วว./จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดมสมอง กลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ เอกชน บริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) ให้ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 29, 2019 14:50
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน "การระดมสมองการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด)" ซี่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดขึ้น โดยมีนายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวรายงานถึงกรอบการดำเนินงานของ วว. ทั้งนี้งานระดมสมองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน เทคโนโลยีของศูนย์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน ตลอดจนการกำหนดแผนการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ระหว่างหน่วยงานราชการส่วนจังหวัด หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจแปรรูป บริษัทส่งออก บริษัทประชารัฐร่วมกับ วว. เพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้ตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน ในด้านการผลิตผลสดและแปรรูปสับปะรดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ยั่งยืนต่อไป (วันที่ 29 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

"...วว. และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา เพื่อพัฒนาจังหวัด ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่สำคัญ มีมูลค่าผลผลิตปีละหลายหมื่นล้านบาท ผลผลิตเฉลี่ยในแต่ละปีประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งมากเป็นครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิต 80% ส่งเข้าโรงงานแปรรูป อีกประมาณ 20% บริโภคภายในประเทศ แต่การส่งออกสับปะรดสดไปต่างประเทศยังมีปริมาณน้อยมาก เนื่องจากปัญหาหลายประการ ได้แก่ คุณภาพไม่สม่ำเสมอ การปนเปื้อนสิ่งสกปรก โรคแมลง รวมทั้งปัญหาเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว และอายุการเก็บรักษา วว. เป็นหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559-2562 โดยบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยภายใน วว. เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้แก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์กับการผลิตสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างครบวงจร..." นายสายันต์ ตันพานิช กล่าว

รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวต่อว่า วว. สร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน มุ่งเน้นการคัดบรรจุสับปะรดให้ได้มาตรฐาน นับเป็นโรงคัดบรรจุผลสดที่ทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทย มีขนาดกำลังการผลิต 3 ตันต่อชั่วโมง เครื่องจักรสายการผลิตสับปะรดผลสด ประกอบด้วย เครื่องคัดขนาด เครื่องตัดแต่งคัดผลดีผลเสีย อุโมงค์ลมทำความสะอาด เครื่องเคลือบผิว สายพานลำเลียงการบรรจุ เครื่องรัดกล่อง เครื่องลดอุณหภูมิ และห้องเย็น ที่สามารถใช้งานได้จริงในพื้นที่และเป็นศูนย์เรียนรู้ ศึกษาดูงานของผู้ผลิตผู้ประกอบการสับปะรดจากพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรด ซึ่งมีห้องแปรรูปที่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เครื่องจักรแปรรูป ประกอบด้วย เครื่องคั้นน้ำ เครื่องฆ่าเชื้อ เครื่องบดย่อย เครื่องกวน และเครื่องอบแห้ง เป็นต้น

อนึ่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน "สับปะรด" ดำเนินงานโดย วว.อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เพื่อการส่งออกสับปะรดผลสด คาดว่าภายในเดือนธันวาคม 2562 ศูนย์ฯ จะปรับปรุงแล้วเสร็จและผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ทั้งนี้กำหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ที่ (นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์) โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 E-mail : samphan@tistr.or.th / tistr@tistr.or.th


Latest Press Release

Sai Life Sciences ขึ้นแท่นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในอินเดียแห่งแรก ที่ก้าวขึ้นเป็นสมาชิก Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI)

Sai Life Sciences องค์กรผู้รับจ้างพัฒนาและผลิต (CDMO) ที่เติบโตเร็วเป็นอันดับต้น ๆ ของอินเดีย ประกาศการเข้าเป็นสมาชิกโครงการ Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) ในฐานะ 'Associate Member’ โฆษกโครงการ PSCI กล่าวให้การต้อนรับ Sai Life...

SCG โลจิสติกส์ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจ อดีตสโมสรนิสิตจุฬาฯ ปี 2539 มอบ “กล่องกันเชื้อเพื่อหมอไทย” ป้องกันภัยโควิด-19ให้โรงพยาบาล 61 แห่งทั่วประเทศ

เอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจ อดีตสโมสรนิสิตจุฬาฯ ปี 2539 จัดทำโครงการ “กล่องกันเชื้อเพื่อหมอไทย” เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์...

“สุวิทย์ เมษินทรีย์”รมว.การอุดมศึกษาฯ ผนึก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 20,000 ชุดแรกแก่รัฐบาล

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ ผนึก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นมาตรฐานองค์การอนามัยโลก 20,000 ชุดแรกแก่รัฐบาล...

เอสเอสไอทอดผ้าป่าหน้ากากอนามัยพระสงฆ์บางสะพานป้องกันเชื้อ COVID -19

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ทอดผ้าป่าหน้ากากอนามัย ถวายพระภิกษุ และสามเณร ในเขตพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอบางสะพาน ได้แก่ ตำบลแม่รำพึง ตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลธงชัย และตำบลพงศ์ประศาสน์...

CAS เปิดตัวชุดข้อมูลสารเคมีต้านไวรัสที่เปิดให้เข้าถึงได้อย่างเสรี เพื่อช่วยในการค้นคว้าและวิเคราะห์โควิด-19

CAS หน่วยงานหนึ่งของสมาคมเคมีอเมริกัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านโซลูชั่นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับองค์กรด้านการวิจัยและเทคโนโลยีทั่วโลกเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนอันเนื่องมาจากโควิด-19...

Related Topics