นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการนครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9 มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 26, 2018 17:37
กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--นครชัยแอร์

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9" นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสมทบทุนในการเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 125 คน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า นครชัยแอร์ ตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทาง"ต้นแบบ" ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความรับผิดชอบแก่ชุมชน และสังคมรอบข้าง เพื่อพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน

สำหรับโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม" ครั้งนี้ ด้วยลักษณะวิถีชีวิตของครอบครัวในสังคมไทยในปัจจุบัน มีแนวโน้มของผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น และประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ประกอบกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีคนสูงอายุที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวโดยลำพัง จึงมีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา หรือบ้านพักผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความเอื้ออาทรที่มีต่อกันในสังคมไทย และปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ ให้รัก เคารพ และระลึกถึงผู้สูงอายุทั้งในบ้านของตนเอง และในสังคม ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงได้นำบุคลากร จำนวน 25 คน เดินทางไปยังสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 โดยภายในบ้านพักมีเจ้าหน้าที่พาพนักงานของนครชัยแอร์ เดินชมทั่วๆบริเวณของสถานที่ และได้ทักทาย พูดคุยกับผู้สูงอายุ อีกทั้งยังได้มีโอกาสช่วยเหลือในการเตรียมอาหารกลางวันพร้อมกับรับคำอวยพรจากคุณตาคุณยายอย่างซาบซึ้ง

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า นครชัยแอร์ จัดตั้งโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ การมอบโอกาส รอยยิ้มและมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนในสังคม อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือสังคม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน และเกิดความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน ส่งผลประโยชน์ที่ดีต่อพนักงานโดยรวมต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมครั้งต่อไป และข่าวสารเกี่ยวกับนครชัยแอร์ ได้ที่ Facebook Page นครชัยแอร์


Latest Press Release

เมืองตงกวนเดินหน้าสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เกื้อหนุน หวังดึงนักลงทุนจากทั่วโลก

งานประชุม World Dongguan Entrepreneurs Convention 2018 จัดขึ้นที่เมืองตงกวน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยบรรดานักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลจากเมืองตงกวนกว่า 1,200 คนได้กลับมารวมตัวกันครั้งใหญ่ที่บ้านเกิดของพวกเขา เพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจ...

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ยของจีนทดลองปลูกพืชอาหารสัตว์ มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ย มณฑลกานซู ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเกษตรกรรมที่มีสภาพแห้งแล้ง ประชากรเกือบ 80% อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบชนบทและสองในสามของพื้นที่เพาะปลูกตั้งอยู่ในเขตแห้งแล้งจัดและกึ่งแห่งแล้ง...

การประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ที่ดูไบ ปิดฉากลงอย่างสวยงาม

มูลนิธิ Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) ปิดฉากการประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม ณ ดูไบเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนและอนาคตของเศรษฐกิจแห่งความรู้" (Youth and...

รายงานสถานการณ์การใช้พลาสติกทั่วโลกเผย ผู้บริโภควิตกผลกระทบ ขณะหลายประเทศยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

- ออร์บ มีเดีย สำรวจ 4 มุมมองของปัญหาพลาสติกได้แก่ การทิ้งขยะลงทะเล ไมโครพลาสติก สารเคมี และการรีไซเคิล บริษัท ออร์บ มีเดีย (Orb Media Inc.) เปิดเผยรายงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า...

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟ โปรโม-โปรเม-โปรเมียว ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน Follow Your Passion พร้อมเดินหน้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสานฝันเยาวชนไทยสู่ความสำเร็จระดับโลก

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟหญิงไทย โปรโม-โมรียา โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล และโปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ มาร่วมเปิดมุมมอง ส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน "Follow Your Passion" ภายใต้ธีม Passion for Better ผ่านความรักในกีฬากอล์ฟจากรุ่นสู่รุ่น...

Related Topics