#สถาบันกันตนา และ #สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 7, 2019 10:13
กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--สถาบันกันตนา

ณ สถาบันกันตนา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้มีพิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่าง 'สถาบันกันตนา' และ 'สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา' โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน กิติวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว

การร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆของทั้งสองสถาบันเป็นระยะเวลา 5 ปี อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในการทำวิจัยเชิงสร้างสรรค์ การให้คำแนะนำ รับผิดชอบและดูแล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหลักสูตรระยะสั้น การจัดกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเครือข่ายแก่กัน การบริการวิชาการ ความร่วมมือในโครงการวิจัยและกิจกรรมด้านการศึกษา

ทั้งนี้ สถาบันกันตนา มีปรัชญาที่มุ่งเน้นสร้างนักปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะทางในด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง มุ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้ หรือ Outcome – Based Learning อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถทำงาน

ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวนี้เช่นกัน ทั้งสองสถาบันจึงพร้อมที่จะร่วมมือกันสร้างนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ อันจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตได้อย่างเต็มภาคภูมิ


Latest Press Release

ภาพข่าว : รับมอบเมล็ดพันธุ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน จากดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง กรรมการบริหารบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุทัยธานี พิจิตรและบุรีรัมย์ จำนวน 5 แห่ง เป็นผู้รับมอบ...

ภาพข่าว: ไอแบงก์ มอบเงินซะกาตช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาตครั้งที่3/2563 ได้มอบเงินซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน จำนวน 21 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 131,000 บาท...

ภาพข่าว: “LEO” แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นต่างๆ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง...

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับบ้าน

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับประเทศไทย...

เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะทุกพื้นที่ - รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทิ้งขยะลงคูคลองว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ...

Related Topics