เจ๋งจริง!! ม.ศรีปทุมส่งเสริมเยาวชนอัจฉริยะ ร.ร.สามเสนวิทยาลัยควงวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี คว้าแชมป์ถ้วยนายกรัฐมนตรี หุ่นยนต์วิ่งตามเส้น LINE TRACKING ROBOT CONTEST 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 3, 2018 14:35
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จบลงไปแล้ว!! สำหรับโครงการกิจกรรมดีๆที่เป็นเวทีสำหรับเยาวชนคนเก่งของไทยกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะ ในการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว ปี2561 "Line Tracking ROBOT CONTEST 2018" ชิงถ้วยฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษา จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

โดยเยาวชนคนเก่งในปีนี้ แชมป์เจ้าความเร็ว ตกเป็นของทีมจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คว้าแชมป์ระดับมัธยมศึกษา ด้วยความเร็ว 22.1 วินาที และ ทีมจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี คว้าแชมป์ระดับอาชีวะศึกษา ด้วยความเร็ว 27.8 วินาที เข้ารับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัลทุนการศึกษา 15,000 บาทพร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร จาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้แก่ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฯในครั้งนี้

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ ดร.พีรเดช อนันตนาถรัตน รองประธานบริหารประจำสำนักประธานบริหาร ผู้แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และ ดร.อมตะ ทัศนภักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ โรโยเมชั่น จำกัด ให้เกียรติมอบรางวัลประเภทต่างๆให้กับทีมที่ได้รับรางวัล ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้ดำเนินการโครงการ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดงานนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้ออกแบบสร้างรถแข่งวิ่งตามเส้นในรูปแบบการตรวจจับความแตกต่างและสัญลักษณ์ บนพื้นผิวได้อย่างถูกต้อง เพื่อค้นหาสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านสิ่งประดิษฐ์ สำหรับรถวิ่งตามเส้นความเร็วสูง เพื่อฝึกฝนการออกแบบและพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการทำงานของรถวิ่งตามเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยสามารถนำไปใช้งานได้จริงเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้และกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียนให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด

ทั้งนี้ ยังเป็นการตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งความต้องการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ประกอบกับภาวะการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีมากขึ้น ทำให้ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ปี2561 "Line Tracking ROBOT CONTEST 2018" นั้น ตอบโจทย์ในการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย ให้เกิดทักษะในการประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทย

สำหรับผลการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว ปี2561 "Line Tracking ROBOT CONTEST 2018" มีดังนี้
รางวัล ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ winner ด้วยเวลาการแข่งขัน 22.1 วินาที ได้แก่ "ทีมอะไรนะ" จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ทำเวลาการแข่งขัน 23.5 วินาที ได้แก่ "ทีมPS Robot จากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 ทำเวลาการแข่งขัน 33.00 วินาที ได้แก่ "ทีมบูรพาโรบอททู จากโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัล ระดับอาชีวะศึกษา

รางวัลชนะเลิศ winner ด้วยเวลาการแข่งขัน 27.8 วินาที ได้แก่ "ทีมแอล บี เทค สอง" จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รางวัลรองชนะเลิศ สำดับที่ 2 ทำเวลาการแข่งขัน 29.1 วินาที ได้แก่ "ทีม"ทีมแอล บี เทค สาม" จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 ทำเวลาการแข่งขัน 32.6 วินาที ได้แก่ "ทีมKP Robot Team C" จากวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลพิเศษ

รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม Best technique ได้แก่ "ทีมวันบอย" จากโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัล Popular Award ได้แก่ "ทีมแถบม่วง" จากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

สุดท้ายนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักและขอขอบคุณ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขันฯในครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า ดร.วนายุทธ์ กล่าว


Latest Press Release

Mom Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง

เอาใจสายเฮลธ์ตี้ Mom & Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ทุกวันนี้การรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเทรนด์อีกต่อไป...

พาวเวอร์เรนเจอร์ รวมพลลงใต้

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วย อดิศร บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดกซ์ [ดรีม เอกซ์เพรส] จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน "พาวเวอร์เรนเจอร์ไดโนฟอรซ์ เบรฟ โชว์" ตอน...

Meet the Craft of Chiang Mai @Thaipioka

PHRAYA ซุปเปอร์พรีเมี่ยมรัมของไทยที่มีความเชื่อเรื่องความพิถีพิถันในการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่า ได้ร่วมจัดงาน "Meet the Craft of Chiang Mai" เป็นการร่วมตัวระหว่าง ของ Guest Mixologist และ Thaipioka โดยได้รับเชิญแขกพิเศษ นายธนพล จันทร์ปาน หรือ "บอส"...

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เปิด LINE Square ใหม่ ห้องแชทพูดคุยเรื่องแฟรนไชส์ แห่งแรกในไทย

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแฟรนไชส์ บนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ให้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเปิดกลุ่ม LINE Square ใหม่ เพื่อเป็นห้องแชทพูดคุย...

พพ. ขยายเวลาโครงการ DSMเฟส3 ถึง 20 ก.ย.นี้ ดึงโรงงาน-อาคารร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) เฟส 3 ตั้งแต่วันนี้...

Related Topics