เริ่มแล้ว เปิดโรงเรือนปลูกกัญชาราชมงคลอีสานเพื่อประโยชน์การแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 2, 2019 15:05
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ราชมงคลสกลนครมุ่งขับเคลื่อนคลัสเตอร์ด้านอาหารและสุขภาพ ลุยเปิดโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพาน และเปิดโอกาสให้ให้บุคลากรภายในเข้าชมโรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร พร้อมประกาศเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แผนไทยรักษาควบคู่กันไปกับแพทย์แผนปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวในพิธีเปิดโครงการวิจัยการศึกษาปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย กิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นเป็นการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เป็นครั้งแรก เป็นการภายในเฉพาะบุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ก่อนที่จะปิดและควบคุมจัดมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรอการปลูกอย่างเป็นทางการในอีก 1 เดือนข้างหน้าจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านกัญชาระดับประเทศ

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวต่อว่า ภายในโรงเรือนปลูกกัญชาจะมีขนาด 13x50 เมตร จำนวน 7 โรงเรือน มีการติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ เพื่อควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการเพาะเมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพานเพื่อประโยชน์การแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายนอกจะเป็นกำแพงสูง 3 เมตร จำนวน 3 ชั้น ปลูกในที่รั้วรอบขอบชิด มีกล้องวงจรปิด มีระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าและออกได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และผมได้นำข้อมูลที่มีทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยท่าน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ในเรื่องการปลูกกัญชาทางการแพทย์ดังกล่าว และทางสภามหาวิทยาลัย ก็รับทราบเส้นทางในการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ทั้งหมดและพร้อมสนับสนุนการทำงานที่สร้างประโยชน์ให้คนในประเทศและทั่วโลก ผมรับรองได้ว่า มทร.อีสาน จะมีกระบวนการทุกอย่างที่ถูกกฎหมายและทำอย่างรัดกุมร่วมกับฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการปลูกกัญชาของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของประเทศไทย ที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอน เนื่องจากราชมงคลสกลนครได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทย เป็นใบแรก ของ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ที่มีการมอบให้ผู้มีสิทธิ์ปลูกเท่านั้น โดยทำตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้ภาคีเครือข่ายเชื่อว่า ราชมงคลสกลนครจะมีกระบวนการการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ที่รัดกุม ตั้งแต่ปลูก ดูแล ขนส่ง จนถึงการสกัดมาเป็นยาเพื่อการรักษาโรคถูกต้องทุกขั้นตอน สำหรับการเพาะพันธุ์ต้นกล้ากัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพานเพื่อรอปลูก เมื่อเพาะพันธุ์ครบกำหนด 1 เดือน จึงจะย้ายมาปลูกในถุงพลาสติค ขนาด 80x80 เซนติเมตร โดยปลูกในวัสดุปลูกที่ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง เพื่อที่จะได้กัญชาที่มีคุณภาพทางการแพทย์ ต่อจากนี้จะมีการศึกษาวิจัย ทั้งในเรื่องของการสกัดเป็นยา จากนี้อีก 1 เดือน เมื่อเมล็ดพันธุ์งอกเป็นต้นอ่อนออกมา การปลูกกัญชาก็จะเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง โดยแต่ละปีจะปลูกกัญชา 2 รอบ ซึ่งจะได้กัญชาน้ำหนักประมาณ 2 ตัน ทาง มทร.อีสาน จะไม่ได้สกัดหรือผลิตเอง แต่จะส่งต่อไปที่ รพ.พระอาจารย์ฝั้น สกัดออกมาเป็นยาต่อไปครับ

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวต่อว่า ต้นกัญชาสายพันธ์หางกระรอกภูพานเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของชาวจังหวัดสกลนคร มีคุณสมบัติเป็นสารออกฤทธิ์ทางยาสูง สามารถประกอบในการรักษาโรคมะเร็งได้ ตามการบันทึกตำรับยาของหลวงพรหมพิทักษ์ที่ถวายเป็นตำรับยาหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังนั้น เราจะประกาศเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ในการรักษาแบบแผนโบราณควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบัน โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีการจัดการเรียนสอนและมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทยและทางด้านเกษตรอยู่แล้ว เราสามารถปลูกและใช้ประโยชน์ได้อย่างสำเร็จแน่นอน เพราะเรามีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท อยู่แล้ว จึงถือว่าเป็นการดำเนินการแบบครบวงจร เป็นโมเดลของประเทศ โดย มทร.อีสานจะระดมนักวิชาการและอาจารย์ทั้ง 11 คณะ ร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรอย่างยั่งยืนตามนโยบายของ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ครับ


Latest Press Release

เลขา กอศ. ตรวจเยี่ยมการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมอาชีวะ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนในการผลิตสื่อให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน...

ประสานกรมเจ้าท่าจัดระเบียบผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบ - เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด 19

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบที่ยืนเบียดเสียดแออัดในเรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า สำนักการจราจรและขนส่ง...

สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง – ให้ความช่วยเหลือดูแลลดผลกระทบโควิด-19

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยถึงการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพว่า...

ภาพข่าว : WCE-ปปร. 23รวมน้ำใจช่วยเหลือประชาชน มอบ“ปันสุข ปันน้ำใจ” สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE ธุรกิจบริการวิศวกรรมในกลุ่มเอสเอสไอ ร่วมกับ สถาบันปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 23 (ปปร. 23) มอบตู้ “ปันสุข ปันน้ำใจ” พร้อมของอุปโภค บริโภค...

ภาพข่าว: วิริยะประกันภัย ร่วมสู้ภัยโควิด สนับสนุนชุด PPE รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รับมอบชุดปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน 1,080 ชุด ถุงมือยางทางการแพทย์ จำนวน 4,000 คู่ และน้ำดื่ม 3,600 ขวด รวมถึงเครื่องอุปโภคที่จำเป็น จาก...

Related Topics