สื่อมวลชนสัญจรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี (Press Tour)

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Thursday September 20, 2018 09:24
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--OTOP นวัตวิถี อุทัยธานี

จังหวัดทัยธานี ได้จัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour) ขึ้น โดยมีสื่อมวลชนจสาขาโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุและสื่อออนไลน์ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP อันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านและชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม "สื่อมวลชนสัญจรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour)" ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายนผที่ผ่านมา เพื่อวัตถุประสงค์ให้สื่อมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุและสื่อออนไลน์ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 30 สื่อ ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินคัดสรรไว้แล้วจำนวน 35 หมู่บ้าน จาก 8 อำเภอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชน รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดจนได้ศึกษาเรียนรู้ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อันโดดเด่น มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ โดยมีเส้นทางท่องเที่ยว จากทั้ง 8 อำเภอ ที่สื่อมวลชนได้ลงไปสัมผัสวิถีชีวิตด้วยตนเอง

ได้แก่ (1.) ชุมชนบ้านล่อมอ้ายหมอง ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี ด้านวิถีชุมชน อาทิ มีดช่างทิน มีดลงลายเชิงศิลปะเล่มเดียวในโลก แก้วจากไม้ไผ่ (2.) ชุมชนบ้านคลองข่อย อ.สว่างอารมณ์ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทอเสื่อกก ขี่ม้าชมทุ่งแห่งเดียวในอุทัยธานี และการละเล่นย้อนยุค (เดินโผกเผก) ที่ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น (3.) ชุมชนบ้านทุ่งโพ อ.หนองฉาง ด้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สัมผัสความงดงามของสะพานไม้ไผ่ทอดตัวเหนือนาข้าว ชมทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ การทำนาโยน การเกษตรผสมผสาน (4.) ชุมชนบ้านชายเขา อ.ลานสัก ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนเงาะสวนทุเรียน สวนมะม่วง และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหุบป่าตาด ป่าดึกดำบรรพ์ ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาอันน้อยใหญ่   5.) ชุมชนบ้านท่าโพ อ.หนองขาหย่าง ด้านประเพณีศิลปวันธรรม เพลงพื้นบ้านท่าโพ ที่สืบทอดมาอย่างช้านาน และวิถีชุมชน (6.) ชุมชนบ้านสมอทอง อ.ห้วยคต แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ำพุร้อนและทะเลสาปน้ำจืด นั่งรับลมชมวิวทัศนียภาพอันสวยสดงดงาม (7.) ชุมชนบ้านเกาะพยอม อ.ทัพทัน ด้านศิลปะวัฒนธรรม ผ้าทอโบราณลาวครั่ง ผ้าไหมลายโบราณแต้มตะกอ ชมพิพิธภัณธ์พื้นบ้าน เครื่องมือ เครื่องใช้ของชุมชนโบราณ ที่ยังคงเก็บรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา (8.) ชุมชนบ้านสะนำ อ.บ้านไร่ ด้านประเพณีและศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งเป็นชุมชนของชาวลาวครั่ง ที่อพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง ได้นำเอาศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองติดตัวมาด้วย โดยมีลวดลายอันเก่าแก่ ตลอดจนชมวิถีชุมชนชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ตลอดจนประเพณีพื้นบ้านด้านต่างๆ ที่ยังคงถูกสืบทอดมาจนทุกวันนี้

นอกจากจะท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีแล้ว อุทัยธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมาย ทั้งป่า เขา และสายน้ำ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันโดดเด่น ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ที่นักท่องเที่ยว "แวะมารู้จักแล้วจะรักอุทัยธานี"

ด้านนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการ จังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัตวิถี เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอันเรียบง่าย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ หรือจะมานอนพักค้างคืนในหมู่บ้านก็ยังได้ เพราะเรามีโฮมสเตย์เอาไว้รองรับหลายแห่ง ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ยังจะได้อุดหนุนสินค้าโอท็อป เด่นดัง ของแต่ละชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง ดังนั้นจังหวัดอุทัยธานี จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "สื่อมวลชนสัญจรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour)" ขึ้น เพื่อขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ไปสู่นักท่องเที่ยวหรือสู่สาธารณชน ในโอกาสต่อไป


Latest Press Release

เวียตเจ็ทฉลองแคมเปญ Love Connection Love Is Real Touch มอบรางวัลเที่ยวบินไป-กลับ ฟรี สู่เมืองท่องเที่ยวในฝัน 17 เส้นทางบินสุดพิเศษ พร้อมจัดโปรโมชั่นต่อเนื่อง เปิดจองบัตรโดยสาร 0 บาทอีก 3 ล้านใบ

สายการบินเวียตเจ็ทฉลองแคมเปญ "Love Connection – Love Is Real Touch" จัดโปรโมชั่นต่อเนื่อง เปิดจองบัตรโดยสารราคาเริ่มต้น 0 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าบริการ) จำนวน 3 ล้านใบ ในช่วง "ได้เวลาเวียตเจ็ท" เวลา 12.00 - 14.00 น. ของวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561...

เอมิเรตส์ มอบข้อเสนอสุดพิเศษส่งท้ายปี กับส่วนลดสูงสุดถึง 5,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

สายการบินเอมิเรตส์ ร่วมมอบข้อเสนอสุดพิเศษส่งท้ายปีใหม่ พร้อมให้ทุกคนให้รางวัลแก่ตัวเองด้วยทริปท่องเที่ยวอันน่าประทบใจในสไตล์คุณ ผ่านตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจในราคาสุดคุ้ม ลูกค้าสายการบินเอมิเรตส์สามารถเลือกซื้อบัตรโดยสารชั้นธุรกิจในราคาพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้...

การบินไทยเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางให้กับลูกค้าด้วย Thai Airways Mobile Apps

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ "Thai Airways" เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินทาง พร้อมเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานแอปพลิเคชันให้กับลูกค้าของการบินไทย อีกทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการลูกค้าและเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น นายวิวัฒน์...

ภาพข่าว: บันยัน เดอะรีสอร์ท หัวหิน ต้อนรับ คุณโก้ มิสเตอร์แซกแมน (KOH Mr.Saxman)

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณธนิดา เรืองยศ (ขวา) ผู้จัดการ บันยัน เดอะ รีสอร์ท หัวหิน ต้อนรับ คุณเศกพล อุ่นสำราญ หรือที่รู้จักทั่วไปในชื่อ โก้ มิสเตอร์ แซกแมน (KOH Mr.Saxman) เป็นนักประพันธ์เพลง และเป็นนักดนตรีแซกโซโฟน...

อินให้สุด...หยุดที่ตลาดคริสต์มาสสุดว้าวจากทั่วโลก

ไม่มีอะไรที่จะทำให้อินกับบรรยากาศเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสได้เท่ากับการถือไวน์ผสมเครื่องเทศอุ่น ๆ สักแก้วภายใต้แสงสีระยิบระยับที่ประดับตกแต่งตามตลาดคริสต์มาสอีกแล้ว ดังนั้น Booking.com...

Related Topics