ดีเดย์ 13 กันยายน นัดรวมพลใหญ่ ศกอ. ทั่วประเทศ ยกระดับข้อมูลสารเทศเกษตรไทย 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 6, 2018 11:31
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก. เตรียมเปิดงานสัมมนาครั้งใหญ่ ระดมเศรษฐกิจการเกษตรอาสาทั่วประเทศกว่า 800 ราย พบกัน 13 กันยายนนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันรับทราบนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียุคเกษตร 4.0 และสร้างเครือข่ายร่วมกันในการปฏิบัติงานขยายสู่เกษตรกรในพื้นที่

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้เตรียมจัดสัมมนา "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0" ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

การจัดงานดังกล่าว ยังมีการเสวนาถึงทิศทางการดำเนินงานของ ศกอ. การบรรยายเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี สู่การปรับตัวของเกษตรกรในยุค 4.0 และการจัดนิทรรศการผลงานการดำเนินงาน และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนการศึกษาดูงานให้แก่ ศกอ. ในครั้งนี้ด้วย โดยมี ศกอ. จากทั่วประเทศเข้าร่วม ซึ่งเป็นผู้นำการเกษตรในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมกว่า 800 ราย และผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประมาณ 200 ราย รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ราย

สำหรับเศรษฐกิจการเกษตรอาสา หรือ ศกอ. คือ เกษตรกร หรือบุคคล ที่ได้รับการคัดเลือกและสมัครใจเข้ามาเป็นอาสาสมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนด เพื่อเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีตัวแทน ศกอ. อยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. 882 ศูนย์ฯ ในทุกอำเภอทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศกอ. มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ คือ เป็นผู้รายงานข้อมูลด้านการเกษตร อาทิ ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรในพื้นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเป็นผู้รับทราบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อถ่ายทอดไปยังเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร อาทิ ข้อมูลการผลิต ต้นทุนการผลิต ราคา การตลาดสินค้าเกษตร การเตือนภัย และในขณะเดียวกัน ศกอ. ยังเป็นผู้แจ้งข่าวสารต่างๆ จากเกษตรกรในพื้นที่มายังเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยเช่นกัน เพื่อให้รับทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงพื้นที่ไปได้ทั่วถึง

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการจัดงานดังกล่าว เป็นการรวมพลครั้งใหญ่ของ ศกอ. ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันรับทราบนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้เท่าทันยุคเกษตร 4.0 และยังเป็นโอกาสสำคัญ ที่ ศกอ. ในแต่ละพื้นที่จะได้มาพบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกันในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่ โอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนที่สนใจร่วมทำข่าวการสัมมนาได้ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics