ICDL Asia จัดเสวนา สร้างทรัพยากรมนุษย์อย่างไรให้แข็งแกร่ง รองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมประกาศผล ICDL Asia Digital Literacy Day 2018 เตรียมพร้อมกำลังพล คนรุ่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Thursday September 6, 2018 16:29
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--
  • เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ Thailand 4.0 เกิดขึ้นได้
  • เน้นสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลที่แข็งแรงให้แก่ด้านทรัพยากรบุคคลและด้านการศึกษา
  • รับรู้เทรนด์และความท้าทายต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องเจอเมื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้ภูมิภาคเอเชียเราใช้ Industry 4.0 หรือ อุตสาหกรรมยุคใหม่ที่จะนำระบบการทำงานแบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) มาเป็นแรงขับเคลื่อน โดยประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย อาทิ จีน สิงคโปร์ และประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมประเทศของตนด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านทักษะหลักๆ สองเรื่อง คือ ความรู้ทางด้านไอที และ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ในระดับสากล ดังนั้นเพื่อความสามารถในการแข่งขันในยุคต่อไปที่เรียกได้ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ ICDL Asia ได้จัดงานประจำปี ICDL Asia Digital Literacy Day 2018 สร้างความตระหนักในการเตรียมพร้อมกำลังคนรุ่นใหม่รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เพียงพอและได้มาตรฐานตรงกันในแต่ละภูมิภาค ภายในงานยังได้จัดเสวนา "สร้างทรัพยากรมนุษย์อย่างไรให้แข็งแกร่งรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล" โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย Mr. Damien O'Sullivan ซีอีโอ ICDL Foundation ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ C ASEAN

การก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศต่างๆ ในเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับการขาดกำลังคนที่มีทักษะดิจิทัลที่ดีพอในการทำงานเพื่อรองรับยุคดิจิทัล จึงเกิดเป็น วิกฤติของช่องว่างยุคดิจิทัล (Digital Skills Gap Crisis) ดังนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคมหาวิทยาลัย ต้องช่วยกันในการร่วมสร้างกำลังคนที่เป็น Future Workforce เพื่อให้เกิดกำลังพลที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธี กล่าวว่า "ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีส่วนสำคัญมากต่อภาคเศรษฐกิจ ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพูนและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในนโยบายการพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลในแผนระยะยาวที่ประกาศไว้ว่ารัฐบาลไทยตั้งเป้าหมายพัฒนาศักยภาพทางดิจิทัลในทุกภาคส่วน อาทิ การศึกษา การท่องเที่ยว การเกษตร การเงิน และการลงทุน"

ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายแผนงานด้านดิจิทัลของประเทศไทยมี 4 องค์ประกอบสำคัญ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างด้านต่างๆ ทั้ง อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์, คลาวด์, นวัตกรรม แต่ที่สำคัญที่สุดคือ "ทรัพยากรมนุษย์" การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในภาพรวม ดังนั้นนักเรียนและผู้คนวัยทำงานจึงจำเป็นจะต้องมีทักษะไอทีที่อัปเดตและพร้อมที่จะนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ในขณะเดียวกัน ยังมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ระบบการศึกษาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมกับการอบรมทักษะใหม่ๆ เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์มีความพร้อมต่อโลกในอนาคต

Mr. Damien O'Sullivan ซีอีโอ ICDL Foundation กล่าวถึงเทรนด์ไอทีใหม่ๆ สำหรับการทำงานและการศึกษาทั่วโลกว่า ปัจจุบันบริษัทต่างๆ มองหาคนทำงานที่มีทักษะด้านความรู้ (hard skills) และทักษะด้านอารมณ์ (soft skills) เป็นเลิศ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความสามารถของนักเรียนในทวีปเอเชียในการแข่งขัน ICDL Asia Digital Challenge ที่หวังจะเฟ้นหานักเรียนที่มีทักษะด้านไอทีและดิจิทัลที่ดีที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีนักเรียนกว่า 7,300 คนจาก 300 โรงเรียนใน 10 ประเทศทั่วเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นภูฏาน จีน อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งในปีนี้การแข่งขันถูกแบ่งเป็น 2 ระดับสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปีและนักเรียนมัธยมที่มีอายุระหว่าง 13-17 ปี

"ICDL Asia หวังว่าการแข่งขันระดับภูมิภาคนี้จะช่วยเสริมสร้างความตระหนักด้านการพัฒนาทักษะและความสามารถในเชิงดิจิทัลให้แก่นักเรียนของเราเพื่อให้มีมาตรฐานสากล กิจกรรมดังกล่าวยังมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนทำงานของเราในยุคต่อต่อไป ทั้งนี้ มาตรฐานของ ICDL สามารถชี้ให้เห็นถึงระดับทักษะและความสามารถด้านดิจิทัลรายบุคคลได้ พร้อมกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับทักษะที่บุคคลนั้นๆ ยังขาดหรือจำเป็นต้องมีเพิ่มเติม" Damien O'Sullivan ซีอีโอ ICDL Foundation กล่าว

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจต่างๆ จากหลากหลายประเทศได้ถูกรับเชิญให้มาเล่าถึงความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ผู้นำเหล่านี้พบเจอระหว่างการเตรียมความพร้อมบริษัทและพนักงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในครั้งนี้

