ปี 62 วธ.เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ อบรมแม่ไก่ CPOT และต่อยอดผลิภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมฯ พร้อมเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ หวังเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 22, 2018 17:17
กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันและนโยบายประเทศ 4.0 นโยบายนายกรัฐมนตรี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ วธ. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค้าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และต่อยอดให้ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบทั่วประเทศสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือ (Cultural Product of Thailand : CPOT) ซึ่งพัฒนามาจากวัฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เรื่องราว ด้านวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าที่ได้รับการสืบสาน สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บ่งบอก อัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. อาหาร 2. ผลิตภัณฑ์จากผ้า 3. เครื่องประดับ 4. ของใช้ ของตกแต่ง 5. ศิลปะการแสดง ศิลปะการต่อสู้ การละเล่น

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ได้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ จัดทำกรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์บันดาลไทยและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บันดาลไทย 76 แห่งทั่วประเทศโดยแบ่งเป็น จังหวัดนำร่อง(ที่มีผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูง) และ จังหวัดต่างๆที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัด วธ. ได้แก่ สำนักงานปลัด วธ. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น

ดังนั้น ในแผนขับเคลื่อนการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ปี 2562 ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสู่ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ รวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำมาส่งเสริมการทำงานทางวัฒนธรรมของชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมต่อไป จัดอบรมและติดตามผลการพัฒนา CPOT โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติมาให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นเสมือนพี่เลี้ยงหรือแม่ไก่นำความรู้ไปขยายต่อในชุมชนคุณธรรมฯ ติดตามการผลิตและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งต้นฉบับหนังสือ "ฝากไทย" ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ส่           งเสริมช่องทางการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ CPOT และฝากไทยให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางสื่อออนไลน์ http://www.cpot.in.th/สื่อสิ่งพิมพ์การ Road Show สินค้า(ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี) เป็นต้น 5.จัดทำหนังสือและ e book เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมโดยพัฒนาให้มีรูปแบบน่าสนใจมีความร่วมสมัยตรงตามกระแสและความต้องการของตลาด เช่น ฝากรักฝากไทย /ผลิตภัณฑ์ CPOT ประจำปี 2561

จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการลงนาม MOU เพื่อการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทย ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดทำข้อมูลทางวิชาการและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม/ฝากไทย เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์บันดาลไทย ณ กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำต้นฉบับหนังสือ "วัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์" และเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านการส่งเสริม ต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติที่ประเทศกัมพูชา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานทุกโครงการจะมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บริหาร วธ.เป็นระยะ


Latest Press Release

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ชวน อาจารย์ช้าง-ทศพร ศรีตุลา คัดของขวัญมงคล แนะของแต่งบ้านเสริมดวงเด่น-แก้เคล็ด รับปีหมูทอง 2562

"ของขวัญ" เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถสื่อแทนความรัก ความปรารถนาดี จากผู้ให้ส่งถึงผู้รับได้ในทุกๆ โอกาส อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (Index Living Mall) ผู้นำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณภาพมาตรฐานโลก จึงได้จัดแคมเปญ...

อัล มีรอซ ไนท์ ชิลล์เอาท์บนดาดฟ้าโรงแรมอัล มีรอซ คืนวันที่ 31 ธันวาคม ลุ้นตั๋วเครื่องบินเที่ยวสิงคโปร์

โรงแรมอัล มีรอซ (Al Meroz) บนถนนรามคำแหงซอย 5 จัดโปรโมชั่นอิ่มจุใจส่งท้ายปี "อัล มีรอซ ไนท์" สัมผัสบรรยากาศสบายๆ อาหารบาร์บีคิวชั้นเลิศ ปิ้งย่างไม่อั้นและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ อาทิ ปูอลาสก้า ปูม้า หอยเชลล์ ไก่งวงเนื้อแน่นซอสตับไก่จากอเมริกาอบพร้อมซอสแคนเบอรี่...

ม.อ.ตรัง จัดอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก พร้อมสอบ MTCNA และ Networking Basic

วันนี้ (18 ธันวาคม 2561) เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก พร้อมสอบ MTCNA และ Networking Basic โดยมี อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย...

สิงคโปร์แอร์ไลน์ ฉลองการรับมอบเครื่องบิน A350-900 พิสัยบินระยะกลาง ที่ติดตั้งระบบ AVANT IFE และโซลูชั่นการเชื่อมต่อของ ทาเลส

- ในเดือนตุลาคม 2558 สิงคโปร์แอร์ไลน์ ได้เลือก ทาเลส เป็นผู้ติดตั้งระบบ AVANT IFE และโซลูชั่นการเชื่อมต่อบนเครื่องบิน A350-900 พิสัยบินระยะกลางลำใหม่ของทางสายการบิน พร้อมกับเลือกใช้บริการ FlytCARE ของทาเลสในเวลาต่อมา - ระบบ AVANT IFE ของทาเลส...

ภาพข่าว: เอ็มเอฟซีบริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนและโรงพยาบาลที่เชียงใหม่

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา และซ่อมแซมที่พักให้นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้มอบเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก...

Related Topics