รัฐมนตรีเกษตรฯ เฉลิมชัย เปิดงาน เกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 นำเสนอแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 7, 2020 14:28
กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงาน "เกษตรอีสานใต้" ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนภาคเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร อีกทั้งยังต้องการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดอยู่ด้วยตนเองได้ ซึ่งการจัดงาน "เกษตรอีสานใต้" ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการบอกข่าวให้เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงานได้ทราบว่าสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น ส่วนราชการกระทรวงต่าง ๆ รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรของประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไป

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า การจัดงานดังกล่าว นอกจากจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มาออกร้านจำหน่ายสินค้าแล้ว กิจกรรมภายในงานยังมีการถ่ายทอดความรู้ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยแล้ง และได้รับผลกระทบอุทกภัยที่รุนแรง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดโครงการรวมพลังจิตอาสาช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมเร่งสำรวจพื้นที่เสียหายหลังน้ำลด เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็ว ซึ่งได้ดำเนินโครงการที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมจัดหน่วยเคลื่อนที่ลงปฏิบัติการให้คำแนะนำ เพื่อการฟื้นฟูดูแลพื้นที่เสียหาย และยังไม่สามารถทำการเกษตรได้ ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมพร้อมบำรุงรักษา และฟื้นฟูผลผลิตให้กลับสู่ภาวะปกติ กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์และองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในการปรับปรุงบำรุงดิน ทั้งในช่วงก่อนน้ำลดและหลังน้ำลด กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์ผัก กล้าพันธุ์พืชผัก-ไม้ผล และพันธุ์สัตว์ เพื่อให้เกษตรกรนำไปทำการผลิตในเบื้องต้นสำหรับบริโภคในครัวเรือน กิจกรรมสนับสนุนการซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้งานในการทำการเกษตรได้ตามปกติ และกิจกรรมสำรวจงานก่อสร้างทางด้านชลประทาน เช่น ฝาย เส้นทางส่งน้ำ ประตูระบายน้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งวางแผนการก่อสร้างอาคารชลประทานเพิ่มเติมเพื่อป้องกันภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจจากภาครัฐและเอกชน เครื่องจักรกลการเกษตร การให้ความรู้ด้านพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานให้แก่เกษตรกร การประกวดพืชและสัตว์ การเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์อันมีรากฐานจากภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ


Latest Press Release

CAT สนับสนุนอาคารที่พักรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาภรณ์

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เปิดเผยว่า ด้วยความผูกพันของ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่มีมาอย่างยาวนาน เนื่องในยามวิกฤติสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก...

สอศ. ส่งมอบ “แมส-อาชีวะ” ให้ 5 โรงพยาบาลวันนี้ และสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ปทุมธานี

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ในภาวะที่มีการระบาดของโรค COVID-19 และสภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ของประเทศไทย ซึ่งโรงพยาบาลต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่จำนวนมากต้องระดมกำลังกันให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน...

กทม.แนะรักษาระยะห่างส่วนบุคคลทุกสถานที่ – แนวทางฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในครอบครัวว่า กทม. โดยสำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร...

ภาพข่าว: ครูพี่แนน บริจาค 1 ล้านบาทให้ รพ.จุฬาฯ ส่งแรงใจบุคลากรสู้ COVID-19

ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ พร้อมด้วย นายอภิธา วัลลภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย...

กรมกิจการเด็กฯ เผยแพร่เพลง “คิดดี ทำดี” ในสถานรองรับทั่วประเทศ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเพลง “คิดดี ทำดี” ที่ประพันธ์โดย จิรพรรณ อังศวานนท์ สำหรับใช้ในการประกวดร้องเพลง ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” สู่สถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กฯ 30 แห่งทั่วประเทศ...

Related Topics