ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ผนึก เอไอเอส พัฒนา Smart Terminal นำร่องเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Friday September 7, 2018 14:38
กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--เอไอเอส

ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ผนึก เอไอเอส นำเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนา Smart Terminal เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ระบบคมนาคมขนส่ง ด้วยนวัตกรรมใหม่ ช่วยเสริมการพัฒนาให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติเชิงพาณิชย์ที่ทันสมัย ในช่วงก่อนการสร้างและเปิดใช้อาคาร 3 ให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ลำดับที่ 3 ของกรุงเทพมหานครในอนาคต ที่จะเชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ากับสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ ตามแผนเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือEastern Economic Corridor (EEC) หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้นโยบาย Thailand 4.0

โดยท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา มอบความไว้วางใจให้เอไอเอส ร่วมพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ ให้อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เป็นอาคารผู้โดยสารอัจฉริยะ หรือ "Smart Terminal" ในระยะแรก อันจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1). ยกระดับการให้บริการผู้โดยสาร ด้วยแอปพลิเคชัน U-Tapao ที่จะมีข้อมูลด้านการบินและสนามบินแบบครบครันในแอปฯ เดียว อาทิ สถานะตารางการบิน บริการการเดินทางไปกลับสนามบิน บริการที่จอดรถ ฯลฯ รวมทั้งแผนที่แสดงจุดให้บริการต่างๆที่เสริมระบบการนำทางและการแสดงข้อมูลการบริการภายในสนามบินด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ที่จะสร้างประสบการณ์ความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารเป็นครั้งแรกของไทย 2).เสริมระบบบริหารจัดการอาคารผู้โดยสารด้วยเทคโนโลยี Video Analytics ประกอบด้วยเครือข่ายกล้องวงจรปิดทั่วอาคาร และโปรแกรมวิเคราะห์ประมวลผลภาพปัญญาประดิษฐ์และบิ๊กดาต้า ประยุกต์ใช้เป็นระบบตรวจจับและรับรู้ใบหน้าบุคคล (Face Recognition) ในพื้นที่สนามบิน เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย เช่น กรณีบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัย หรือกรณีบุคคลสำคัญ เป็นต้น และ ระบบแสดงข้อมูลความหนาแน่นของผู้โดยสาร (Heat Map Analytics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบรักษาความปลอดภัย และการบริหารและบริการของการท่าฯ

พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ กล่าวว่า "การท่าฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามายกระดับการให้บริการและการบริหารอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ให้ทันสมัย เป็นอาคารผู้โดยสารอัจฉริยะ หรือ Smart Terminal อันสอดคล้องตามแนวนโยบายดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของรัฐบาล ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล เพื่อช่วยต่อยอดท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสารกับสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเป็น Aviation Hub ในภูมิภาคนี้"

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ จึงร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือของเอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันดับหนึ่งของประเทศ และผู้นำด้านดิจิทัลของประเทศ พัฒนา Mobile Application และระบบวิเคราะห์ภาพวีดีโอ หรือ Video Analytics รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเพื่อให้บริการดังกล่าวในพื้นที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 โดยมีเป้าหมายหลักคือ ขยายขีดความสามารถในการให้บริการแก่ท่ากาศยานแห่งนี้ จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้แก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพการบริหารอาคาร"

ด้านนายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า "ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Life Service Provider) นอกเหนือจากให้บริการด้านสื่อสารที่ดีที่สุดแก่คนไทยแล้ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือ การพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพเพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งของประเทศในทุกด้าน" โดยในครั้งนี้ เอไอเอส ยินดีลงทุนพัฒนาทั้ง 2 ระบบ พร้อมให้บริการได้ในราวไตรมาส 4 ของปีนี้ โดยหวังว่าจะเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาอาคารผู้โดยสารในสนามบินให้เป็นอาคารผู้โดยสารอัจฉริยะ หรือ "Smart Terminal" เต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต

เราเชื่อว่า เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คือก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจประเทศครั้งใหญ่ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน วันนี้เอไอเอส ขอขอบพระคุณภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากการท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ ที่ให้เราเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพื่อยกระดับการให้บริการ และการบริหารจัดการ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2ในครั้งนี้"


Latest Press Release

CS LOXINFO ปรับโฉมแบรนด์สู่ CSL เดินหน้าเปิดเกมรุกครั้งใหญ่ ชูกลยุทธ์ 3Ss ปักหมุดเบอร์ 1 ผู้ให้บริการ One Stop ICT Service แบบครบวงจร หนุนธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ประกาศรีโพสิชันครั้งใหญ่ ปรับลุคสู่แบรนด์ ซีเอสแอล (CSL) พร้อมจัดทัพธุรกิจรุกตลาดลูกค้าองค์กร ปักหมุดขึ้นเบอร์ 1 ของประเทศ ในฐานะผู้ให้บริการ One Stop ICT Service แบบครบวงจร ชูยุทธศาสตร์ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3Ss เสริมแกร่งทั้ง Data...

ซินเน็คฯ จับมือพันธมิตร SUblUE รุกตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ WHITESHARK MIX Scooter แก็ดเจ็ตสายเอ็กซ์ตรีมปฎิวัติวงการดำน้ำ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท รุกตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ จับมือพันธมิตร SUblUE (ซับบลู) แบรนด์ชั้นนำสินค้าสกู๊ตเตอร์ดำน้ำ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ WHITESHARK MIX Scooter...

ทีมมหาวิทยาลัยเทคนิคมิวนิกคว้าชัยในการแข่งความเร็วไฮเปอร์ลูป 4 สมัยซ้อน ด้วยชิปจากอินฟิเนียน

เหล่านักประดิษฐ์ไฮเปอร์ลูปเชื่อว่าวันหนึ่ง เราจะสามารถเดินทางด้วยความเร็วเสียงได้ และเมื่อวันนั้นมาถึง เราจะเดินทางในกระสวยผ่านท่อสุญญากาศที่มีความเร็วสูงถึง 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งปัจจุบัน...

ตซูบิชิ อีเล็คทริค แนะนำ ระบบปรับอากาศแบบน้ำยาแปรผันอัตโนมัติ City Multi รุ่น YKD Series นวัตกรรมระบบปรับอากาศที่โดดเด่นและเหนือกว่าในทุกมิติ

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ผู้นำเทคโนโลยีความเย็นและระบบปรับอากาศ แนะนำผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์รุ่นล่าสุด เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม "ระบบปรับอากาศ แบบน้ำยาแปรผันอัตโนมัติ City Multi รุ่น YKD Series"...

ฮีมา เปิดตัว ฮีแมกซ์ (HiMax) และ เทอร์โบแมชชีนเนอรี่ (Turbomachinery)ในไทย โซลูชันด้านความปลอดภัยที่ช่วยปกป้องอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

บริษัท ฮีมา (HIMA) ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันความปลอดภัยอัตโนมัติ ขอแนะนำโซูลชันระบบควบคุมความปลอดภัย ฮีแมกซ์ (HiMax) และโซลูชัน เทอร์โบแมชชีนเนอรี่ (Turbomachinery)...

Related Topics