สศก. ชูธง หนุนเพิ่มสำรองข้าวฉุกเฉิน รองรับวิกฤติภัยพิบัติ กระตุ้นภาคีใช้กลไกเต็มสูบในเวที APTERR

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday February 19, 2020 11:23
กรุงเทพฯ--19 ก.พ.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะผู้แทนคณะมนตรีองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Council) ของประเทศไทย ถึงการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม หรือคณะมนตรีแอปเทอร์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เมืองพุกาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยการประชุมครั้งนี้ ได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี 2563 ของ APTERR และมีประเด็นสำคัญในการกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกพิจารณาการใช้ประโยชน์จากกลไก APTERR ตลอดจนเริ่มพิจารณาทบทวนปริมาณข้าวสำรองให้เหมาะสมกับความต้องการการบริโภคในภาวะวิกฤติ

โอกาสนี้ เลขาธิการ สศก. ได้เสนอให้ APTERR พิจารณาเพิ่มปริมาณข้าวสำรองในประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามในรูปสัญญา (Earmarked Stock) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคในคน พืช และสัตว์ ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เช่น การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Army worm) ตั๊กแตนทะเลทราย (Desert Locust) และการระบาดของโรคอหิวาต์อัฟริกาในสุกร (African Swine Fever) รวมถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ภัยแล้ง พายุไต้ฝุ่น เป็นต้น ตลอดจนปริมาณความต้องการบริโภคตามจำนวนประชากรในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณข้าวสำรองรวมของภูมิภาคในการซื้อขายข้าวเพียง 7.87 แสนตัน จากการใช้ตัวเลขราคาอ้างอิงมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว

นอกจากนี้ ยังเสนอให้สำนักเลขานุการ APTERR ทำงานใกล้ชิดกับ FAO ในแง่มุมของความมั่นคงอาหารภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ประเทศไทยเป็นประธานคณะกรรมการอาหารโลก (Committee on Word Food Security: CFS) ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการผลักดันกลไกและเพิ่มบทบาท APTERRให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบาย ในเรื่องความมั่นคงอาหาร การบรรเทาความยากจน และการขจัดความหิวโหย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความตกลงAPTERR

เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า ไทย ในฐานะประเทศที่ตั้งของสำนักเลขานุการ APTERR ได้จัดเตรียมสถานที่ทำงานใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับสำนักเลขานุการ APTERR ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยยินดีที่จะให้ความสนับสนุนที่ไม่ใช่เงิน (In-kind contributions) และยังคงสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิก รวมถึงมีส่วนร่วมในการระบายข้าวของไทยในฐานะประเทศผู้ขายข้าว (Supplying Country) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับตั้งแต่ที่ APTERR เริ่มดำเนินงานปี 2556 เป็นต้นมา นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยประเทศต่างๆ ทั้งญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไทย มาเลเซีย ได้ร่วมบริจาคข้าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่า 24,000 ตัน แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและบรรเทาความยากจนในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา และไทย มากถึง 3,745,228 คน และหากรวมโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือได้เพิ่มถึง 4,016,687 คน จึงมั่นใจได้ว่า การเพิ่มปริมาณข้าวสำรองในประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม จะนำไปสู่ความมั่นคงอาหาร และสร้างสมดุลราคาข้าวให้มีเสถียรภาพได้ยั่งยืนอย่างแน่นอน


Latest Press Release

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง เย็บหน้ากากผ้า แจกจ่ายบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศูนย์ตรัง

วันนิ้ (27 มีนาคม 2563) ตัวแทนอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้นำหน้ากากผ้า จำนวน 200 ชิ้น จากการร่วมแรงร่วมใจของอาจารย์บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบให้กับแพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์...

ธนาคารไทยพาณิชย์รวมใจสู้ภัยไวรัส COVID-19 ร่วมบริจาคให้ 5 โรงพยาบาลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ธนาคารไทยพาณิชย์ขอขอบคุณและขอส่งกำลังใจด้วยความห่วงใยไปยังคณะแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก...

"มนัญญา" กำชับอ.ส.ค.จัดตั้งจุดคัดกรองในสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้...

กยท. เร่งประสานมาเลเซีย เปิดด่านส่งออกปาดังเบซาร์ หวังเพิ่มช่องทางการส่งออกให้ผู้ประกอบการยางพารา

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID - 19 ในประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ประเทศมาเลเซียมีการควบคุมการเข้าออกประเทศ และมีการปิดด่านนำเข้าและส่งออก โดยเริ่มตั้งวันที่ 18 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 โดย กยท. ได้เร่งหารือกับสถานกงสุลมาเลเซีย...

เขตพร้อมสนับสนุนจุดตรวจคัดกรอง ยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ 12 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 เป็นต้นไป...

Related Topics