มูลนิธิเอสซีจีร่วมส่งแรงใจเชียร์เยาวชนไทย ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 10:49
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--Extravaganza PR

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ส่งผลให้ความต้องการกำลังแรงงานของตลาดในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกำลังคนในสาย "อาชีพ" ผู้มีทักษะฝีมือเฉพาะด้าน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิเอสซีจีที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างคนด้วยการศึกษาโดยเฉพาะสายอาชีวะ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและตลาดแรงงาน ตลอดทั้งยังเล็งเห็นว่า บุคคลเหล่านี้สมควรได้รับการสนับสนุนและพัฒนาทักษะฝีมือ โดยเริ่มจากระดับเยาวชน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เยาวชนไทยได้ตื่นตัวและพร้อมพัฒนาตนเองไปให้สุดขีดความสามารถ มูลนิธิฯ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 หรือ WorldSkills ASEAN Bangkok 2018 เพื่อเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานของเยาวชนไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า มูลนิธิเอสซีจีได้สนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชน โดยมอบทุนการศึกษา "Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี" ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนสร้างบุคลากรฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 โดยนักเรียนทุนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ทั้งความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นทั้ง "คนเก่งและดี"

"มูลนิธิเอสซีจีเห็นความสำคัญของการสร้างคนในสายช่างอุตสาหกรรม สายบริการ และสายเกษตกรรมตลอดมา โดยเรามองว่าเยาวชน เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เด็กอาชีวะ แต่พวกเขาคือคนที่มีทักษะฝีมือเฉพาะทาง เป็นทักษะความสามารถส่วนบุคคล เป็นวิชาความรู้ที่ติดตัวและสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มูลนิธิเอสซีจีเชื่อมั่นว่าทรัยากรคน คือฟันเฟืองที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศ มูลนิธิฯ พร้อมส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล จึงได้สนับสนุนน้องๆ เยาวชน สายอาชีวะเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 หรือ WorldSkills ASEAN Bangkok 2018 ด้วยการมอบทุนการศึกษาและดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของการเก็บตัวฝึกซ้อมของน้องๆ จำนวน 9 คน ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาก่ออิฐ สาขาปูกระเบื้อง และสาขาประกอบอาหาร เพื่อให้น้องๆ ได้แสดงทักษะฝีมือช่างบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวต่างชาติ โดยมูลนิธิฯ หวังว่าการแข่งขันนี้ฯ จะสามารถช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ พร้อมทั้งยังเป็นการช่วยฝึกทักษะของน้องๆ ทุกคน เพื่อแสดงศักยภาพให้ต่างชาติได้เห็นว่าเด็กไทยของเรานั้น มีฝีมือคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศได้" สุวิมล กล่าว

สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เป็นการแข่งขันการทำงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะในอาชีพต่างๆ ครอบคลุมทักษะการทำงานในอุตสาหกรรมจริง สำหรับตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันฯ สาขาก่ออิฐ อย่าง น้องปอนด์ นายตะวัน ชิดหอระดี นักเรียนชั้นปวส.2 สาขาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร นักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี เล่าถึงการเก็บตัวฝึกซ้อมในรายการนี้ว่า ตนเองมีความพร้อมในการแข่งขันเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยการเก็บตัวฝึกซ้อมที่มีคุณครูคอยแนะนำวิธีการก่ออิฐตามโจทย์การแข่งขัน เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่ตนเองหวังไว้

"การที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่ง WorldSkills ASEAN Bangkok 2018 ในครั้งนี้ ผมรู้สึกภูมิใจมากครับ เพราะว่าการก่ออิฐเป็นสิ่งที่ผมมีความคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก และได้ช่วยครอบครัวทำงานอยู่เป็นประจำ ทำให้ผมมีความมั่นใจที่จะสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันมาให้กับคนไทยในครั้งนี้" น้องปอนด์ กล่าว

ขณะที่ น้องแบงค์ นายสหรัฐ งามสุข นักเรียนชั้น ปวส.1 สาขาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร นักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี ที่เข้าร่วมการแข่งขันในสาขาปูกระเบื้อง ได้พูดคุยเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการแข่งขันว่า การปูกระเบื้องนั้น ต้องอาศัยความละเอียดอย่างมากทั้งการตัดแผ่นกระเบื้อง และการนำมาปูบนพื้นที่ที่ต้องการ เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด

"ระยะแรกในการเก็บตัวฝึกซ้อมจะต้องเริ่มจากการซ้อมเขียนแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ซึ่งจะสามารถดูความละเอียด และดูร่องของกระเบื้องว่าตรงไหนยังสามารถทำให้ชิดกันได้ จึงค่อยมาเขียนแบบด้วยมือ ซึ่งก็จะอาศัยความพิถีพิถันในการเขียนมาก สิ่งที่ทำให้ผมกังวลมากคือขั้นตอนการตัดกระเบื้อง ซึ่งจะต้องอาศัยความละเอียดและความแม่นยำในการตัด ฉะนั้นจะต้องมีสมาธิเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะให้กระเบื้องนั้นออกมาตามความต้องการ และในการแข่งขันยังต้องมีสมาธิสูงเพื่อให้งานออกสมบูรณ์มากที่สุด ตอนนี้ใกล้การแข่งขันเข้ามาทุกที ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับ แต่คิดว่าถ้าได้ลงแข่งความตื่นเต้นจะลดน้อยลง เพราะผมมีประสบการณ์จากการแข่งขันในระดับชาติมาแล้ว และคิดว่าจะทำให้ดีที่สุด ไม่ให้ทุกคนผิดหวังครับ" น้องแบงค์ กล่าว