ทางด้านการแข่งขัน ICDL Asia Digital Challenge 2018 (การแข่งขันทักษะความรู้ดิจิทัล Digital Literacy ระดับเอเชีย) ในครั้งนี้เยาวชนผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนในแต่ละประเทศ มาร่วมชิงชัยรวม 10 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ ภูฏาน, จีน, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ไทย, เกาหลีใต้, ศรีลังกา, เวียดนาม, สิงคโปร์, อินเดีย สำหรับผู้ชนะเลิศโดยในระดับมัธยมศึกษา คือ ด.ช.ปณชัย อมรกิจวณิชย์ นักเรียนชั้นม.3 จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ด้านผู้ชนะเลิศระดับอุดมศึกษา คือ น.ส.ซัลซาบิล่า อะมาเลีย รัสแตม ชาวอินโดนีเซีย จาก PSB Academy ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงได้คะแนนสูงสุดจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดอีกด้วย

เกี่ยวกับ ICDL

ICDL Foundation & ICDL Asia เป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ทำงานเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานความสามารถทางด้านดิจิทัล พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ถึงพร้อม ทั้งการศึกษา และสังคม โปรแกรมของ ICDL ส่งต่อไปยังเครือข่ายที่อยู่มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสามารถช่วยให้บุคคลและองค์กรต่างๆ สามารถประเมิน สร้าง และรับรองความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือดิจิทัลตามมาตรฐานของ ICDL ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ในฐานะที่เป็นองค์กรกิจการทางสังคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร ICDL Foundation ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ระดับประเทศและพาร์ทเนอร์ทั่วโลกในการพัฒนามาตรฐานของผู้จำหน่ายซึ่งกำหนดทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการใช้เทคโนโลยี ดิจิตัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราทำงานร่วมกับภาคการศึกษา พาร์เนอร์ที่ได้รับการฝึกฝน เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น รัฐบาล และองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ ตลอดจนนายจ้างจากภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในการส่งต่อโปรแกรมของเรา

คุณภาพและชื่อเสียงของ ICDL สร้างขึ้นจากประสบการณ์เกือบ20 ปี ในการนำเสนอโปรแกรมที่ได้รับการรับรองของเราแก่ผู้คนกว่า 15 ล้านคน ในกว่า 41 ภาษาทั่วโลกโดยมีการทดสอบ ICDL มากกว่า 2.5 ล้านครั้งเป็นประจำทุกปีความสำเร็จของเรายังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยนวัตกรรมของเราที่ในการพัฒนาโปรแกรมที่ได้รับการรับรอง ความมุ่งมั่นของเราในการออกแบบการทดสอบที่เข้มงวดและยึดมั่นในมาตรฐานการประกันคุณภาพของเราอย่างต่อเนื่อง

ICDL Foundation สนับสนุนโครงการริเริ่มของ National Operators ของโครงการในยุโรปและกลุ่มประเทศอาหรับจากสำนักงานใหญ่ในกรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ และสำนักงานในยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม นอกจากนี้เรายังได้จัดตั้งการดำเนินงานใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ICDL Africa (ประเทศรวันดา), ICDL Asia (ประเทศสิงคโปร์) และ ICDL Americas (ประเทศปานามา) การดำเนินงานทั้งหมดของ ICDL Foundation ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพาร์ทเนอร์ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ทดสอบ ICDL ที่ได้รับการรับรองทั่วโลก


Latest Press Release

เสียวหมี่ เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด Xiaomi Redmi Note 6 Pro

ในนามของ บริษัท เสียวหมี่ ประเทศไทย ขอเรียนเชิญชวนท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด Xiaomi Redmi Note 6 Pro ครั้งแรกในประเทศไทย วัน: วันพฤหัสบดี 27 กันยายน, 2018 เวลา: 11:30น.– 12:30น. สถานที่: Thailand Mobile Expo 2018 ณ...

Ping An เปิดตัวเทคโนโลยี AI ที่งานประชุม International Maritime Silk Road Forum

ในงานประชุม 21st Century Maritime Silk Road Forum on International Communication ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองจูไห่ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายนที่ผ่านมา นายฌอง-ปิแอร์ ราฟฟาแรง อดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส และนายโธมัส เจ. ซาร์เจนท์...

เอไอเอส ชวนร่วมงาน ACADEMY for THAIs อัพเดตเทรนด์เทคโนโลยี ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล

คนยุคดิจิทัลตัวจริงต้องไม่พลาดกับงาน "ACADEMY for THAIs" (อะคาเดมี่ ฟอร์ ไทย) งานสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ที่จะชวนคนไทยมาเปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ สู่ระดับสากล จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง เอไอเอส...

หัวเว่ยเปิดให้บริการคลาวด์สาธารณะในประเทศไทย

หัวเว่ย ผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลกรายแรกในประเทศไทยพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ รองรับการเข้าถึงเครือข่ายของหัวเว่ยทั่วโลก หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ประกาศเปิดตัวบริการคลาวด์สาธารณะ ในประเทศไทย ในงานแถลงข่าวพิธีเปิด "หัวเว่ย คลาวด์ ไทยแลนด์"...

Brother เปิดเกมรุก บุกธุรกิจใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มมูลค่างานพิมพ์ผ้าเน้นความยูนีคไม่เหมือนใคร

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ชี้เทรนด์ผู้ประกอบการธุรกิจอิสระในไทยหนุนแนวคิด Customizationเร่งเครื่องผู้ประกอบการสร้างผลผลิตและเพิ่มรายได้ ด้วยการเปิดตัวเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัล Direct to Garment Printer (DTG printer) รุ่น GTX...

Related Topics