สื่อมวลชนสัญจรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี (Press Tour)

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Thursday September 20, 2018 09:24
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--OTOP นวัตวิถี อุทัยธานี

จังหวัดทัยธานี ได้จัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour) ขึ้น โดยมีสื่อมวลชนจสาขาโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุและสื่อออนไลน์ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP อันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านและชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม "สื่อมวลชนสัญจรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour)" ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายนผที่ผ่านมา เพื่อวัตถุประสงค์ให้สื่อมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุและสื่อออนไลน์ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 30 สื่อ ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินคัดสรรไว้แล้วจำนวน 35 หมู่บ้าน จาก 8 อำเภอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชน รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดจนได้ศึกษาเรียนรู้ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อันโดดเด่น มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ โดยมีเส้นทางท่องเที่ยว จากทั้ง 8 อำเภอ ที่สื่อมวลชนได้ลงไปสัมผัสวิถีชีวิตด้วยตนเอง

ได้แก่ (1.) ชุมชนบ้านล่อมอ้ายหมอง ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี ด้านวิถีชุมชน อาทิ มีดช่างทิน มีดลงลายเชิงศิลปะเล่มเดียวในโลก แก้วจากไม้ไผ่ (2.) ชุมชนบ้านคลองข่อย อ.สว่างอารมณ์ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทอเสื่อกก ขี่ม้าชมทุ่งแห่งเดียวในอุทัยธานี และการละเล่นย้อนยุค (เดินโผกเผก) ที่ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น (3.) ชุมชนบ้านทุ่งโพ อ.หนองฉาง ด้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สัมผัสความงดงามของสะพานไม้ไผ่ทอดตัวเหนือนาข้าว ชมทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ การทำนาโยน การเกษตรผสมผสาน (4.) ชุมชนบ้านชายเขา อ.ลานสัก ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนเงาะสวนทุเรียน สวนมะม่วง และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหุบป่าตาด ป่าดึกดำบรรพ์ ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาอันน้อยใหญ่   5.) ชุมชนบ้านท่าโพ อ.หนองขาหย่าง ด้านประเพณีศิลปวันธรรม เพลงพื้นบ้านท่าโพ ที่สืบทอดมาอย่างช้านาน และวิถีชุมชน (6.) ชุมชนบ้านสมอทอง อ.ห้วยคต แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ำพุร้อนและทะเลสาปน้ำจืด นั่งรับลมชมวิวทัศนียภาพอันสวยสดงดงาม (7.) ชุมชนบ้านเกาะพยอม อ.ทัพทัน ด้านศิลปะวัฒนธรรม ผ้าทอโบราณลาวครั่ง ผ้าไหมลายโบราณแต้มตะกอ ชมพิพิธภัณธ์พื้นบ้าน เครื่องมือ เครื่องใช้ของชุมชนโบราณ ที่ยังคงเก็บรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา (8.) ชุมชนบ้านสะนำ อ.บ้านไร่ ด้านประเพณีและศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งเป็นชุมชนของชาวลาวครั่ง ที่อพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง ได้นำเอาศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองติดตัวมาด้วย โดยมีลวดลายอันเก่าแก่ ตลอดจนชมวิถีชุมชนชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ตลอดจนประเพณีพื้นบ้านด้านต่างๆ ที่ยังคงถูกสืบทอดมาจนทุกวันนี้

นอกจากจะท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีแล้ว อุทัยธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมาย ทั้งป่า เขา และสายน้ำ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันโดดเด่น ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ที่นักท่องเที่ยว "แวะมารู้จักแล้วจะรักอุทัยธานี"

ด้านนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการ จังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัตวิถี เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอันเรียบง่าย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ หรือจะมานอนพักค้างคืนในหมู่บ้านก็ยังได้ เพราะเรามีโฮมสเตย์เอาไว้รองรับหลายแห่ง ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ยังจะได้อุดหนุนสินค้าโอท็อป เด่นดัง ของแต่ละชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง ดังนั้นจังหวัดอุทัยธานี จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "สื่อมวลชนสัญจรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour)" ขึ้น เพื่อขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ไปสู่นักท่องเที่ยวหรือสู่สาธารณชน ในโอกาสต่อไป


Latest Press Release

เชิญเที่ยวชมนิทรรศการศิลปะในกรุงเทพฯ กับโรงแรมในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

หากการใช้ชีวิตในเมืองเต็มไปด้วยการจราจรที่ติดขัดและการทำงานในแต่ละวันที่ยาวนาน ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยจนไม่มีเวลาสำหรับการมองหาไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เชิญชวนแขกผู้เข้าพักมาพักผ่อนด้วยการเดินเล่น...

Thailand Cultural Music Festival 2019 เทศกาลดนตรีวัฒนธรรมสุดอะเมซิ่งของเมืองไทย พลาดไม่ได้ 31 พ.ค.- 1 มิ.ย.นี้ ณ ชายหาดพัทยากลาง

ททท. ขอเชิญชวนร่วมงานทศกาลดนตรีที่อะเมซิ่งที่สุดในเมืองไทย กับงาน "Thailand Cultural Music Festival 2019" สนุกสนานกับจังหวะดนตรีท้องถิ่นผสมผสานดนตรีร่วมสมัยในบรรยากาศริมทะเล พร้อมพบกับศิลปินชั้นนำระดับ TOP 5...

โรงแรมหรู บรรยากาศเงียบสงบ ติดริมน้ำโขง

โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ อีกหนึ่งโรงแรมที่ท่านกำลังมองหาที่พักพักผ่อนในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงแรมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงห่างจากเชียงราย 118 กม. ตามเส้นทางสาย อ.เชียงแสน-เชียงของ (ทางหลวงหมายเลข 1020) เป็นเส้นทางเลียบฝั่งโขง ถึง55 กม....

แอร์เอเชียฉลอง 5 ปี จอง จ่ายสะดวกที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 บินคุ้มเริ่ม 477 บาทต่อเที่ยว พร้อมรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม 5 กก.!

แอร์เอเชีย ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส ฉลองครบ 5 ปี บริการซื้อตั๋วและจ่ายเงินสะดวกง่ายๆ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ จัดโปรโมชั่นบินคุ้มสุด เส้นทางในประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ สู่พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี หาดใหญ่ เชียงราย ราคารวมเริ่มต้น 477...

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม จับมือ ททท. เปิดแคมเปญ เที่ยวครบตบรางวัล มหัศจรรย์เมืองเหนือ

นางซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและการตลาด มิวเซียมสยาม พร้อมด้วยนายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเปิดตัวแคมเปญ "เที่ยวครบตบรางวัล...

Related Topics