ทีมวินเนอร์ ตงตง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ คว้าแชมป์ Water Rocket Design Challenge อพวช. เตรียมส่งเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 16, 2019 17:07
กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค เดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 พร้อมมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ผลปรากฏว่า ทีมวินเนอร์ – ตงตง จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Water Rocket Design Challenge โดยจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กับ การแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ "APRSAF Water Rocket Event" ต่อไป

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบชิงชนะเลิศว่า "เป็นที่ทราบกันแล้วว่าสังคมในอนาคตเป็น สังคมฐานความรู้ ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและประชาชน ให้สนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้น เสริมสร้างพัฒนาทักษะกระบวนการ และการเรียนทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กับเยาวชนควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทาย โดยเยาวชนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง สังเกต แก้ปัญหา ทำงานร่วมกับทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ให้เป็นจรวดขวดน้ำ ฐานปล่อยจรวด และขอให้เยาวชนทุกคนเก็บประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก จับต้องได้ใช้ประโยชน์ได้จริง การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ เป็นการนำหลักการ STEM Education มาใช้ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ (Science) ได้แก่ แรง โพรเจคไทล์ มุมยิง ฯลฯ ด้านเทคโนโลยี (Technology) ได้แก่ การบิน การลอยตัว ด้านวิศวกรรม (Engineering) ได้แก่ การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำให้มีความเหมาะสมในการแข่งขันแต่ละประเภท ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ได้แก่ คำนวณแรงลม ทิศทาง มุมยิงจากแท่นยิง ความไกล ซึ่งอาจสรุปได้ว่าเป็นการนำ STEM มาประยุกต์ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำได้อย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น การประดิษฐ์ให้เกิดความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ยังก่อให้เกิดทักษะด้านศิลปะ (Art) อีกด้วย"

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ เป็นกิจกรรมที่ อพวช. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในทุก ๆ ปี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุกการทำกิจกรรม ซึ่งในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร , มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นอกจากนี้เรายังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างดียิ่ง

โดยครั้งนี้มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวน 1,348 ทีม โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 111 ทีม สำหรับทีมเยาวชนที่ชนะการประกวดประเภท Water Rocket Design Challenge จะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ "APRSAF Water Rocket Event" ต่อไป ซึ่งมีเยาวชนจากทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมแข่งขันในทุกปี

สำหรับผลการแข่งขันผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 มีดังนี้
 • รางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ
 • รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม FFW ROCKET TWO จากโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา จ.ปทุมธานี และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม T.C.S.5 จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีมหนองกุงกลาง 1 จากโรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง จ.กาฬสินธุ์ และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม Star one จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีมอู่ข้าว 4.0 จากโรงเรียนวัดอู่ข้าว จ.ปทุมธานี และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม Space bar จากโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จ.เชียงใหม่
 • รางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความไกลขวดเดียว
 • รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม T.C.S.3 จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม T.C.S.6 จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม Gripen#1 จากโรงเรียนบ้านสุโสะ จ.สงขลา และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีมโมคลานทะยานฟ้า 3 จากโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีมบ้านหนองกุงน้อย A1 จากโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย จ.กาฬสินธุ์ และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีมมิเอกิ จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
 • รางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความไกลหลายขวด
 • รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม T.C.S.4 จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม K.N.W. Rocket A จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีมศิษย์หลวงพ่อคำแสน 3 จากโรงเรียนวัดปลวกง่าม จ.พิษณุโลก และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีมT.C.S. 7 จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม Successful 2 จากโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร จ.กาฬสินธุ์ และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีมเทพบดินทร์ A จากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่
และรางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ Water Rocket Design Challenge ดังนี้
 • รางวัล Science Communication Award ได้แก่ ทีม 404! Not found จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
 • รางวัล Technical Award ได้แก่ ทีม MKN New Generation 1 EP.2 จาก โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย จ.เชียงใหม่ และรางวัล The Best Water Rocket Design ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ ได้แก่ ทีมวินเนอร์ – ตงตง จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ติดตามผลการแข่งขันและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 1414 หรือ www.nsm.or.th หรือ www.facebook.com/thailandwaterrocketchampionship


Latest Press Release

ภาพข่าว : สมาคมเพื่อนชุมชนไม่ทิ้งกัน มอบข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยทีมงานสมาคมฯ ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลทับมาและเทศบาลตำบลเนินพระ ในพื้นที่ จ.ระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 1,200 กล่อง...

“พุทธิพงษ์” หารือร่วมสภาอุตฯ-สภาหอฯ-สมาคมธนาคารไทย หนุน“โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล”

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทาง “โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล” ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอของบประมาณ ตาม พรบ. เงินกู้ 400,000 ล้านบาท โดยมีผู้แทนฯ...

“บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง บาร์บีคิว ซีฟู้ด” สดอร่อยได้ทุกวัน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา

ห้องอาหารโอเอซิส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ชวนคุณมาลิ้มลองความอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง บาร์บีคิว ซีฟู้ด และหลากหลายเมนูอาหารเอเชีย อิ่มอร่อย จัดเต็มเน้นๆได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ อาทิ ซุ้มอาหารทะเลสดๆ, ซุ้มซูชิหน้าต่างๆ,...

ภาพข่าว : ทรู ส่งใจให้ฮีโร่ไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบ True SMART 4G Adventure และซิมทรูมูฟ เอช โทรฟรี เน็ตฟรีไม่อั้นนาน 1 ปี

กลุ่มทรู โดย นางสาวหทัยณัฐ พงศ์ศรีรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคตะวันออก (ที่2 จากซ้าย) เป็นผู้แทน เดินหน้าส่งใจให้ฮีโร่ไทย สู้ภัยโควิด-19 โดยมอบ True SMART 4G Adventure พร้อมซิมจากทรูมูฟ เอช ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน...

แกะกล่องความอร่อย ตื่นตาตื่นใจ กับเมนูน้องใหม่สไตล์สเปน

อูโนมาส สาขาเซ็นทรัลชิดลม ชั้น Gเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาย่อยของห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอชวนคุณมาค้นหาเสน่ห์ความอร่อยสไตล์สเปน พร้อมเปลี่ยนสไตล์การทานอาหารแบบเดิมๆ เป็นการนั่งทานอาหารเลิศรสบนเคาน์เตอร์บาร์สุดหรู...

Related Topics