พีบีไอซี มธ. เผยภาคธุรกิจอินเดียหนุนใช้แรงงานคุณภาพไทย ผนึกภาคการศึกษาเดินหน้าเชื่อมโยง “ไทย – อินเดีย” รับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 18, 2020 13:25
กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

พีบีไอซี มธ. จัดกิจกรรม “เอกอัครราชทูตสนทนา” (Ambassador’s Talk) ปาฐกถากระชับความสัมพันธ์ไทย – อินเดีย พร้อมมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการอินเดียศึกษา เดินหน้าผลิตบัณฑิตป้อนตลาดแรงงานภาคธุรกิจอินเดีย

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พีบีไอซี) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและขอบคุณผู้ให้ทุนการศึกษา โดยนักศึกษาโครงการอินเดียศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทย และอินเดีย โดยทุนการศึกษาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจชาวอินเดีย ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะ เพื่อป้อนตลาดแรงงานภาคธุรกิจขนาดใหญ่ของอินเดีย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแนะนำรายละเอียดที่น่าสนใจของหลักสูตรอินเดียศึกษา พีบีไอซี พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในชุดโครงการ “เอกอัครราชทูตสนทนา” (Ambassador’s Talk) ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย – อินเดีย และความร่วมมือในทศวรรษใหม่” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 12 ปีของการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ดึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ. (พีบีไอซี) กล่าวว่า วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ. (พีบีไอซี) เปิดหลักสูตร “อินเดียศึกษา” (Indian Studies) ขึ้นเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญรอบด้านเกี่ยวกับประเทศอินเดีย ซึ่งมีมิติการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนยังขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในทุกมิติของอินเดียอย่างลึกซึ้ง โดยการเรียนการสอนตลอด 4 ปี ของหลักสูตรอินเดียศึกษา พีบีไอซี มีความน่าสนใจทั้งในด้านโครงสร้างวิชา โอกาสการศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาชั้นนำในประเทศอินเดีย รวมถึงกิจกรรมด้านวิชาการที่วิทยาลัยจัดขึ้นตลอดปี

ผศ.ดร.นิธินันท์ กล่าวเพิ่มว่า นอกเหนือจากความเข้มข้นของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอินเดียศึกษาแล้ว พีบีไอซียังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยมาโดยตลอด โดยสถานทูตฯ อินเดียให้การสนับสนุนโอกาสการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมอินเดียให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษา พีบีไอซี ผ่านการส่งเสริมบุคลากรด้านการสอนภาษาฮินดี การเชื่อมโยงเครือข่ายมหาวิทยาลัยคู่สัญญาชั้นนำในอินเดีย เพื่อส่งเสริมโอกาสการศึกษาแลกเปลี่ยนให้แก่นักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ การเสวนาพิเศษในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความร่วมมือที่น่าสนใจระหว่างอินเดียและไทย ตลอดจนกิจกรรมสานสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมอย่างงานวันภาษาฮินดีสากล (World Hindi Day) เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมอินเดียในหมู่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

โดยล่าสุด สถานทูตฯ อินเดียได้เชื่อมโยงให้เกิดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แก่นักศึกษาอินเดียศึกษา พีบีไอซี โดยการดึงดูดกลุ่มนักธุรกิจชาวอินเดีย ที่มีความสนใจสร้างสรรค์ความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อต่อยอดไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทุกมิติของอินเดีย รวมถึงมีความเข้าใจในบริบทการทำงานด้านธุรกิจร่วมกับชาวอินเดีย โดยที่ผ่านมามีนักศึกษาโครงการอินเดียศึกษาได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรจากนักธุรกิจชาวอินเดีย จำนวน 17 คน และในปีนี้ สถานทูตฯ อินเดียยังคงเดินหน้าเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตป้อนตลาดแรงงานในภาคธุรกิจของอินเดียอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.นิธินันท์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ พีบีไอซีได้จัดงานพิธีมอบทุนการศึกษาและขอบคุณผู้ให้ทุนการศึกษาตลอดจนการรายงานผลความสำเร็จด้านวิชาการของนักศึกษาโครงการอินเดียศึกษาตลอด 4ปี   และยังได้รับเกียรติจาก นางสุจิตราดูไร (H.E. Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าร่วมแสดงปาฐกถาในชุดโครงการ “เอกอัครราชทูตสนทนา(Ambassador Talk)” ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย – อินเดียและความร่วมมือในทศวรรษใหม่” ที่ครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ การค้า ตลอดจนความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและอินเดียซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 12 ปีของการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ดึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.pbic.tu.ac.th หรือเฟซบุ๊ก facebook.com/PBIC.TU


Latest Press Release

กมธ. วิทย์ฯ หนุน "โคราชโมเดล" เทงบวิจัยแก้จน ดันโครงการ "อีสานวากิว" พร้อมเร่งแก้ราคามันตกต่ำ

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางศึกษาดูงาน “การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” ณ...

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไขข้อข้องใจการทำน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสมีอันตรายต่อการบริโภคหรือไม่?

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยการเปลี่ยนน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสด้วยการเติมแป้งสาลี ผสมน้ำ พบทำให้น้ำมันใสขึ้นและมีสีจางลงได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี เช่น ค่าของกรด ค่าเพอร์ออกไซด์ และสารโพลาร์...

“Mini Motor show” ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฏาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน “Mini Motor show” นำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ และเทคโนโลยีสุดว้าว จากค่ายรถยนต์ BMW, MG, Nissan ฯลฯ พร้อมรับของสมนาคุณมากมายเมื่อจองรถภายในงานนี้เท่านั้น กับโปรโมชั่นสุดพิเศษกันไปเลย พบกับรถยนต์รุ่นใหม่ ในงาน...

ชวนคุณแม่จูงมือคุณลูก ช้อปอุ่นใจ สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวัล ทรูโชว์อัจฉริยภาพเครือข่าย True5G ส่งหุ่นยนต์สุดล้ำ ลุยภารกิจงาน "Amarin Baby & Kids Fair"

กลุ่มทรู ตอกย้ำผู้นำเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G จัดพาเหรดหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติภารกิจเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย เพิ่มความมั่นใจให้แก่คุณแม่ชวนลูกมาช้อป ในงาน "Amarin Baby & Kids Fair" ครั้งที่ 17 ยกระดับงานแฟร์ให้ทันสมัยในแนวคิด New Normal Exhibition...

สาธิตกรุงเทพธนฯ แนะนำ 5 แอปฯ น่าใช้ ตัวช่วยให้การเรียนมีความสะดวกเพิ่มขึ้น

เมื่อการเรียนในปัจจุบัน มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น จากการเขียนลงบนกระดาษ ก็เริ่มหันมาใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนแทน โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่นอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียนสาธิตอย่างเข้มข้นแล้ว...

Related Topics