#สปช.วิบูลย์# ชี้ปฎิรูปพลังงานไฟฟ้าต้องเฉลี่ยสัดส่วนเชื้อเพลิง ค่าไฟไม่แพงคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Friday November 7, 2014 15:37
กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

นายวิบูลย์ คูหิรัญ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบุต้องเฉลี่ยสัดส่วนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า หากยังใช้ก๊าซในสัดส่วนที่ยังมากเกินไปส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงาน ไฟฟ้าจะมีราคาแพงกระทบประชาชน

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมาในรายการทันสถานการณ์ที่เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ได้สัมภาษณ์พิเศษนายวิบูลย์ คูหิรัญ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านพลังงาน อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเรื่องการปฏิรูปพลังงาน ในประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

นายวิบูลย์ ระบุว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 34,000 เมกะวัตต์ เกือบจะถึง 35,000 เมกะวัตต์ ซึ่งตามมาตรฐานสากลจะต้องกำหนดกำลังไฟสำรองไว้ราวร้อยละ 15 ของความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ส่วนสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ผลิตไฟฟ้านั้นพบว่าในปัจจุบันไทยใช้ก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ 68 นอกจากนั้นก็เป็น ลิกไนต์ร้อยละ 21 พลังน้ำร้อยละ 6 และพลังงานทดแทนซึ่งน้อยมากคือประมาณร้อยละ 2 โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนที่มากเกินไปนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูง

ซึ่งถ้าหากก๊าซที่ไทยซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าและมาเลเซียเกิดปัญหา ความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของไทยเองก็จะหายไปด้วย แม้ว่าทาง ปตท. เองก็ได้เตรียมสร้างโรงแปรรูปก๊าซ LNG ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศโดยการขนส่งทางเรือ แต่กระนั้นก็มีราคาแพง และถ้าหากใช้ก๊าซ LNG เป็นหลักในการผลิตไฟฟ้าค่าไฟก็จะสูงตามด้วย

ส่วนพลังน้ำและพลังงานทดแทนที่เราผลิตเองได้นั้นก็มีสัดส่วนน้อยมาก ซึ่งในเรื่องของพลังงานทดแทนนั้นเราต้องมองด้วยว่าการลงทุนจะต้องสูงซึ่งจะทำให้ค่าไฟสูงขึ้นด้วย ปัจจุบันพบว่าโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนนั้นยังมีกำลังผลิตน้อยประมาณ 1 เมกกะวัตต์ ส่วนโรผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่มีกำลังผลิตสูงนั้นยังมีน้อย รวมทั้งในบางครั้งการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนยังพบกับความไม่แน่นอน

ทั้งนี้พลังงานทดแทนที่หน้าสนใจก็คือการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งนายวิบูลย์ระบุว่าในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภา ก็ได้มีการศึกษาเรื่องนี้ โดยหากนำขยะมาผลิตไฟฟ้าได้ ซึ่งมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการหมักเป็นก๊าซ หรือการนำเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel : RDF) ก็จะเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วย แต่ก่อนที่จะนำมาใช้อย่างจริงจังก็ควรมีการศึกษาก่อน เพราะในการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนนั้นนอกจากจะได้ไฟฟ้าแล้วก็ยังเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศรวมถึงเป็นการสร้างงานด้วย

ในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินและพลังงานนิวเคลียร์นั้นนายวิบูลย์ระบุว่าประเทศไทยน่าจะหนีไม่พ้น เนื่องจากพลังงานทดแทนนั้นให้กำลังการผลิตไม่มากนัก ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ โดยการใช้พลังงานจากถ่านหินนั้นประชาชนยังติดกับภาพเก่าๆ ในอดีตที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสารพิษในกระบวนการผลิตหรือการขนส่ง แต่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับถ่านหินมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าถึงประชาชนในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่วนในการเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้นจะต้องมีการออกพระราชบัญญัติควบคุมในเรื่องการก่อสร้าง การบำรุงรักษา ให้มีมาตรฐานและให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนได้ เพราะในขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็กำลังเดินหน้าที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์กันแล้ว และโดยสรุปแล้วในเรื่องการปฎิรูปพลังงานของประเทศนั้นนายวิบูลย์ระบุว่าต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งพลังงานหลักและพลังงานทางเลือกควบคู่กันไปไม่ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง

อนึ่งจากข้อมูลของกระทรวงพลังงาน พบว่ากระทรวงพลังงานมีแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ PDP 2013 ฉบับใหม่ เพื่อลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจากร้อยละ 68 ในปัจจุบันเหลือร้อยละ 45 เป็นการกระจายความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิง และช่วยสร้างความสมดุลของระบบผลิตไฟฟ้าในระยะยาว ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้า


Latest Press Release

สเตอร์ไลท์ พาวเวอร์ รุกธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่เชื่อมกับโครงข่ายไฟฟ้า

- ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานและความสามารถในการกักเก็บพลังงาน พร้อมบริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า บริษัท สเตอร์ไลท์ พาวเวอร์ ยื่นเสนอราคาโครงการกักเก็บพลังงานสองโครงการ ในการประมูลโครงการสาธารณูปโภคของ Salt River Project...

พีทีที โออาร์ ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร เปิดโครงการ ไทยเด็ด มุ่งยกระดับ สินค้าวิสาหกิจชุมชน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ

คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีโออาร์ คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คุณมงคล ลีลาธรรม...

GUNKUL ผนึก ยูนิคอร์ด ลุยติดตั้งโซลาร์รูฟ กำลังผลิต 1.92 MW เพิ่มศักยภาพ-ช่วยลดต้นทุน หนุนเสถียรภาพองค์กรแข็งแกร่ง

บมจ. กันกลุเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) และ บมจ. ยูนิคอร์ด (UCT) ร่วมลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา(Solar PV Rooftop) กำลังการผลิต 1.92 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการประมาณ 60 ล้านบาท บนพื้นที่11,000 ตารางเมตร...

EA จับมือ กรมเจ้าท่า พลิกโฉมกรุงเทพฯ กลับมาเป็นเวนิสตะวันออกอีกครั้ง นำเทคโนโลยีแบตเตอรี่เปิดตัวเรือไฟฟ้าต้นแบบ มุ่งสู่ Smart Transport ครบวงจร ทางเลือกใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมเมือง ลดมลพิษ PM2.5 พร้อมเปิดให้บริการปลายปีนี้

'บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)' หรือ EA บริษัทพลังงานทางเลือก และผู้นำแบตเตอรี่ลิเที่ยม ไอออน รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และ 'บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด' บริษัทในเครือ EA เผยโฉมเรือไฟฟ้าต้นแบบ พร้อมให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยาปลายปีนี้...

มหกรรม WIND EXPO 2019 ที่ญี่ปุ่น รวมพลผู้นำด้านพลังงานลมนอกชายฝั่ง

Reed Exhibitions Japan Ltd. เตรียมจัดมหกรรม WIND EXPO 2019 งานแสดงสินค้าและการประชุมด้านพลังงานลมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยจะเปิดฉากในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์แสดงสินค้า Tokyo Big Sight ประเทศญี่ปุ่น มหกรรม WIND EXPO ครั้งที่ 7...

Related Topics