การบินไทยจัดงาน THAI Market Place by THAI Airways

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Wednesday June 6, 2018 16:28
กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--การบินไทย

นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดงาน "THAI Market Place by THAI Airways" ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสมนาคุณลูกค้าของการบินไทยโดยเชิญตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารชั้นนำของการบินไทยมาร่วมออกบูธจำหน่ายบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศของการบินไทย และเที่ยวบินรหัสร่วมระหว่างการบินไทยและไทยสมายล์ รวมทั้งจำหน่ายแพคเกจท่องเที่ยวจากตัวแทนที่มีความชำนาญ นอกจากนี้ การบินไทยยังได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รวมถึงสิทธิประโยชน์พิเศษจากธนาคารสำหรับลูกค้าของการบินไทยภายในงาน

ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ มีแผนขยายพื้นที่การจัดกิจกรรมนี้ออกไปยังพื้นที่รอบนอกและเขตปริมณฑล เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้