นายกรัฐมนตรีพบเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน พร้อมรับมอบสมุดปกขาว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 31, 2019 18:38
กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

31 ม.ค. 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนรายย่อย "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางการปฏิบัติ " ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชน ตัวแทนเกษตรกรสภาเกษตรกรแห่งชาติและกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรายย่อย และนักวิชาการจำนวน 500 คน เพื่อนำเสนอและมอบสมุดปกขาวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางการปฏิบัติ ต่อนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากในทุกด้าน จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมงาน รวมทั้งได้นำผลงานผ้าและสิ่งทอ อาหาร สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และของประดับตกแต่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานแล้ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำ วทน.ช่วยพัฒนาและยกระดับสินค้าให้แก่เกษตรกร ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผ้าและสิ่งทอ สมุนไพรไม่ใช่อาหาร ให้แก่ชุมชน เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาสินค้าผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสินค้าใหม่และยังคงรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรายย่อย (OTOP) วันนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีส่วนร่วมในการจัดทำสมุดปกขาว "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ" ซึ่งประกอบด้วย (1) การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (2) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำชุมชน (3) การขับเคลื่อนการเกษตรกรรม (4) การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการOTOP และ (5) การขับเคลื่อนเพื่อการจัดการขยะชุมชน มุ่งเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย วทน. ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: เบตเตอร์ กรุ๊ป สนับสนุนกีฬาเยาวชนสร้างคนสร้างชาติ

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอของนักเรียน โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ต.บางพระครู...

ภาพข่าว: แอกซ่าประกันภัยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยนางสาวนิสรา จันทร์มณี ผู้จัดการแอกซ่า สาขาอุบลราชธานี (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มอบเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย...

ภาพข่าว: เปิดประสบการณ์ใหม่กับหม้อหุงข้าวดีไซน์หรู ZOJIRUSHI จากประเทศญี่ปุ่น (MADE IN JAPAN) แบรนด์แรก ที่หุงข้าวไทยได้ถึง 5 สายพันธุ์ อั๋น-จ๋า นำทีมเซเลบริตี้ร่วมการันตี

บริษัท โซจิรูชิ เอสอี เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลา 13 ปี (2006-2018) นำโดยคุณซึคาสะ คานากาวะ กรรมการผู้จัดการใหญ่(ที่3 จากซ้าย) จัดงาน Premier ZOJIRUSHI Rice Cooker Launch เพื่อเปิดตัวหม้อหุงข้าว...

THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยร่วมกับเดอะมอลล์โคราชจัดการแข่งขัน " THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 " ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวม 460,000 บาท เมื่อวันที่ 3-8 ตุลาคม...

ภาพข่าว: ชาวแพรนด้าฯ ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือพนักงานน้ำท่วม

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ( สายผลิต) พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นตัวแทน มอบเงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 3 ราย รายละ 5,000 บาท จากการจัดกิจกรรม ตามโครงการ "ร่วมใจ ช่วยชาวแพรนด้า ผู้ประสบภัยน้ำท่วม"...

Related Topics