ภูฏานเยือนไทยดูงานสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์โคนม หวังนำความรู้กลับไปยกระดับสหกรณ์ขนาดเล็กของภูฏานให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 12, 2018 11:03
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

อธิบดีกรมการตลาดทางการเกษตรฯภูฏาน ชื่นชมไทย ต้นแบบสหกรณ์การเกษตรคุณภาพดำเนินธุรกิจ ครบวงจร ปลื้มดูงานสหกรณ์ไทยได้ประโยชน์ คาดนำความรู้กลับไปพัฒนาสหกรณ์ที่ภูฏานนำผลผลิตนมมาการแปรรูปเป็นโยเกิร์ต- นมเปรี้ยว-นมอัดเม็ด พร้อมนำแนวทางสหกรณ์ออมทรัพย์ไปขยายธุรกิจสินเชื่อ-บริการเงินรับฝากช่วยประชาชนชาวภฏาน เตรียมเสนอความร่วมมือจากไทยส่งผู้เชี่ยวชาญอบรมหลักสูตรสหกรณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศภูฏานในอนาคต

Mr.Ugyen Penjore อธิบดีกรมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ เดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าพบนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการสหกรณ์และการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ระหว่างประเทศไทยและภูฏาน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรพันธสัญญา เพื่อจะนำความรู้กลับไปพัฒนาสหกรณ์ที่ประเทศภูฏาน อีกทั้งยังมีการหารือเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรผ่านระบบสหกรณ์ การพัฒนาความร่วมมือในด้านการเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และจัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมสมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ร่วมกัน โอกาสนี้ ทางผู้แทนของภูฏานยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐมและพระนครศรีอยุธยา รวมถึงศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรีด้วย

Mr.Ugyen กล่าวว่า สหกรณ์ในประเทศภูฏาน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 10 ปี ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 100 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรและปศุสัตว์ เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กและอยู่ในระยะแรกเริ่มดำเนินการ ทำเฉพาะเรื่องการรวบรวมผลผลิต เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ร่วมใช้ทรัพยากรในการผลิตร่วมกันและช่วยในเรื่องการจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดท้องถิ่น โดยการศึกษาดูงานที่ประเทศไทยครั้งนี้ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรที่ประสบความสำเร็จ และยังดูการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์โคนม สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์ออมทรัพย์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมกันอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะนำกลับไปปรับใช้กับสหกรณ์ของภูฏาน คือการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์โคนม โดยการนำน้ำนมดิบมาแปรรูปเป็นโยเกิร์ต นมเปรี้ยวและนมอัดเม็ด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการนำเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์มาปรับใช้ในการเพิ่มธุรกิจด้านการให้สินเชื่อและบริการเงินรับฝากจากสมาชิก เพราะสหกรณ์การเกษตรของภูฏานเป็นเพียงการรวมคนแต่ไม่ได้มีการรวมเงิน ขณะเดียวยังมีแนวคิดจะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติมด้วย

"ผมยังได้แนวคิดในการดำเนินการธุรกิจสหกรณ์การเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต อย่างมีคุณภาพ การแปรรูปการตลาด และการจัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ผมยังได้หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรของสหกรณ์ เช่น การฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์และคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ โดยทางไทยจะส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้และจัดอบรมในประเทศภูฏานในอนาคต ผมขอชื่นชมในเรื่องบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในด้านการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางประเทศภูฏานจะได้รับความร่วมมือจากประเทศไทยในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ต่อไป" Mr.Ugyen Penjore อธิบดีกรมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน กล่าว

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของผู้แทนจากประเทศภูฏานในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา ทางกรมส่งเสริมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ ของประเทศภูฏาน ได้เชิญผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ เดินทางไปประเทศภูฏาน เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในด้านการพัฒนาสหกรณ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ในภูฏานให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันสหกรณ์ในภูฏานส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีสมาชิกแห่งละประมาณ 25-30 คน และยังขาดระบบบริหารจัดการที่ดี จึงทำให้ไม่มีความเข้มแข็งมากนัก จึงได้เชิญผู้แทนจากกรมส่งเสริมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ของภูฏาน ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอีก เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย เริ่มจากการไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการสหกรณ์ขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจด้านข้าวและโคนมของไทย ซึ่งภูฏานสนใจมากเป็นพิเศษ เพื่อนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ประเทศภูฏานต่อไป


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics