เริ่มแล้ว เปิดโรงเรือนปลูกกัญชาราชมงคลอีสานเพื่อประโยชน์การแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 2, 2019 15:05
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ราชมงคลสกลนครมุ่งขับเคลื่อนคลัสเตอร์ด้านอาหารและสุขภาพ ลุยเปิดโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพาน และเปิดโอกาสให้ให้บุคลากรภายในเข้าชมโรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร พร้อมประกาศเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แผนไทยรักษาควบคู่กันไปกับแพทย์แผนปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวในพิธีเปิดโครงการวิจัยการศึกษาปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย กิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นเป็นการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เป็นครั้งแรก เป็นการภายในเฉพาะบุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ก่อนที่จะปิดและควบคุมจัดมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรอการปลูกอย่างเป็นทางการในอีก 1 เดือนข้างหน้าจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านกัญชาระดับประเทศ

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวต่อว่า ภายในโรงเรือนปลูกกัญชาจะมีขนาด 13x50 เมตร จำนวน 7 โรงเรือน มีการติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ เพื่อควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการเพาะเมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพานเพื่อประโยชน์การแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายนอกจะเป็นกำแพงสูง 3 เมตร จำนวน 3 ชั้น ปลูกในที่รั้วรอบขอบชิด มีกล้องวงจรปิด มีระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าและออกได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และผมได้นำข้อมูลที่มีทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยท่าน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ในเรื่องการปลูกกัญชาทางการแพทย์ดังกล่าว และทางสภามหาวิทยาลัย ก็รับทราบเส้นทางในการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ทั้งหมดและพร้อมสนับสนุนการทำงานที่สร้างประโยชน์ให้คนในประเทศและทั่วโลก ผมรับรองได้ว่า มทร.อีสาน จะมีกระบวนการทุกอย่างที่ถูกกฎหมายและทำอย่างรัดกุมร่วมกับฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการปลูกกัญชาของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของประเทศไทย ที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอน เนื่องจากราชมงคลสกลนครได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทย เป็นใบแรก ของ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ที่มีการมอบให้ผู้มีสิทธิ์ปลูกเท่านั้น โดยทำตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้ภาคีเครือข่ายเชื่อว่า ราชมงคลสกลนครจะมีกระบวนการการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ที่รัดกุม ตั้งแต่ปลูก ดูแล ขนส่ง จนถึงการสกัดมาเป็นยาเพื่อการรักษาโรคถูกต้องทุกขั้นตอน สำหรับการเพาะพันธุ์ต้นกล้ากัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพานเพื่อรอปลูก เมื่อเพาะพันธุ์ครบกำหนด 1 เดือน จึงจะย้ายมาปลูกในถุงพลาสติค ขนาด 80x80 เซนติเมตร โดยปลูกในวัสดุปลูกที่ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง เพื่อที่จะได้กัญชาที่มีคุณภาพทางการแพทย์ ต่อจากนี้จะมีการศึกษาวิจัย ทั้งในเรื่องของการสกัดเป็นยา จากนี้อีก 1 เดือน เมื่อเมล็ดพันธุ์งอกเป็นต้นอ่อนออกมา การปลูกกัญชาก็จะเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง โดยแต่ละปีจะปลูกกัญชา 2 รอบ ซึ่งจะได้กัญชาน้ำหนักประมาณ 2 ตัน ทาง มทร.อีสาน จะไม่ได้สกัดหรือผลิตเอง แต่จะส่งต่อไปที่ รพ.พระอาจารย์ฝั้น สกัดออกมาเป็นยาต่อไปครับ

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวต่อว่า ต้นกัญชาสายพันธ์หางกระรอกภูพานเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของชาวจังหวัดสกลนคร มีคุณสมบัติเป็นสารออกฤทธิ์ทางยาสูง สามารถประกอบในการรักษาโรคมะเร็งได้ ตามการบันทึกตำรับยาของหลวงพรหมพิทักษ์ที่ถวายเป็นตำรับยาหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังนั้น เราจะประกาศเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ในการรักษาแบบแผนโบราณควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบัน โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีการจัดการเรียนสอนและมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทยและทางด้านเกษตรอยู่แล้ว เราสามารถปลูกและใช้ประโยชน์ได้อย่างสำเร็จแน่นอน เพราะเรามีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท อยู่แล้ว จึงถือว่าเป็นการดำเนินการแบบครบวงจร เป็นโมเดลของประเทศ โดย มทร.อีสานจะระดมนักวิชาการและอาจารย์ทั้ง 11 คณะ ร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรอย่างยั่งยืนตามนโยบายของ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ครับ


Latest Press Release

ห้ามพลาด! งานสัมมนาระดับนานาชาติ #The Givers Network 2019, Bangkok และร่วมเป็นเครือข่ายแห่งการให้

ห้ามพลาด! งานสัมมนาระดับนานาชาติ 'The Givers Network 2019, Bangkok' และร่วมเป็นเครือข่ายแห่งการให้ 3 พันธมิตรจากองค์กรระดับนานาชาติ Asia Philanthropy Circle โดย Mr. Laurence Lien, Thai Young Philanthropist Network โดยคุณเอด้า จิรไพศาลกุล และมูลนิธิ...

สสว. จัดกิจกรรม ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นำผู้ประกอบการ SMEs ศึกษาเรียนรู้ พร้อมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าหนุนเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย รอบด้านล่าสุดจัดกิจกรรม "ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม" นำคณะผู้ประกอบการไปเยี่ยมองค์กรและชุมชนต้นแบบ เพื่อศึกษา เรียนรู้...

มาเพื่อมง! น้องกัน ศิริกันติยา คว้ามง Top Pre Teen Model of the Planet 2019

เวทีการประกวดเยาวชนโลก " Top Child Model of the Planet 2019" เป็นเวทีประกวดเยาวชนที่คนไทยอาจจะยังไม่คุ้นหูมากนัก การประกวดนี้ ที่จัดขึ้นที่เมืองบาทูมิ ประเทศจอร์เจีย มีตัวแทนเยาวชน ชาย - หญิง จากทั่วโลกกว่า 30 ชาติเข้าร่วมประกวด...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา นำโดย ยารี เนลเซ่น (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมจากทุกแผนก...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมเปิดตัว"โครงการ...

Related Topics