ภาพข่าว: อบรมข้าราชการใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday April 10, 2019 09:41
กรุงเทพฯ--10 เม.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์"รุ่นที่ 15 พร้อมทั้งให้โอวาทกับข้าราชการใหม่ในการที่จะต้องเข้าไปกำกับดูแลสหกรณ์ ให้มีความรู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ เพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ พร้อมมอบนโยบายให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และรู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญกาวหน้า สมกับเป็น"ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์" ที่ต้องเป็นทั้งคนเก่ง และคนดี พร้อมกันนี้ได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 98 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร


Latest Press Release

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด (Art of Element and Therapy) ในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

การศึกษา มักตกเป็นจำเลย ในฐานะต้นทางของ "เหตุ และปัจจัย" ที่กระทบกับสุขภาวะทั้งทางกาย ทางใจของเด็กและเยาวชน ซึ่งส่งผลต่อขั้นตอนพัฒนาการทั้งชีวิตของมนุษย์มาอย่างยาวนาน ทุกยุคทุกสมัย ทว่าในปัจจุบันมีนักการศึกษาหลายท่านหลายแนวทางที่พัฒนาและนำรูปแบบการศึกษา...

มิติใหม่ การควบคุมการทำการประมงนอกน่านน้ำตามกติกาสากล เตรียมพร้อมส่งกองเรือสู่ SIOFA

ณ ท่าเทียบเรือแพ ป.ชานนท์ ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง กรมประมงปล่อยเรือประมงนอกน่านน้ำ จำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือมณีเงิน 5 และโชคเพิ่มสิน 1 ออกทำการประมงเป็นระยะเวลา 90 วันบริเวณพื้นที่ Saya de Malha Bank...

มูฟ พับลิชชิ่ง แนะแรงบันดาลใจให้นักออกแบบ ผ่านหนังสือ ถูกใจสิ่งนี้ (JUDGE THIS)

"Move Publishing" (มูฟ พับลิชชิ่ง) ในเครือโมโน กรุ๊ป ได้แนะแรงบันดาลใจ สำหรับนักออกแบบทั้งมือเก่าและมือใหม่ เขียนโดยนักออกแบบระดับโลก CHIP KIDD (ชิป คิดด์) ได้เขียนหนังสือ "ถูกใจสิ่งนี้ (JUDGE THIS)" แปลไทยโดย กมลกานต์...

Bangkok Bread Fiesta 2019 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จัดงาน "Bangkok Bread Fiesta 2019 @ CentralPlazaChaengwattana" เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดยอดแห่งประติมากรรมที่ถูกรังสรรค์จากขนมปังกว่า 1,000,000 ชิ้น ในคอนเซปท์ "Pirate...

UPITI มพ. เปิดให้บริการศูนย์สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแนะนำศูนย์สัตว์ทดลอง หน่วยงานให้บริการการเลี้ยงสัตว์ทดลอง บริการพื้นที่ทดลองเกี่ยวกับสัตว์สำหรับนิสิต นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนบุคคลากรจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ หน่วยงานภายนอก...

Related Topics