ทีมวินเนอร์ ตงตง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ คว้าแชมป์ Water Rocket Design Challenge อพวช. เตรียมส่งเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 16, 2019 17:07
กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค เดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 พร้อมมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ผลปรากฏว่า ทีมวินเนอร์ – ตงตง จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Water Rocket Design Challenge โดยจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กับ การแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ "APRSAF Water Rocket Event" ต่อไป

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบชิงชนะเลิศว่า "เป็นที่ทราบกันแล้วว่าสังคมในอนาคตเป็น สังคมฐานความรู้ ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและประชาชน ให้สนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้น เสริมสร้างพัฒนาทักษะกระบวนการ และการเรียนทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กับเยาวชนควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทาย โดยเยาวชนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง สังเกต แก้ปัญหา ทำงานร่วมกับทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ให้เป็นจรวดขวดน้ำ ฐานปล่อยจรวด และขอให้เยาวชนทุกคนเก็บประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก จับต้องได้ใช้ประโยชน์ได้จริง การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ เป็นการนำหลักการ STEM Education มาใช้ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ (Science) ได้แก่ แรง โพรเจคไทล์ มุมยิง ฯลฯ ด้านเทคโนโลยี (Technology) ได้แก่ การบิน การลอยตัว ด้านวิศวกรรม (Engineering) ได้แก่ การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำให้มีความเหมาะสมในการแข่งขันแต่ละประเภท ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ได้แก่ คำนวณแรงลม ทิศทาง มุมยิงจากแท่นยิง ความไกล ซึ่งอาจสรุปได้ว่าเป็นการนำ STEM มาประยุกต์ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำได้อย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น การประดิษฐ์ให้เกิดความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ยังก่อให้เกิดทักษะด้านศิลปะ (Art) อีกด้วย"

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ เป็นกิจกรรมที่ อพวช. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในทุก ๆ ปี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุกการทำกิจกรรม ซึ่งในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร , มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นอกจากนี้เรายังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างดียิ่ง

โดยครั้งนี้มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวน 1,348 ทีม โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 111 ทีม สำหรับทีมเยาวชนที่ชนะการประกวดประเภท Water Rocket Design Challenge จะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ "APRSAF Water Rocket Event" ต่อไป ซึ่งมีเยาวชนจากทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมแข่งขันในทุกปี

สำหรับผลการแข่งขันผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 มีดังนี้
 • รางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ
 • รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม FFW ROCKET TWO จากโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา จ.ปทุมธานี และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม T.C.S.5 จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีมหนองกุงกลาง 1 จากโรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง จ.กาฬสินธุ์ และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม Star one จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีมอู่ข้าว 4.0 จากโรงเรียนวัดอู่ข้าว จ.ปทุมธานี และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม Space bar จากโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จ.เชียงใหม่
 • รางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความไกลขวดเดียว
 • รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม T.C.S.3 จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม T.C.S.6 จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม Gripen#1 จากโรงเรียนบ้านสุโสะ จ.สงขลา และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีมโมคลานทะยานฟ้า 3 จากโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีมบ้านหนองกุงน้อย A1 จากโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย จ.กาฬสินธุ์ และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีมมิเอกิ จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
 • รางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความไกลหลายขวด
 • รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม T.C.S.4 จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม K.N.W. Rocket A จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีมศิษย์หลวงพ่อคำแสน 3 จากโรงเรียนวัดปลวกง่าม จ.พิษณุโลก และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีมT.C.S. 7 จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม Successful 2 จากโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร จ.กาฬสินธุ์ และมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีมเทพบดินทร์ A จากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่
และรางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ Water Rocket Design Challenge ดังนี้
 • รางวัล Science Communication Award ได้แก่ ทีม 404! Not found จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
 • รางวัล Technical Award ได้แก่ ทีม MKN New Generation 1 EP.2 จาก โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย จ.เชียงใหม่ และรางวัล The Best Water Rocket Design ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ ได้แก่ ทีมวินเนอร์ – ตงตง จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ติดตามผลการแข่งขันและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 1414 หรือ www.nsm.or.th หรือ www.facebook.com/thailandwaterrocketchampionship


Latest Press Release

ขอเชิญมาร่วมตักตวงความสนุกที่งาน Coex Food Week 2019 ในเดือนพ.ย.นี้ ที่กรุงโซล

Coex Food Week เทศกาลอาหารชั้นนำและใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ จะกลับมาอีกเป็นครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ Coex ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีบริษัทนานาชาติ 872 แห่งมาร่วมออกร้านรวม 1,943 บูธ...

Absen LED รับบทเด่นบนพื้นที่จัดแสดงกว่า 1,000 ตารางเมตรของงาน GITEX 2019

หลังจากความสำเร็จของงานมหกรรมเทคโนโลยี GITEX เมื่อปีที่แล้ว มาปีนี้ Absen (SZSE: 300389) ได้รับความไว้วางใจอีกครั้งให้มีบทบาทสำคัญในงาน เมื่อแบรนด์ชั้นนำอย่าง Huawei, STC, TRA และ Etisalat ต่างเลือกใช้หลอดไฟ LED จาก Absen...

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ หัวใจสีเขียวจัดกิจกรรมลอยกระทงรักษ์โลก

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมสืบสานประเพณีไทยด้วยหัวใจสีเขียว รณรงค์คนไทยลดกระทง รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ซึ่งนอกจากจะใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติแล้ว...

ไทย-เทศเตรียมยกขบวนร่วมเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จับมือ จังหวัดจันทบุรี ประกาศความพร้อมจัดงาน เทศกาลนานาชาติ "พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 ภายใต้แนวคิด "Power of Gemstones and Jewelry" ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2562...

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ มอบกระดาษจากโครงการ กระดาษหน้าที่3 ปี2 เพื่อผู้พิการทางสายตา

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบกระดาษที่ใช้แล้วแต่สภาพดี ปฏิทินเก่าและนิตยสารที่ไม่ได้ใช้แล้ว ในโครงการ "กระดาษหน้าที่ 3 ปี2" ซึ่งรับบริจาคจากพนักงานและสำนักงานของบริษัท ภายใต้แคมเปญ Smart Office...

Related Topics