ไฟเซอร์ ฉลองครบรอบ 60 ปี ตอกย้ำความมุ่งมั่น โครงการ Fit in 60 Days by Pfizer Year 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 16:14
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ไฟเซอร์ เปิดตัวโครงการ Fit in 60 Days by Pfizer Year 2 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนวิถีชีวิตที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดีในประเทศไทย

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉลองครบรอบ 60 ปี ในการมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของคนไทย เปิดตัวโครงการ 'Fit in 60 days by Pfizer Year 2' หรือ 'พิชิตสุขภาวะใน 60 วันกับไฟเซอร์ ปี 2' เพื่อสร้างความตระหนักและรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

นายเซลิม เซสกิน ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทยาและเวชภัณฑ์ชั้นนำของโลกที่ทุ่มเทคิดค้น วิจัย และพัฒนายาสำหรับการรักษาและการป้องกันโรค กล่าวว่า "ไฟเซอร์ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทไฟเซอร์ในระดับโลก ในการร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคนทั่วโลก ด้วยการเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในความร่วมมือกับบุคลากรและสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ตลอดจนมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนท้องถิ่นในการสนับสนุนการศึกษาด้านสุขภาพและการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงยาและวัคซีนที่มีคุณภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"

ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการดูแลสุขภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ทศวรรษในประเทศไทย

"เราเชื่อว่า การป้องกันดีกว่าการรักษา จึงได้ดำเนินโครงการ 'Fit in 60 Days by Pfizer Year 2' หรือ 'พิชิตสุขภาวะใน 60 วันกับไฟเซอร์ ปี 2' เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การบริโภคและการพักผ่อนนอนหลับอย่างเหมาะสมตลอด 60 วันของโครงการเพื่อสร้างเสริมการมีสุขภาพที่ดี" นายเซลิม เซสกิน กล่าวเพิ่มเติม

โรค NCDs หรือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) ถือเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับประเทศ โดยในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงร้อยละ 75 หรือประมาณ 320,000 คนต่อปี เฉลี่ยชั่วโมงละ 37 คน สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองคิดเป็นร้อยละ 4.59 หรือประมาณ 28,000 คน รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด ตามด้วยโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ตามลำดับ สาเหตุของโรคส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และออกกำลังกายไม่เพียงพอ โดยผู้ป่วยโรค NCDs ในกลุ่มประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มมากขี้น1 นอกจากนี้ ผู้ป่วยด้วยโรค NCDs จำนวนมากต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมากอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ด้าน ภญ.ศิริวรรณ ชื่นชมสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า "บริษัทฯ มีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสังคมไทย ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ โดยโครงการ Fit in 60 Days by Pfizer Year 2: พิชิตสุขภาวะใน 60 วันกับไฟเซอร์ ปี 2 นี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Startup Fitness นำทีมโดย โค้ชเป้ง-สาธิก ธนะทักษ์ เทรนเนอร์ชื่อดัง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลีนิค รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์หญิงณิรัชดา ทรัพย์อนันต์ แพทย์ด้านระบบประสาทวิทยา ศูนย์ตรวจการนอนหลับและศูนย์ลมชัก โรงพยาบาลกรุงเทพ มาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับคนไทย โดยผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ 60 คน จะได้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยการสร้างสมดุลของพฤติกรรมควบคู่การออกกำลังกายและการมีโภชนาการที่ดี รวมถึงการพักผ่อนและนอนหลับอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล"

