ก.ไอซีที จับมือ 11 หน่วยงานรัฐ-เอกชนจัดทำฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Monday September 5, 2016 15:54
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--ฟร้อนท์เพจ

กระทรวงไอซีที เดินหน้าสานพลังประชารัฐ ลงนามกับ 11 หน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมมือจัดเก็บฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าของประเทศ (National Product Catalogue) หวังจัดระเบียบข้อมูลสินค้า ลดปัญหาการลอกเลียนแบบสินค้า สร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นผู้ประกอบการให้ปรับตัวรองรับการแข่งขันเสรีทางการค้าโลก

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน "การจัดเก็บฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าของประเทศ (National Product Catalogue) และการลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า (Traceability) ว่า เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้าของสินค้า เก็บข้อมูล และสามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานกับเจ้าของสินค้าโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น ระบบค้าขายออนไลน์ (e-Commerce) ระบบ e-Payment ระบบการเก็บข้อมูลการขายและข้อมูลการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการ (Point of Sale : POS) เป็นต้น ให้สามารถนำข้อมูลในฐานข้อมูลกลางสินค้าของประเทศ (National Product Catalogue) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลไปใช้ทางธุรกิจได้ เนื่องจากปัจจุบันมีการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่ายเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดจับเก็บข้อมูลสินค้าให้เป็นระเบียบระบบอย่างชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าที่ไม่มีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ผู้ประกอบการของไทยขาดโอกาสและสูญเสียรายได้จากการส่งออกสินค้าในแต่ละปีคิดเป็นเงินจำนวนมหาศาล

ดังนั้น การจัดทำฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดสินค้าต่างๆ เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บสินค้า ด้วยกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า (Product Traceability) เช่น กระบวนการผลิตอาหาร สินค้าอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะสินค้าอาหารทะเลที่อาจมีการใช้แรงงานประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) หากนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดทำข้อมูล เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการรองรับการค้าปกติ (Off Line) และการค้าขายออนไลน์ผ่านระบบอีคอมเมิร์ช รวมถึงระบบที่ผู้ซื้อเลือกและสั่งสินค้าบนโลกออนไลน์ แล้วรับสินค้าจากหน้าร้านที่กำหนด หรือผู้ซื้อเลือกสินค้าจากโชว์รูม ห้างสรรพสินค้า และสั่งซื้อผ่านระบบอีคอมเมิร์ชให้จัดส่งสินค้าที่บ้าน (Omni Channel) ได้อย่างมั่นใจ ในสินค้าไทย

"โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามนโยบายประชารัฐ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยผู้บริโภคจะสามารถตรวจสอบการรับรองมาตรฐานสินค้า และร้องเรียนกรณีสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ผู้ผลิตสินค้าเองก็ได้ประโยชน์จากการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อการขายสินค้า การใช้งานสินค้าอย่างถูกวิธี การประชาสัมพันธ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่สินค้าได้รับ ภาครัฐเองก็ได้ประโยชน์จากการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจก่อนการซื้อสินค้า ลดปัญหาการร้องเรียนในภายหลัง ซึ่งหน่วยงานรัฐและเอกชนดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย กระทรวงไอซีที กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย แนวทางดังกล่าวเป็นการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป" ดร.อุตตม กล่าวในที่สุด


Latest Press Release

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดโครงการ IIoT Contest เฟ้นหาคนรุ่นใหม่สายพันธุ์ดิจิทัล

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เชื่อมั่นในเด็กรุ่นใหม่หัวใจ 4.0 จัดโครงการ "IIoT Contest" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่กำลังทำโครงงานเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา ที่มั่นใจว่าโครงงานจะเสริมแกร่งให้กับ Industrial Internet of Thing (IIoT)...

Dyson เผยโฉมพัดลมกรองอากาศเทคโนโลยีล่าสุด เพื่ออากาศบริสุทธิ์ทุกมุมห้อง

- ผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาให้ความสามารถในการกรองอากาศที่โดดเด่น จากความเชี่ยวชาญของ Dyson ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ การกรอง และการไหลเวียนของอากาศ - ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถกรองอากาศที่โดดเด่น พัฒนาขึ้นจากความเชี่ยวชาญของ Dyson ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ การกรอง...

ฝุ่นละอองได้ปกคลุมทั่วเมืองกรุงในชาวงสัปดาห์ที่ฝ่านมาจนถึงวันนี้ ทำให้อากาศที่ผู้คนหายใจกลายเป็นมลพิษที่อันตรายต่อสุขภาพ กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

ฝุ่นละอองได้ปกคลุมทั่วเมืองกรุงในชาวงสัปดาห์ที่ฝ่านมาจนถึงวันนี้ ทำให้อากาศที่ผู้คนหายใจกลายเป็นมลพิษที่อันตรายต่อสุขภาพ กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน การใช้หน้ากาก N95...

เกมเอ็กซ์คลูซีฟ PlayStation4 DAYS GONE เปิดให้พรีออเดอร์ 18 มกราคม ศกนี้

โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ ฮ่องกง สาขาสิงคโปร์ ประกาศวันพรีออเดอร์เกม "DAYS GONE" แบบดิจิทัลดาวน์โหลดเริ่มจับจองได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ศกนี้ ผ่านทาง PlayStation(TM) Store โดยแบบแผ่นบลูเรย์ รุ่น Standard Edition เสนอราคา 1,890 บาท และ รุ่น...

ภาพข่าว: รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาวิชาการ TCT/TTA Joint Seminar 2019

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาวิชาการ "TCT/TTA Joint Seminar 2019" หัวข้อ "Digital Technology and Transformation to Smart Life & Aging Society" จัดโดย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย...

Related Topics