นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการนครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9 มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 26, 2018 17:37
กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--นครชัยแอร์

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9" นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสมทบทุนในการเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 125 คน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า นครชัยแอร์ ตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทาง"ต้นแบบ" ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความรับผิดชอบแก่ชุมชน และสังคมรอบข้าง เพื่อพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน

สำหรับโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม" ครั้งนี้ ด้วยลักษณะวิถีชีวิตของครอบครัวในสังคมไทยในปัจจุบัน มีแนวโน้มของผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น และประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ประกอบกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีคนสูงอายุที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวโดยลำพัง จึงมีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา หรือบ้านพักผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความเอื้ออาทรที่มีต่อกันในสังคมไทย และปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ ให้รัก เคารพ และระลึกถึงผู้สูงอายุทั้งในบ้านของตนเอง และในสังคม ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงได้นำบุคลากร จำนวน 25 คน เดินทางไปยังสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 โดยภายในบ้านพักมีเจ้าหน้าที่พาพนักงานของนครชัยแอร์ เดินชมทั่วๆบริเวณของสถานที่ และได้ทักทาย พูดคุยกับผู้สูงอายุ อีกทั้งยังได้มีโอกาสช่วยเหลือในการเตรียมอาหารกลางวันพร้อมกับรับคำอวยพรจากคุณตาคุณยายอย่างซาบซึ้ง

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า นครชัยแอร์ จัดตั้งโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ การมอบโอกาส รอยยิ้มและมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนในสังคม อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือสังคม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน และเกิดความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน ส่งผลประโยชน์ที่ดีต่อพนักงานโดยรวมต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมครั้งต่อไป และข่าวสารเกี่ยวกับนครชัยแอร์ ได้ที่ Facebook Page นครชัยแอร์


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics