สื่อมวลชนสัญจรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี (Press Tour)

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Thursday September 20, 2018 09:24
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--OTOP นวัตวิถี อุทัยธานี

จังหวัดทัยธานี ได้จัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour) ขึ้น โดยมีสื่อมวลชนจสาขาโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุและสื่อออนไลน์ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP อันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านและชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม "สื่อมวลชนสัญจรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour)" ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายนผที่ผ่านมา เพื่อวัตถุประสงค์ให้สื่อมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุและสื่อออนไลน์ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 30 สื่อ ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินคัดสรรไว้แล้วจำนวน 35 หมู่บ้าน จาก 8 อำเภอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชน รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดจนได้ศึกษาเรียนรู้ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อันโดดเด่น มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ โดยมีเส้นทางท่องเที่ยว จากทั้ง 8 อำเภอ ที่สื่อมวลชนได้ลงไปสัมผัสวิถีชีวิตด้วยตนเอง

ได้แก่ (1.) ชุมชนบ้านล่อมอ้ายหมอง ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี ด้านวิถีชุมชน อาทิ มีดช่างทิน มีดลงลายเชิงศิลปะเล่มเดียวในโลก แก้วจากไม้ไผ่ (2.) ชุมชนบ้านคลองข่อย อ.สว่างอารมณ์ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทอเสื่อกก ขี่ม้าชมทุ่งแห่งเดียวในอุทัยธานี และการละเล่นย้อนยุค (เดินโผกเผก) ที่ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น (3.) ชุมชนบ้านทุ่งโพ อ.หนองฉาง ด้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สัมผัสความงดงามของสะพานไม้ไผ่ทอดตัวเหนือนาข้าว ชมทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ การทำนาโยน การเกษตรผสมผสาน (4.) ชุมชนบ้านชายเขา อ.ลานสัก ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนเงาะสวนทุเรียน สวนมะม่วง และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหุบป่าตาด ป่าดึกดำบรรพ์ ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาอันน้อยใหญ่   5.) ชุมชนบ้านท่าโพ อ.หนองขาหย่าง ด้านประเพณีศิลปวันธรรม เพลงพื้นบ้านท่าโพ ที่สืบทอดมาอย่างช้านาน และวิถีชุมชน (6.) ชุมชนบ้านสมอทอง อ.ห้วยคต แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ำพุร้อนและทะเลสาปน้ำจืด นั่งรับลมชมวิวทัศนียภาพอันสวยสดงดงาม (7.) ชุมชนบ้านเกาะพยอม อ.ทัพทัน ด้านศิลปะวัฒนธรรม ผ้าทอโบราณลาวครั่ง ผ้าไหมลายโบราณแต้มตะกอ ชมพิพิธภัณธ์พื้นบ้าน เครื่องมือ เครื่องใช้ของชุมชนโบราณ ที่ยังคงเก็บรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา (8.) ชุมชนบ้านสะนำ อ.บ้านไร่ ด้านประเพณีและศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งเป็นชุมชนของชาวลาวครั่ง ที่อพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง ได้นำเอาศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองติดตัวมาด้วย โดยมีลวดลายอันเก่าแก่ ตลอดจนชมวิถีชุมชนชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ตลอดจนประเพณีพื้นบ้านด้านต่างๆ ที่ยังคงถูกสืบทอดมาจนทุกวันนี้

นอกจากจะท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีแล้ว อุทัยธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมาย ทั้งป่า เขา และสายน้ำ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันโดดเด่น ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ที่นักท่องเที่ยว "แวะมารู้จักแล้วจะรักอุทัยธานี"

ด้านนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการ จังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัตวิถี เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอันเรียบง่าย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ หรือจะมานอนพักค้างคืนในหมู่บ้านก็ยังได้ เพราะเรามีโฮมสเตย์เอาไว้รองรับหลายแห่ง ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ยังจะได้อุดหนุนสินค้าโอท็อป เด่นดัง ของแต่ละชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง ดังนั้นจังหวัดอุทัยธานี จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "สื่อมวลชนสัญจรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour)" ขึ้น เพื่อขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ไปสู่นักท่องเที่ยวหรือสู่สาธารณชน ในโอกาสต่อไป


Latest Press Release

ไทยสมายล์เอาใจนักเดินทางส่งท้ายปี บินภายในประเทศเริ่มต้น 1,150 บาท

สายการบินไทยสมายล์มอบโปรโมชั่นพิเศษช่วงท้ายปี สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ ราคาเริ่มต้น 1,150 บาท/ท่าน/เที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว) พร้อมน้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม และเลือกที่นั่งฟรี สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 24-31 ตุลาคม 2561...

ไทยสมายล์ชวนเที่ยวฮ่องกงในราคาสุดคุ้มมาพร้อมบริการฟูลเซอร์วิส

สายการบินไทยสมายล์ชวนเที่ยวฮ่องกงแบบสุดคุ้ม เส้นทางกรุงเทพฯ – ฮ่องกง และภูเก็ต – ฮ่องกง ราคาเริ่มต้นที่ 3,050 บาท /ท่าน/เที่ยว รวมทุกอย่างแล้ว สำหรับที่นั่งชั้น Smile Class มาพร้อมบริการแบบฟูลเซอร์วิส น้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม...

กลับมาอีกครั้ง หนองบัวลำภูจัดใหญ่กว่าครั้งแรก แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2018

จังหวัดหนองบัวลำภู โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดผ้าทอลุ่มภู ภายใต้ชื่องาน "แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2018" ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ...

นกแอร์ เดินหน้าขยายเส้นทางการบินต่างประเทศ เปิดบินตรงทุกวันจากภูเก็ต สู่เฉิงตู มุ่งสร้างความประทับใจและประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีที่สุดจากนกแอร์

สายการบินนกแอร์ มุ่งมั่นสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้โดยสาร พร้อมตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของการเดินทาง เดินหน้าขยายเส้นทางการบินต่างประเทศ รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน เปิดเส้นทางใหม่ ที่พร้อมบินตรงทุกวันจาก ภูเก็ต ไปยังเมืองเฉิงตู ประเทศจีน...

นิวซีแลนด์ อะโวคาโด ชวนลุ้นแพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ฟรี!!!

นิวซีแลนด์ อะโวคาโด ต้อนรับฤดูกาลสำคัญของผลไม้ยอดนิยมจากนิวซีแลนด์ โดยจัดกิจกรรม "Experience New Zealand" ชวนคนรักอะโวคาโด จากนิวซีแลนด์ร่วมลุ้นรางวัลแพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ 1 สัปดาห์ ฟรี!! ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 รวมมูลค่ารางวัลกว่า 300,000 บาท...

Related Topics