วธ.เร่งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง-ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)แก่วัฒนธรรมจังหวัด-ชุมชนคุณธรรมฯกว่า 2 หมื่นแห่งทั่วประเทศ เน้นสื่อสารให้ข้อมูลถูกต้อง ลดความตระหนกของประชาชนด้านจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจของ วธ. ร่วมทำความสะอาดหน่วยงานทุกว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 28, 2020 16:00
กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ให้บูรณาการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในทุกหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมนั้น ขณะนี้ทุกหน่วยงานในสังกัด วธ. ทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ได้ให้ความร่วมมือและช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)กันอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค อาทิให้ความรู้การป้องกันของบุคลากรในเบื้องต้น สถานที่ราชการ และสถานที่ที่ให้บริการประชาชน ที่สำคัญทุกหน่วยงานในสังกัดพร้อมขอความร่วมมือเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนช่วยกันรณรงค์ในหมู่ประชาชน เรื่องการล้างมือเพื่อป้องกันโรค การทำความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสในที่สาธารณะ การสวมใส่หน้ากากอนามัย

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า วธ. ร่วมบูรณาการสื่อสารข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมควบคุมโรคกรมประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)เผยแพร่ผ่านเครือข่ายวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ตัวเองถนัด อาทิ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน กว่า 2 หมื่นชุมชนทั่วประเทศ มอบนโยบายให้วัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.) ทั่วประเทศ ใช้ช่องทางไลน์ของพลัง บวร ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จากนั้นขอให้เครือข่ายพลัง บวร ทั่วประเทศร่วมกันประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือ เช่น คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)สำหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่การระบาด คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)สำหรับนักศึกษาและสถานศึกษาที่มีกลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่การระบาดโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารความเสี่ยง ให้ข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลา ดำเนินมาตรการต่างๆ และการสื่อสารให้ข้อมูล ช่วยกันลดความตระหนกของประชาชน

ล่าสุด วธ. ได้มีข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในนามกลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมทุกวันศุกร์ เช่น ห้องโถง โรงอาหาร ราวบันได หน้าลิฟต์ และพื้นที่ห้องทำงาน เช็ดมือจับประตู โต๊ะทำงาน อุปกรณ์สำนักงานด้วย ส่วน สศร. จัดโครงการสาธิตการทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ และมีวิทยากรมาสาธิตการทำหน้ากากอนามัยโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ได้ทราบถึงอาการของโรค สามารถป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อได้ ส่วนการทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองนั้น เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถนำความรู้ทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองและนำไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้


Latest Press Release

สจล. โชว์ผลงานศูนย์นวัตกรรมสู้โควิด-19 ฝีมือคนไทย แก่นายกรัฐมนตรี พร้อมเสนอตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแพทย์ ตั้งรับทุกวิกฤต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกระบัง (สจล.) โดยศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 นำเสนอ 7 สุดยอดนวัตกรรมสู้โควิด-19 ฝีมือคนไทย ให้แก่นายกรัฐมนตรี พร้อมเสนอไทยตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือทุกวิกฤต...

ตำนานแห่งรองเท้าวิ่งไนกี้ตระกูลเพกาซัส รองเท้าวิ่งคู่ใจกว่า 30 ปี ของนักวิ่งระดับตำนาน ของโจน เบอร์นัวต์ แซมมวลสัน

รองเท้าวิ่งไนกี้ตระกูลเพกาซัส (Pegasus) รุ่นแรกวางจำหน่ายในปี 1983 ในฐานะ “รองเท้าสำหรับนักวิ่งทุกคน” รองเท้าวิ่งตระกูลนี้มีชื่อเสียงในหมู่นักวิ่งว่าเป็นรองเท้าสำหรับฝึกซ้อมวิ่งที่นักวิ่งให้ ความเชื่อมั่น โดยตลอดระยะที่เวลาผ่านมา...

ภาพข่าว: แพรนด้าฯ มอบหนังสือและนิตยสาร แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอัยญดา อ้นโม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบหนังสือและนิตยสารที่ไม่ใช้งานแล้ว แต่ยังคงสภาพดี จำนวนกว่า 800 เล่ม...

ภาพข่าว: กยท. ผนึกกำลังกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เปิดมิติใหม่ใช้ยางพาราหุ้มแบริเออร์

การยางแห่งประเทศไทย นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เข้าประชุมหารือร่วมกับ นายปฐม เฉลยวาเรศ...

ภาพข่าว: CPF Food Truck ส่งอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 10 สู่ชาวชุมชนวัดไชยทิศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำรถ CPF Food Truck ส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นางสาวสุชาดา วีระเมธีกุล...

Related Topics