เรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand#s 10th National Conference on Collective Action against Corruption และการประกาศรางวัล CAC Change Agent Award

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday October 17, 2019 17:15
กรุงเทพฯ--17 ต.ค.--สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จัดงาน Thailand's 10th National Conference on Collective Action against Corruption ในหัวข้อ Innovations in the Fight against Corruption พร้อมการประกาศรางวัล CAC Change Agent Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการชักชวนคู่ค้าและสร้างเครือข่ายคู่ค้าให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายไม่รับ ไม่จ่าย เพื่อลดปัญหาเรื่องการคอร์รัปชั่น อันนำไปสู่สังคมใสสะอาดในอนาคต ในโอกาสนี้ IOD ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน Thailand's 10th National Conference on Collective Action against Corruption และการประกาศรางวัล Change Agent Award ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ รีเจนซี่บอลรูม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท หากมีข้อมูลใดๆ สอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2955-1155 ต่อ 402 (คุณสาริณี) ทางสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณในการสนับสนุนมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้


Latest Press Release

ภาพข่าว: มกอช. จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐานพืชอินทรีย์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐานพืชอินทรีย์ (Internal Control System For Organic Agriculture Auditor) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม...

มกอช. เผย Codex เตรียมประกาศมาตรฐานใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ศึกษาหลักปฏิบัติ พร้อมปรับตัว เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรไทยไม่สะดุดในอนาคต

มกอช. เผย Codex เตรียมประกาศมาตรฐานใหม่ คุมเข้มจัดการสารก่อภูมิแพ้ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร เร่งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ศึกษาหลักปฏิบัติ พร้อมปรับตัว เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรไทยไม่สะดุดในอนาคต ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์...

ดร.เอ้ อธิการฯสจล.เชื่อแผนฟื้นฟู ขสมก.อัพเกรดชีวิตคนกรุง

“สุชัชวีร์” ชมแผนฟื้นฟู ขสมก. ช่วยอัพเกรดคุณภาพชีวิตคนกรุงฯ เช่ารถเมล์ไฟฟ้าช่วยแก้ปัญหา PM 2.5ค่าโดยสารราคาถูก วอนอย่าทอดทิ้งรถเมล์ไทย เร่งยกระดับให้บริการเข้าถึงทุกชนชั้น พร้อมแนะต้องให้ความสำคัญพนักงาน ขสมก.ทุกคน ศ.ดร.สุชัชวีร์...

ภาพข่าว: วศ.อว.ให้บริการการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ ให้บริการการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยออกใบรับรองและให้เครื่องหมายรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด โดยปัจจุบันให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 ขอบข่าย...

ภาพข่าว: อาชีวะบรรพชาเณรเพื่อศึกษาต่อด้านวิชาชีพ

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร ร่วมกับโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาเล่าเรียน จำนวน 99 รูป เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา...

Related Topics