ซีพีเอฟ ส่งมอบ"โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" เพื่อน้องๆอิ่มท้อง สมองดี สุขภาพแข็งแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 4, 2020 17:54
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--ซีพีเอฟ

"โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" โครงการที่มีเป้าหมายร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการ ด้วยการส่งเสริมเด็กและเยาวชนบริโภคไข่ไก่ อาหารโปรตีนคุณภาพ และสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ในสถานศึกษา เพื่อนำผลผลิตไข่ไก่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน บริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกินจากที่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันเพื่อจำหน่ายให้แก่ชุมชน และสามารถต่อยอดถ่ายทอดประสบการณ์เลี้ยงไก่ไข่สู่การประกอบอาชีพในอนาคต ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบันมากกว่า 30 ปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีโรงเรียนจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 856 โรงเรียน

ล่าสุด ซีพีเอฟ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้โรงเรียนลำดับที่ 818 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จ.ชุมพร โดยมี เรืออากาศตรีโสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีส่งมอบฯ โดยมี นายบุญธรรม กังแฮ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นตัวแทนส่งมอบโครงการฯ ในการนี้ นายประวิตร พุ่มสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลบางสน ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน นำผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมรับมอบโครงการ

นายก้องสกล นพเก้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านดอนตะเคียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในระดับชั้นเตรียมความพร้อมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 146 คน และบุคลากรทางการศึกษา 12 คน โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เริ่มเลี้ยงไก่ไข่รุ่นที่ 1 จำนวน 100 ตัว เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีซีพีเอฟสนับสนุนการสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน พันธุ์ไก่ อาหารไก่ พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญของซีพีเอฟแนะนำวิธีการเลี้ยงและการดูแล และติดตามอย่างใกล้ชิด

" โรงเรียนมีโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ ทำให้เด็กๆได้รับประทานไข่ไก่สด คุณภาพดี ส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่เมื่อจบการศึกษา ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต" ผอ.โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน กล่าว

ด.ช. อัสนีย์ โตทอง อายุ 11 ปี และเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีก 2 คน คือ ด.ช. ปวาฬ ภักดี และ ด.ช. เกียรติศักดิ์ เกลื่อนเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พาไปดูโรงเรือนเลี่ยงไก่ไข่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ปลูกสวนปาล์มของโรงเรียน โดยน้องๆ ทั้ง 3 คน ช่วยกันเล่าว่า มีหน้าที่ให้อาหารไก่เช้าและบ่าย เก็บผลผลิตไข่ไก่ และนำผลผลิตไข่ไก่ทั้งหมดส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จดบันทึกจำนวนผลผลิตไข่ไก่ ซึ่งปัจจุบันได้ผลผลิตไข่ไก่วันละ 3 แผง หรือ 90 ฟอง เช็ดทำความสะอาดไข่ คัดขนาดไข่ และช่วยดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรือน นอกจากนักเรียนได้บริโภคผลผลิตไข่ไก่ที่นำมาปรุงเป็นอาหารกลางวันแล้ว มูลไก่ก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเก็บไว้ในโรงเรือนปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในการปลูกพืชผักและขยายพันธุ์ไม้ประดับภายในบริเวณโรงเรียน ส่วนนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการแปรรูปผลผลิตไข่ไก่สดเป็นไข่ม้วน เพื่อจำหน่ายในชุมชน ช่วยสร้างรายได้และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า

ซีพีเอฟ ใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คุณครูและนักเรียน ส่งเสริมโรงเรียนเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนคุณภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล ซึ่งปัจจุบัน มีโรงเรียนในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 228 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 335 โรงเรียน ภาคกลาง 137 โรงเรียน ภาคตะวันออก 52 โรงเรียน และภาคใต้ 104 โรงเรียน

ภายใต้เจตนารมณ์ร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการ ภาวะเด็กผอม เตี้ย เด็กอ้วน และส่งเสริมเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล ได้บริโภคไข่ไก่ ทำให้หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ เห็นความสำคัญของโครงการ และเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ อาทิ หอการค้าญี่ปุ่น- กรุงเทพ ฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok : JCC) และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างเด็กและเยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกายและสติปัญญา


Latest Press Release

โครงการ Country Garden Forest City เผยแพร่แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเวศ มุ่งสร้างเมืองแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา โครงการ Country Garden Forest City ได้เผยแพร่แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเวศของโครงการ Forest City แผนดังกล่าวได้สรุปภารกิจของการพัฒนาระบบนิเวศของ Forest City และกำหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ของการพัฒนา การดำเนินการ...

การประชุมสุดยอดปักกิ่งเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ครั้งที่ 3 เรียกร้องทุกภูมิภาคทั่วโลกร่วมมือกันอย่างเปิดกว้างและทั่วถึง

การประชุมสุดยอดปักกิ่งเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Beijing Summit) ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม "Creativity empowers cities, technology creates the future" (ความคิดสร้างสรรค์สร้างพลังให้กับเมือง เทคโนโลยีสร้างอนาคต)...

รายงานเผย การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนเติบโตสดใส

- รายงาน 2019 Impact Report ของ RSPO เผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นในระดับตัวเลขสองหลัก ทั้งในแง่ของพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการรับรอง ปริมาณการใช้ จำนวนสมาชิก และอื่นๆ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) องค์กรสนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน...

Tuya Smart เปิดฉากการประชุมเสมือน AI+IoT Business Conference (ABC) ครั้งแรก รวมตัวผู้นำอุตสาหกรรมสำคัญในวงการ IoT ของ SEA

งานประชุมธุรกิจ AI+IoT เสมือนครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้ โดยเป็นเวทีที่รวบรวมองค์กรหลัก ๆ ในอุตสาหกรรมมาไว้ในที่เดียว และผู้นำแพลตฟอร์ม AIoT ชั้นนำของโลกอย่าง Tuya Smart ก็เป็นหนึ่งในนั้น ทั้งยังมีพันธมิตรชั้นนำรายอื่น...

Venture Global LNG ประกาศปรับเปลี่ยนผู้บริหาร

โรเบิร์ต เพนเดอร์ และ ไมเคิล ซาเบล ผู้ก่อตั้ง ประธานร่วม และซีอีโอร่วมของบริษัท Venture Global LNG, Inc. ประกาศว่า บริษัทกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร โดยเมื่อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป...

Related Topics