ครูไทยยุคใหม่ ต้อง Coaching คุณธรรม จริยธรรม แทนความรู้จาก Google

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday June 19, 2019 09:38
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

"ครูไทยยุคใหม่จะต้องเป็น Coaching ไม่ใช่ Teaching และสิ่งที่ครูทำได้และเป็นสุดยอดของคำว่าครู คือสร้างคนให้เป็นคนดี" ความตอนหนึ่งของ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่กล่าวในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 ว่า มทร.อีสาน มีนโยบายในการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Graduates Identity) ให้เป็น "บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ" ที่ต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยี มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีความร่วมมือส่วนรวม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ รวมถึงการ มีทักษะวิชาชีพที่ตรงกับศาสตร์ที่เรียน และอยากให้นักศึกษาทุกคนมีการวางเป้าหมายที่จะนำเราไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในอนาคต คือ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถทำงานได้ รู้จักปรับตัว และในช่วงสหกิจศึกษา จึงขอแนะนำให้สร้างผลงานที่โดดเด่นให้ได้ ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร สามารถปฏิบัติงานที่อย่างเชี่ยวชาญ แต่ยังขาดความมั่นใจ การกล้าแสดงออก ครูอาจารย์ของเราจึงต้องสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาเราให้ได้ เพราะในยุคนี้ครูไทยยุคใหม่จะต้องเป็น Coaching ไม่ใช่ Teaching และสิ่งที่ครูทำได้และเป็นสุดยอดของคำว่าครู คือสร้างคนให้เป็นคนดี เหล่าครูอาจารย์ต้องผันตัวเองมาเป็น ผู้ฝึกฝน (Coaching) เนื่องจากการเปิดตำราสอน กลายเป็นเรื่องเก่าสำหรับยุคไทยแลนด์ 4.0 แล้ว และปัจจุบันนักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้จาก Google เองแล้ว แต่สิ่งที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องผู้ฝึกให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้ ค้นคว้าเป็น หมายความว่ารู้จักการใช้ Google ที่ถูกต้อง ไปจนถึงสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลได้ ซึ่ง Google ไม่มีคือการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จะเป็นเนื้อหาความรู้ล้วนๆ ครับ

อีกสิ่งหนึ่งที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีคือ เรามีศูนย์มาตรฐานฝีมือแรงงาน 7 สาขา ซึ่งเมื่อนักศึกษา เรียนจบจะได้ 1 ปริญญา และ 1 ใบประกอบมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งต้องมีการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ จำนวน 520 ชั่วโมง นี่คือเครื่องการันตีว่าเราจะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นำ คือ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความรักความสมัคคี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ถ้ามีทั้งหมดนี้จึงจะถือว่ามีภาวะผู้นำครับ รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: รพส.ทองหล่อ นำทีมสัตวแพทย์ฉีดวัคซีนสุนัข ปันน้ำใจเพื่อนสี่ขาที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ จ.นครปฐม

นางสาวเมสินี วิสิฐนรภัทร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ นำทีมสัตวแพทย์และทีมงาน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม และยาถ่ายพยาธิแบบเม็ด ชนิดละ 500 โดส ให้กับสุนัขที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ...

เขตบางเขนแก้ไขความเดือดร้อนจากการรื้อย้ายทางเท้า

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจทางเท้า บริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ฝั่งรามอินทรา ตรวจสอบกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการรื้อย้ายทางเท้า...

เขตคันนายาวขอความร่วมมือผู้ควบคุมงานแก้ปัญหาเสียงดังจากการก่อสร้าง

นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า บริเวณหมู่บ้านเสนา พาร์ค ถนนกาญจนาภิเษก มีการก่อสร้าง ตอกเสาเข็มส่งเสียงดังรบกวน นั้น สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว ไม่พบการตอกเสาเข็ม แต่เป็นการถมดิน...

เขตมีนบุรีแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า ท่อระบายน้ำบริเวณถนนรามอินทรา 117 แยก 1 มีสภาพอุดตัน นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา เข้าตรวจสอบ พร้อมดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เก็บขยะมูลฝอย...

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตร จัดสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่อง มะยงชิด ติดไฟได้ผลผลิต

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่อง มะยงชิด ติดไฟได้ผลผลิต ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การปลูก การดูแลมะยงชิดให้ได้ขนาดเท่าไข่ไก่...

Related Topics