นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยชี้ยังต้องการข้าวโพดผลิตอาหารสัตว์อีกปีละ 3 ล้านตัน พร้อมร่วมมือประสานโรงงานอาหารสัตว์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 33 จังหวัดเป้าหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 21, 2018 17:59
กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยยืนยันปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เชื่อมั่นโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาของรัฐบาลจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร พร้อมประสานโรงงานอาหารสัตว์ร่วมเปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่เป้าหมาย 33 จังหวัด เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีตลาดรับซื้อที่แน่นอนและได้ราคาที่เป็นธรรม

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาว่า ทางสมาคมฯได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ เนื่องจากสมาคมฯมีสมาชิกเป็นบริษัทเอกชนที่ผลิตอาหารสัตว์ประมาณ 55 แห่ง และมีความต้องการข้าวโพดเพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์อีกจำนวนมาก ปัจจุบันปริมาณข้าวโพดในประเทศยังขาดแคลนและต้องการให้เพิ่มผลผลิตอีกปีละ 3 ล้านตัน ซึ่งอาจจะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพิ่มอีก 3-4 ล้านไร่ และหากสามารถเพิ่มผลผลิตได้อีก ปีละ 3 ล้านตัน ก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเกษตรกรที่สามารถลดพื้นที่ทำนาแล้วหันมาปลูกพืชที่มีตลาดรับซื้อแน่นอนและได้ราคาที่เป็นธรรม ขณะเดียวกันโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็จะมีวัตถุดิบในประเทศที่เพียงพอสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ และลดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ

"ที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่เริ่มปลูกข้าวโพดในเดือนเมษายนและเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม – กันยายน ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝน ทำให้ข้าวโพดมีความชื้นสูงถึง 30% ผลผลิตอาจเสียหายและเป็นเชื้อราได้ง่าย ซึ่งการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนมกราคม นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดี เพราะเป็นช่วงที่สภาพอากาศและอุณหภูมิเหมาะสมในการปลูกข้าวโพด ระยะเวลาการปลูก 4 เดือน ฤดูเก็บเกี่ยวจะอยู่ในเดือนมีนาคม – เมษายน เป็นช่วงฤดูแล้ง ข้าวโพดที่ได้จะมีความชื้นต่ำ ไม่ต้องเสียเวลาในการอบลดความชื้นและเก็บเกี่ยวง่าย ซึ่งทางสมาคมฯได้กำหนดราคารับซื้อข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5% อยู่ที่ 8 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาหน้าโรงงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล แต่หากความชื้นสูงกว่านั้น จะมีการลดทอนราคาตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และขณะนี้มีโรงงานอาหารสัตว์ ในบางจังหวัด รับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรกิโลกรัมละ 10 บาท "

ขณะนี้ทางสมาคมฯร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมเรื่องจุดรับซื้อข้าวโพดในพื้นที่เป้าหมายโครงการ 33 จังหวัด ซึ่งมีทั้งการรับซื้อตรงจากเกษตรกร หรือซื้อผ่านสหกรณ์การเกษตร โดยสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมข้าวโพดแล้วนำมาอบลดความชื้นให้ได้มาตรฐานไม่เกิน 14.5 % ก่อนส่งขายให้โรงงาน สำหรับพื้นที่ห่างไกล หรือสหกรณ์ในพื้นที่ไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องอบลดความชื้น ทางสมาคมฯจะประสานเอกชนที่มีประสบการณ์ในการรับซื้อและปรับปรุงคุณภาพพืชไร่ เข้ามารับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกร และเชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรกับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งทางสมาคมฯมีการกำหนดพื้นที่และบริษัทที่จะเข้าไปรับซื้อที่ชัดเจน จึงอยากเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึง 15 มกราคม 2562 พร้อมให้ความมั่นใจว่าผลผลิตจากโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาจะมีตลาดรับซื้ออย่างแน่นอน


Latest Press Release

กทม. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด การสานสัมพันธ์อันยั่งยืนและมั่นคง

กรุงเทพมหานครพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ภายใต้แนวคิดการสานสัมพันธ์อันยั่งยืนและมั่นคง กับเมืองในต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี...

เกม BTS WORLD เปิดให้ผู้เล่นดาวน์โหลดทั่วโลกทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android แล้ววันนี้!

- เกมมือถือที่ทุกๆ คนต่างรอคอยอย่าง BTS WORLD จะเปิดให้ผู้เล่นดาวน์โหลดทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นี้เป็นต้นไปพร้อมกันทั้ง 176 ประเทศทั่วโลก! - ผู้เล่นจะกลายมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของวง BTS...

องค์กรเอ็นจีโอด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำผนึกกำลังเรียกร้องให้เรือประมงปลาทูน่าระดับอุตสาหกรรมทุกลำต้องมีผู้สังเกตการณ์บนเรือ

องค์กรนอกภาครัฐ (เอ็นจีโอ) ที่มีพันธกิจหลักในการอนุรักษ์ปลาทูน่ารวม 13 แห่งทั่วโลก ผนึกกำลังกันเรียกร้องให้องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการประมงปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก แอตแลนติก และแอนตาร์กติก...

สศก. แจงต้นทุนสินค้าเกษตรสำคัญ ปี 62

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจงรายละเอียดข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งการคิดคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของ สศก. จะประกอบด้วย ต้นทุนที่เป็นเงินสด คือ ต้นทุนที่เกษตรกรจ่ายด้วยเงินสด ได้แก่ ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาและสารเคมี...

ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ ธอส.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยมีสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง อาทิ...

Related Topics