สนพ.ชัยภูมิ และ กฟจ.ชัยภูมิ เปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 14, 2020 16:35
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--สนพ.ชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2560 - 2563) ซึ่งจังหวัดชัยภูมิมีเป้าหมายดำเนินการประจำปี 2563 จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อส่งเสริมความรู้วิชาชีพช่างไฟฟ้า
2) เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับภาครัฐ
3) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับชุมชน และ
4) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นการเปิดฝึกอบรม รุ่นที่ 2/2563 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน จำนวน 18 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าจำนวน 30 คน โดยมี นายจำเนียร คุ้มกุดขมิ้น นักบริหารงานทั่วไป 9 รักษาราชการแทนผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กล่าวต้อนรับ ในลำดับต่อไปจะเป็นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม และประเมินความรู้ความสามารถเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ


Latest Press Release

“พลเอก ประวิตร” ดัน 2 โครงการขนาดใหญ่ อ่างฯ แม่ตาช้าง - คลองโพล้ พร้อมเร่งรัดให้ก่อสร้างได้ภายในปี 65

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ...

จีไอที จัดเสวนา GIT Standard ยกระดับมาตรฐานแล็บอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที จัดเสวนา “GIT Standard กลยุทธ์ในการสร้าง Ecosystem เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย” ในงานแถลงข่าวเปิดตัว GIT Standard...

ซีดีจี และ มจพ. แก้โจทย์คนทำงานขาดทักษะคิดวิเคราะห์ จับมือศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ผลักดันโค้ดดิ้งสู่ห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ผู้ก่อตั้งโครงการ CDG Code Their Dreams ร่วมมือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ...

GWM ประกาศแผนเปิดตัวรถกระบะ P Series ทั่วโลก

GWM (601633.SS/02333.HK) ผู้ผลิตรถกระบะและรถเอสยูวีชั้นนำระดับโลก ประกาศแผนเปิดตัวรถกระบะ P Series ทั่วโลก โดยรถกระบะซีรีส์นี้พัฒนาบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด P71 และใช้ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกด้านความปลอดภัยและการปล่อยก๊าซคาร์บอน...

มูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาส “วันเยาวชนแห่งชาติ”

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุน แก่เยาวชนในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เนื่องในโอกาส...

Related Topics