นายกรัฐมนตรีพบเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน พร้อมรับมอบสมุดปกขาว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 31, 2019 18:38
กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

31 ม.ค. 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนรายย่อย "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางการปฏิบัติ " ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชน ตัวแทนเกษตรกรสภาเกษตรกรแห่งชาติและกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรายย่อย และนักวิชาการจำนวน 500 คน เพื่อนำเสนอและมอบสมุดปกขาวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางการปฏิบัติ ต่อนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากในทุกด้าน จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมงาน รวมทั้งได้นำผลงานผ้าและสิ่งทอ อาหาร สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และของประดับตกแต่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานแล้ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำ วทน.ช่วยพัฒนาและยกระดับสินค้าให้แก่เกษตรกร ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผ้าและสิ่งทอ สมุนไพรไม่ใช่อาหาร ให้แก่ชุมชน เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาสินค้าผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสินค้าใหม่และยังคงรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรายย่อย (OTOP) วันนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีส่วนร่วมในการจัดทำสมุดปกขาว "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ" ซึ่งประกอบด้วย (1) การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (2) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำชุมชน (3) การขับเคลื่อนการเกษตรกรรม (4) การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการOTOP และ (5) การขับเคลื่อนเพื่อการจัดการขยะชุมชน มุ่งเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย วทน. ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: วธ.-ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย

ผู้คณะบริหาร บริษัท Universal Studio (สหรัฐอเมริกา) จำกัด (มหาชน) เข้าหารือกับนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแจ้งรายละเอียดการถ่ายทำภาพยนตร์ Fast and Furious 9 ที่มีกำหนดถ่ายทำที่จังหวัดกระบี่...

ภาพข่าว: มอบความคุ้มครอง

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม 1 ปี ทุนประกันรวม 28,000,000 บาท แก่นายอาทิวราห์ คงมาลัย ประธานมูลนิธิก้าวคนละก้าว...

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

"กองทุนพัฒนาไฟฟ้า" สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ผู้สนับสนุนงบประมาณ โครงการ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้า ภายใต้แคมเปญ "เด็กตื่นไฟ " ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานพิธีประกาศรางวัล...

ภาพข่าว: กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดลได้ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน MU Trading Challenge ในโครงการสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน MU Trading Challenge ในโครงการ สมาร์ท ยูนิเวอร์ซิตี้ (Smart University) เวทีแห่งการสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน...

ภาพข่าว: ทีมชาติอีกสมัย พิชญุตม์ ประเสริฐวิทย์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี แชมป์ Starcraft II เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่ง Sea games ที่ประเทศฟิลิปปินส์

"พิชญุตม์ ประเสริฐวิทย์" ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 แชมป์ Starcraft II เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่ง Sea games ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในกีฬาประเภท E-Sport เกม...

Related Topics