ด้านน้องพี นายภูมิน หิรัญสุนทร นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุสิตธานี นักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี ที่เข้าแข่งในสาขาประกอบอาหาร ได้เผยถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ว่า ผมรู้สึกดีใจมากเลย ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าแข่งขันรายการระดับอาเซียน และรู้สึกกังวลใจเล็กน้อยในเรื่องของการแข่งขัน เพราะการแข่งครั้งนี้ ถ้าติด 1 ใน 3 จะได้รับเลือกให้ไปแข่งขันในระดับโลกต่อไป ซึ่งนั่นก็เป็นความใฝ่ฝันของผม ดังนั้นผมจึงต้องหมั่นฝึกฝน ฝึกซ้อม เพื่อให้มีความพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้

"การเก็บตัวฝึกซ้อมจะต้องเข้าเก็บตัวประมาณ 4 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมอาหารทั้งครัวร้อน และครัวเย็น และถัดจากนั้นค่อยฝึกปฏิบัติตามโจทย์แต่ละโจทย์เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการแข่งขัน ในตอนนี้ผมก็ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ในวันแข่งเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรือไม่มีความผิดพลาดเลยครับ ซึ่งผมคิดว่า ผมจะได้รับประสบการณ์อย่างมาก ทั้งจากการเก็บตัวฝึกซ้อม และการเข้าแข่งขัน โดยไม่สามารถหาได้จากที่ไหน และผมจะตั้งใจทำอาหารออกมาให้ดีที่สุดครับ"น้องพี กล่าว

ทั้งนี้การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018) จัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งถือเป็นรายการแข่งขันทักษะฝีมือที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นเวทีสำหรับเยาวชนไทยในการแสดงทักษะและความสามารถของตนเอง อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาฝีมือเยาวชนไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล


Latest Press Release

ภาพข่าว: รีจอยส์ เปิดตัวแชมพูน้ำหอมแท้ระดับพรีเมี่ยม รีจอยส์ เพอร์ฟูม คอลเลคชั่น เพื่อผมนุ่ม พลิ้วสวย หอมยาวนานตลอดวัน

มร.เฮา ทราน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ "รีจอยส์ เพอร์ฟูม คอลเลคชั่น" แชมพูน้ำหอมแท้ระดับพรีเมียม ที่ออกแบบและรังสรรค์กลิ่นหอมโดยนักปรุงน้ำหอมระดับโลก โดยมี ขวัญรัตน์...

ภาพข่าว: SANOOK STADIUM 2019 ไทยประกันชีวิต

นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ไทย ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสื่อสารออนไลน์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน "THE MALL SANOOK STADIUM 2019 สนามความสนุก สุขยกแก๊งค์" พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด ช้อปครบ 2,000 บาท รับทันที บัตรกำนัล มูลค่า 200...

ลิกซิล เปิดตัวอัตลักษณ์ใหม่แบรนด์ อิแนกซ์ ในงานมิลานดีไซน์วีค 2019 จากดินแดนที่อุดมไปด้วยน้ำ สู่การเปิดตัวประเพณีแห่งน้ำของญี่ปุ่น

บริษัท ลิกซิล กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน (ลิกซิล) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ห้องน้ำและเครื่องใช้ในครัวเรือน ได้เปิดตัว อัตลักษณ์ใหม่ของห้องอาบน้ำอิแนกซ์ในงานมิลานดีไซน์วีค 2019 อิแนกซ์เป็นแบรนด์ผู้ผลิตและออกแบบเครื่องสุขภัณฑ์กระเบื้องรูปสมัยใหม่ในเครือลิกซิล...

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ FWD North Pole Marathon วิ่งส่งใจไปนอร์ทโพล ทุกโลเพื่อน้อง

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมส่ง คุณป๊อก อิทธิพล สมุทรทอง นักวิ่งที่เคยได้ร่วมวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในประเทศไทย จากใต้สุดไปเหนือสุดในโครงการก้าวคนละก้าว เป็นตัวแทนจากประเทศไทยที่จะไปร่วมวิ่งขั้วโลกเหนือ ร่วมกับตัวแทนอีก...

กรมส่งเสริมสหกรณ์คิกออฟอบรมสมาชิกสหกรณ์ใช้ปุ๋ยผสมเอง สหกรณ์เตรียมสั่งซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมขายเกษตรกรราคาถูกกว่าท้องตลาด คาดทันใช้ในเดือนพ.ค.นี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์คิกออฟจัดโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร ถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง เหมาะกับสภาพดินและพืชที่เพาะปลูก พร้อมเจรจาบริษัทนำเข้าจำหน่ายแม่ปุ๋ยให้สหกรณ์ถูกกว่าท้องตลาด ตันละ 4,000 บาท...

Related Topics