รมช.มนัญญา ติดตามนโยบายพัฒนาสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด พร้อมเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า แหล่งรวบรวมผลผลิตคุณภาพดีจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 17, 2020 09:53
กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามงานนโยบายด้านการพัฒนาสหกรณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด ทั้งยังรับฟังปัญหาจากคณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ และได้มอบเงินสนับสนุนส่งเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 100,000 บาท ณ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ว่าเป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ระดับอำเภอ มีสมาชิก 9,193 คน ทุนดำเนินงานกว่า 1,816 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจหลักรวบรวมผลผลิตข้าวหอมมะลิจากเกษตรกรในพื้นที่ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและส่งต่อความช่วยเหลือและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในอำเภอม่วงสามสิบ ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวให้มีคุณภาพดี โดยเปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และจัดอบรมให้ความรู้กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ และสหกรณ์จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดตันละ 250 บาท นอกจากนี้สหกรณ์ยังทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมผลผลิตที่สำคัญของอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพราะเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับดีเด่นของจังหวัด และมีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน เป็นที่พึ่งในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในอำเภอม่วงสามสิบและอำเภอใกล้เคียง

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวมอบนโยบาย และเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์   โดยได้ประสานเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาค มีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้าระหว่างกันในขบวนการสหกรณ์ อาทิ ข้าวสาร ผลไม้ สินค้าแปรรูป และสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากสหกรณ์ต่างๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สหกรณ์มีแผนขยายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประเภทของสินค้าให้หลากหลายและมีโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในอนาคต

สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด   จดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม   2518 ประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจนถึงปัจจุบันสหกรณ์ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 45 ปี มีสมาชิกทั้งหมด 9,193 คน สมาชิกร้อยละ 97% มีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ทั้งการฝากเงิน การขอสินเชื่อ การรวบรวมผลผลิตเพื่อนำมาขายให้กับสหกรณ์ มีการซื้อปัจจัยการผลิตทั้งปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และสินค้าอุปโภคจากสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้มีทุนดำเนินงานกว่า 1,816 ล้านบาท   และมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา จำนวน 80,130,739.53 บาท สหกรณ์จะจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกตามสัดส่วนที่สมาชิกมาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ส่วนหนึ่งได้จัดเป็นสวัสดิการดูแลสมาชิกในยามเจ็บป่วย เสียชีวิต ประสบภัยพิบัติ และทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก และยังได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนด้วย


Latest Press Release

Shanghai Electric เริ่มดำเนินการเชื่อมหม้อไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้า Thar Coal Block-1 2x660MW พร้อมให้การฝึกอบรมช่างเชื่อมในพื้นที่

บริษัท Shanghai Electric ("บริษัท) (SEHK: 02727, SSE: 601727) ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า อุปกรณ์อุตสาหกรรม และบริการครบวงจรชั้นนำระดับโลก บรรลุความสำเร็จอีกขั้นด้วยการเริ่มกระบวนการบัดกรีพื้นผิวถ่ายเทความร้อนของหม้อไอน้ำสำหรับโครงการโรงไฟฟ้า...

ประเทศไทยไม่ได้มีดีแค่ "รอยยิ้ม" และ "วัฒนธรรม" NIA เปิดมุมมองด้วยภาพลักษณ์ใหม่ด้าน "นวัตกรรม" ชวนคนไทยร่วมภาคภูมิใจ ผ่านแคมเปญ Innovation Thailand

เมื่อถามถึงจุดเด่นของประเทศไทย หลายคนอาจนึกถึงรอยยิ้มและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมาอย่างยาวนาน แต่ความจริงแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประเทศไทยทำได้ดีไม่แพ้รอยยิ้มและวัฒนธรรม นั่นก็คือ "นวัตกรรม" เราได้เห็นไอเดียและความพลิกแพลง...

"ทางสายไหมสายใยแห่งแพรพรรณ" ตลาดนัดผ้าซิ่นสานใจ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

ชมรมสานใจ สายใยผ้าซิ่น จัดงาน "ตลาดนัดผ้าซิ่นสานใจ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563" เพื่อสืบสานงานหัตถศิลป์ด้านผ้าทอไทยจากทั่วประเทศบนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 4000 ตารางเมตร พร้อมจัดนิทรรศการผ้าโบราณจาก 3 แหล่งอารยธรรมทั้งในอุษาคเณย์ นิทรรศการผ้าอินเดียในสยาม...

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเสวนา "DATA DRIVEN สร้างสื่อสู่นวัตกรรม ในยุค NEXT NORMAL"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าขับเคลื่อนพันธกิจสำคัญ ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิด "นวัตกรรมสื่อ" (Media Innovation) สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงาน ผนึกกำลังกับเครือข่ายผู้ผลิตสื่ออาชีพ จัดงานใหญ่เสวนา...

เชิญชวนพี่ๆน้องๆ ร่วมงานวันคนพิการครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 "คนพิการ ชีวิตวีถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี"

one stop service สำหรับคนพิการบริการตรวจประเมินความพิการทางสายตาการได้ยิน สติปัญญา และร่างกาย จากโรงพยาบาลวัดไร่ขิง โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลศรีธัญญาและสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานกิจกรรมตลาดนัดแรงงานและรับสมัครงานคนพิการ...

Related Topics