สส. ปล่อยหนังสารคดีชุด อย่าให้มาเรียมตายฟรี รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday December 3, 2019 15:20
กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--เอเอธ (ประเทศไทย)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ปล่อยภาพยนตร์สารคดีชุด "อย่าให้มาเรียมตายฟรี" เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและส่งเสริมบทบาท และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม นี้ โดยภาพยนตร์สารคดีดังกล่าวความยาว 90 วินาที ถ่ายทอดเรื่องราวเมื่อเหล่าสรรพสัตว์เป็นโจทก์ในการยื่นฟ้องจำเลยอย่างมนุษย์ ด้วยเหตุพฤติกรรมความมักง่าย และละเลยขาดความรับผิดชอบไม่ใส่ใจในการจัดการกับขยะพลาสติก ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับสัตว์บกสัตว์น้ำต้องล้มตายเป็นจำนวนมาก คดีนี้หลักฐานพร้อมมูล ท่าทางมนุษย์จะดิ้นไม่หลุด มาติดตามดูว่าผลจะเป็นเช่นไร ติดตามชมภาพยนตร์สารคดีชุด "อย่าให้มาเรียมตายฟรี" ได้ทาง