สพร.9 พิษณุโลก ปั้นคนครัวบนเรือเดินทะเลสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 1/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday October 24, 2019 09:50
กรุงเทพฯ--24 ต.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดฝึกอบรมและมอบหนังสือรับรองการฝึกอบรม คนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือ ตามหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน "สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)" จำนวน 42 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

โดยสถาบันฯ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมใน "สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)" ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 - 26 พฤษภาคม 2561 จำนวน 19 คน
รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2562 จำนวน 23 คน
รุ่นที่ 3 ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2562

สถาบันฯมีความพร้อมทั้งทางด้านวิทยากร และสถานที่ มีแผนดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามความต้องการของประชาชน สนใจสมัครสอบถามรายละเอียด 055-993033 ต่อ 106

สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) เป็นสาขาที่ถูกกำหนดให้คนครัวบนเรือที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ เรือพาณิชย์ เรือท่องเที่ยวขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสส์ขึ้นไป ต้องผ่านการอบรมการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การจัดการเก็บอาหาร การควบคุมห้องจัดเก็บอาหาร การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการจัดเตรียมอาหารจากสถาบันที่ผ่านการรับรองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทะเล 2006 (Maritime Labor Convention: MLC 2006) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และที่สำคัญคนครัวบนเรือต้องมี คุณสมบัติตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้คนครัวเรือต้องผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กพร. กำหนด


Latest Press Release

สบพ. ร่วมกับ Sasin จัดงานสัมมนา “โควิดแรง แซงการบิน : Aviation Future Workforce Challengers”

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนา “โควิดแรง แซงการบิน : Aviation Future Workforce Challengers” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ...

ภาพข่าว: วาโก้และเซ็นทรัลพัฒนา ชวนทิ้งบราเก่าแลกบราใหม่ มอบแก่สตรีในบ้านพักฉุกเฉิน

อินทิรา นาคสกุล(ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)องอาจ สุขเลิศกมล(กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และวุธพร ทองเงิน(ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)...

ภาพข่าว: “โครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ” มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับรัฐสภา

นายชวน หลีกภัย(กลาง) ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ “ซื่อสัตย์เพื่อชาติ” จำนวน 3,000 ชิ้น จากนางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี(ขวา) ประธานโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ เพื่อนำไปมอบให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการรัฐสภา...

“HAPPY GYM”จัดกิจกรรม 12 สิงหาพาแม่เข้ายิม

นางศุภากรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหารบริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัดและ“HAPPY GYM”ฟิตเนสครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดย่านวัชรพล จัดกิจกรรมเอาใจคนรักแม่โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกพาคุณแม่มาใช้บริการฟิตเนสฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563...

กยท. จับมือ สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ. สตูล ลงนาม MOU ส่งต่อความรู้งานวิจัยบล็อกยางปูพื้น สร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้

การยางแห่งประเทศไทย ร่วม สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ. สตูล ลงนาม MOU การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แปรรูปบล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอน หนุนสถาบันเกษตรกรพร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางมีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง นายประพันธ์ บุณยเกียรติ...

Related Topics