โครงการ Fit in 60 Days by Pfizer Year 2: พิชิตสุขภาวะใน 60 วันกับไฟเซอร์ ปี 2 จะเริ่มเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 กันยายน 2561 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยการส่ง VDO Clip แนะนำตนเองพร้อมบอกเหตุผล "ทำไมถึงอยากมีสุขภาพดี" ความยาวไม่เกิน 2 นาที ผ่านช่องทางwww.FITIN60DAYsbyPFIZER.com โดยตลอดระยะเวลา 60 วัน ของโครงการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดจะได้ร่วม workshop 3 ครั้ง โดยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันโรค NCDs เบื้องต้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี การบริโภคอย่างไรให้สุขภาพดี และการพักผ่อนอย่างถูกวิธี หรือกิจกรรมทางกายที่ทำได้ง่ายในชีวิตประจำวัน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการทำวิดีโอคลิปทั้งหมด 10 ตอนควบคู่กับ workshop ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในworkshop รวมทั้งวิดีโอคลิป 10 ตอน จะถูกถ่ายทอดผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทั้ง Facebook และ Youtube โดยทีมStartup ควบคู่ไปกับคำแนะนำในด้านต่างๆ โดย โค้ชเป้ง-สาธิก ธนะทักษ์ เทรนเนอร์ชื่อดัง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล และแพทย์หญิงณิรัชดา ทรัพย์อนันต์ ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยการสร้างสมดุลชีวิตแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสได้รางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับความพยายามและตั้งใจจริงในการบรรลุเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

ในโลกปัจจุบัน สื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันจนแทบจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนทั่วไปในยุคนี้ การกระจายข่าวต่างๆ และส่งต่อข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่อยครั้งที่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและขาดการคัดกรอง ผู้รับสารจึงควรพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา

"การจัดทำโครงการในครั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นอกเหนือจากการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี ห่างไกลจากโรค NCDs แล้ว ยังจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะส่งต่อข้อมูล หรือความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ที่รวบรวมจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการไปสู่คนไทยเพื่อเรียนรู้และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดีอีกด้วย โดยหวังว่าข้อมูลความรู้จากโครงการของเราจะสามารถช่วยผู้ที่นำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอให้ห่างไกลจากโรค NCDs ได้" ภญ. ศิริวรรณ กล่าวเพิ่มเติม

"ด้วยความเจริญด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลต่อวิถีชีวิตและก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล พักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอ และขาดการออกกำลังกาย จึงอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรค NCDs ซึ่งสามารถป้องกันได้ จึงอยากเชิญชวนให้มาร่วม โครงการ Fit in 60 Days by Pfizer Year 2: พิชิตสุขภาวะใน 60 วันกับไฟเซอร์ ปี 2 เพื่อดูแลสุขภาพไปด้วยกันค่ะ" ภญ. ศิริวรรณ กล่าวสรุป

ข้อมูลอ้างอิง
1"NCDs fatality rate per hour in Thailand" Hfocus, August 8, 2018, Accessed August 18, 2018 https://www.hfocus.org/content/2018/08/16157

Latest Press Release

มาร์ส เผยกลยุทธ์ใหม่ มุ่งส่งเสริมการผลิตโกโก้อย่างยั่งยืน

มาร์ส ริกลีย์ คอนเฟคชันเนอรี (Mars Wrigley Confectionery) ผู้ผลิตช็อกโกแลตมานานกว่า 100 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ซื้อโกโก้รายใหญ่ของโลก ได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่ในการยกเครื่องห่วงโซ่อุปทานโกโก้ กลยุทธ์ใหม่ในชื่อ "Cocoa for Generations"...

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายกิตติ เอกวัลลภ ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธาสัญญาที่ 1...

แอดแมน 2018 ชี้ โฆษณาวันนี้ไม่ควรมีดีแค่ขายของ พร้อมกระตุ้นคนโฆษณาใส่ใจสร้างงานเพื่อสังคม

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงาน แอดแมน อวอร์ดส แอนด์ ซิมโปเซียม 2018 (Adman Awards & Symposium 2018) งานประกวดและแสดงผลงานของคนในวงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด...

ส.อ.ท. พร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ECO Innovation Forum 2018 ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-City and Sustainable Urbanization หนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชูนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urbanization) เพื่อสร้างความมั่งคั่งและกระจายความมั่งคั่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่...

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียืนยันร่วมปาฐกถาในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ที่กรุงเทพฯ

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจระดับโลกอีก 40 คน ยืนยันร่วมกล่าวปาฐกถาและร่วมพูดคุยบนเวทีในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ โรงแรม ดิ แอทธินีโฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น...

Related Topics