ม.มหิดล ได้อันดับ 1 ของประเทศไทย จากผลงานด้านนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด จากการจัดอันดับโลกของ Scimago ประเทศสเปน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday January 17, 2020 16:47
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--มหาวิทยาลัยมหิดล

การพัฒนานวัตกรรมของชาติ เป็นเป้าหมายหลักของการบริหารประเทศของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก จากแนวคิดดังกล่าวผลักดันให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เป็นกระทรวงการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม

เพื่อให้ตอบโจทย์ของประเทศ กระทรวง อว. ภายใต้การนำของ รมต.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้มีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคตที่จะก้าวไปสู่ระดับโลก กลุ่มที่สอง คือ มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรม และนวัตกรรมของประเทศ และกลุ่มที่สาม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ในพื้นที่ ชุมชนฐานราก โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจัดอยู่ในกลุ่มแรก และเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยเป้าหมายที่ อว. คาดว่าจะมีศักยภาพในการยกระดับขึ้นมาติด 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก ภายใน 4 ปีข้างหน้า

จากผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นที่ผ่านมา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยที่มีผลงานด้านนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด จากการจัดอันดับของ Scimago Institutions Rankings เมื่อเร็วๆ นี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน้าที่หนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยเรามีหน้าที่ในการผลิตบุคลากรที่จะไปทำงานให้กับสังคมในอนาคต ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ โดยองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นนั้น นอกจากจะทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้าและผาสุกแล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ทำให้เกิดการสร้างรายได้และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมและประเทศไทยได้อีกด้วย

Scimago เป็นองค์กรระดับโลกของประเทศสเปน ที่จัดอันดับสถาบันโดยเน้นการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ซึ่งไม่ได้จำกัดขอบเขตอยู่เพียงภายในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การตัดสินใน 3 หัวข้อ คือ งานวิจัย ร้อยละ 50 งานนวัตกรรม ร้อยละ 30 และผลกระทบต่อสังคม อีกร้อยละ 20 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถทำคะแนนเป็นอันดับที่ 522 ของโลก และอันดับ 1 ของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางด้านนวัตกรรม เรามีสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักวิจัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการขอทุนวิจัย ไปจนถึงการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการวางแผนทางการตลาด และการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ ซึ่งการที่เราสามารถเข้าสู่ระดับโลกได้นั้น ไม่ได้หมายถึงเพียงว่าเราทำงานวิจัย แต่งานวิจัยนั้นจะต้องเป็นนวัตกรรมต้นแบบให้กับสังคม สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ผลักดันประเทศไทยให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เพื่อยืนยันถึงการเป็นผู้สนับสนุนดีเด่นด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในสาขา Innovation and Entrepreneurship Support of the Year จัดโดย ACEEU ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ส่งเสริมการสร้างงานนวัตกรรม และสนับสนุนผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยส่งผลงานเข้าร่วมมากกว่า 300 เรื่องจากกว่า 20 ประเทศ ซึ่ง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) เป็นหน่วยงานแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัย ในรอบสุดท้ายสำหรับเข้าชิงรางวัลดังกล่าว ในงาน "Triple E Awards Asia-Pacific 2020" ณ เมืองโกจิ ประเทศอินเดีย

"นี่คือสิ่งที่ประชาชนชาวไทยมั่นใจได้ว่า รากฐานของมหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงาน และประสบการณ์สูงที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทย รวมถึงมีคู่ความร่วมมือจากหลายประเทศทั่วโลก ที่จะร่วมสร้างผลงานที่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนไทย และระดับโลก ดังพระราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า "ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่การเรียนรู้ แต่อยู่ที่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ" ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

เอนเนอร์จี้ บอล สุดยอดขนมสายเฮลตี้ เพิ่มพลังงาน มากคุณประโยชน์

เอนเนอร์จี้ บอล อาหารว่างเสริมพลังงานสำหรับคนสายเฮลท์ตี้ รักสุขภาพ อร่อยง่าย หุ่นไม่พัง มีทั้งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่ให้พลังงานสูง ช่วยรักษาระบบต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานอย่างเป็นปกติ เสริมสร้างพลังงานให้กับร่างกาย เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า ความสดชื่น...

ภาพข่าว: วว./จังหวัดเพชรบูรณ์/พันธมิตรภาครัฐ เอกชน ร่วมหารือการดำเนินงานวิจัย ขับเคลื่อนโครงการ Thai Cosmetopoeia

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมหารือร่วมกับ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.วิศัลย์...

เผยเคล็ดลับแบบไม่ลับ ตามแบบฉบับเจียไต๋ มุ่งให้ความรู้แก่เกษตรกร ต่อยอดอย่างไรให้มังคุดได้ราคาดี

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจเกษตรครบวงจรของไทย จัดกิจกรรม บรรยายและชมแปลงสาธิตมังคุด ณ สวนป้าต้อย ป้าติ่ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้แก่เกษตรกรภาคตะวันออก กว่า 100 คน พร้อมพาชมแปลงเกษตรสาธิตมังคุด ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเจียไต๋ในการส่งมอบความรู้...

ต่อชีวิตด้วยการ ให้ กับโครงการ Let Them See Love 2020 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา ต่อเนื่องปีที่ 14

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ผนึกกำลัง เครือเจริญโภคภัณฑ์และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดโครงการ "Let Them See Love 2020" ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้อวัยวะและดวงตา...

ภาพข่าว: วว.ต้อนรับบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมอาคารคัดแยกขยะชุมชนด้วย วทน. ตำบลตาลเดี่ยว จ.สระบุรี

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์...

Related Topics