในยุคนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง...

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อม ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ"หนึ่งในเครือข่ายของ "เบซิส" เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เ...

Related Topics