ชวนเดินงานแสดงทีสิสและร่วมเวิร์กช็อปวาดทัศนียภาพ ในงาน เล็ก is SOME MORE: Silpakorn Architectural Thesis Exhibition

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 15, 2019 09:08
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี

ปัจจุบันเราเริ่มเห็นผลงานออกแบบอันโดดเด่นที่สร้างสรรค์โดยคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ตลอดจนศิลปะอีกหลายแขนง OPEN HOUSE Co-living space เล็งเห็นถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดของคนรุ่นใหม่และนิสิตนักศึกษา จึงได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ภายใต้ชื่องาน "เล็ก is SOME MORE: Silpakorn Architectural Thesis Exhibition" ระหว่างวันที่ 17 - 25 สิงหาคม 2562 ณ OPEN HOUSE ชั้น 6 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ

ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานการออกแบบและหุ่นจำลองที่ดีที่สุดจำนวน 28 ผลงาน

ทั้งสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมหลัก โดยเป็นการจัดแสดงครั้งแรกของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษอย่างเสวนาจากสถาปนิกศิษย์เก่าคณะฯ และเวิร์กช็อปสอนวาดทัศนียภาพด้วยมือ

จากการมองสิ่งรอบตัว โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พบกับ Architectural Thesis Exhibition งานจัดแสดงผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมและหุ่นจำลอง 28 ชิ้นงาน ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งในผลงานที่ดีสุดของชั้นปี ซึ่งมีทั้งผลงานสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมหลัก จำแนกเป็น 7 หมวดหมู่ ได้แก่ 1. สถาปัตยกรรมไทยประเพณี ตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง คือ วัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น 3. สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง คือ เกษตรอินทรีย์ชานเมืองเพื่อคนทั้งปวง (Organic Suburban Farming Center) 4. สถาปัตยกรรมหลักเชิง Concept ตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง คือ สมดุลระหว่างสถาปัตยกรรมและบริบท (Balance between Architecture and Context) 5. สถาปัตยกรรมเชิง Program ตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง คือ นิเวศน์พระคริสต์: พื้นที่สาธารณะเพื่อการประกาศพระคริสต์ (Gospel Public Space) 6. สถาปัตยกรรมเชิง Context ตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง คือ สถาปัตยกรรมระหว่างทางเดิน (The Architecture Walkway) และ 7. สถาปัตยกรรมเชิง User ตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง คือ หมานคร

นอกจากนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ 28 ชิ้นงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ยังมีการจัดเสวนาโดยสถาปนิกศิษย์เก่าคณะฯ ทั้งหมด 9 ท่าน มาเป็นแขกรับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ Architecture | Design | Life ในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 14.00 - 16.00 น. วันที่ 17 ส.ค. พบกับ คุณวสุ วิรัชศิลป์ จาก VaSLab Architecture และ คุณมนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา จาก Hypothesis Design Agency วันที่ 18 ส.ค. พบกับ คุณณรงค์ โอถาวร จาก SO Architect และ คุณภากรณ์ มหพันธ์ จาก M Space ส่วนวันที่ 24 ส.ค. พบกับ คุณบุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์ จาก BOON DESIGN architecture คุณปฐมา หรุ่นรักวิทย์ จาก CASE Studio และ คุณต้นข้าว ปาณินท์ จาก Research Studio Panin และวันที่ 25 ส.ค. พบกับ คุณพลวิทย์ รัตนธเนศวิไล จาก PHTAA Living design และ คุณสิทธนา พงษ์กิจการุณ จาก A Millimeter ผู้สนใจสามารถร่วมฟังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่เพียงเท่านี้ เพราะระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 17 - 18 และ 24 - 25 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 - 18.00 น. หลังจากเสวนาเสร็จยังมีเวิร์กช็อป Draw The OPEN HOUSE: Hand Drawing Workshop by Architecture Students สอนวาดทัศนียภาพด้วยมือจากการมองสิ่งรอบตัว โดยมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้สอนและให้คำแนะนำ สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมชมผลงานของคนรุ่นใหม่ได้ที่ นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร "เล็ก is SOME MORE: Silpakorn Architectural Thesis Exhibition" จัดขึ้นที่ OPEN HOUSE ชั้น 6 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 สิงหาคมนี้


Latest Press Release

เลขา กอศ. ตรวจเยี่ยมการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมอาชีวะ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนในการผลิตสื่อให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน...

ประสานกรมเจ้าท่าจัดระเบียบผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบ - เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด 19

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบที่ยืนเบียดเสียดแออัดในเรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า สำนักการจราจรและขนส่ง...

สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง – ให้ความช่วยเหลือดูแลลดผลกระทบโควิด-19

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยถึงการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพว่า...

ภาพข่าว : WCE-ปปร. 23รวมน้ำใจช่วยเหลือประชาชน มอบ“ปันสุข ปันน้ำใจ” สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE ธุรกิจบริการวิศวกรรมในกลุ่มเอสเอสไอ ร่วมกับ สถาบันปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 23 (ปปร. 23) มอบตู้ “ปันสุข ปันน้ำใจ” พร้อมของอุปโภค บริโภค...

ภาพข่าว: วิริยะประกันภัย ร่วมสู้ภัยโควิด สนับสนุนชุด PPE รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รับมอบชุดปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน 1,080 ชุด ถุงมือยางทางการแพทย์ จำนวน 4,000 คู่ และน้ำดื่ม 3,600 ขวด รวมถึงเครื่องอุปโภคที่จำเป็น จาก...

Related Topics