สนพ. เปิดรับฟังความเห็น การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Monday August 22, 2016 08:26
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--สนพ.

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับ สถาบันยานยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 100 สถานี

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสถาบันยานยนต์ไฟฟ้าไทย (สยฟท.) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวน 100 สถานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศรวมถึงยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ด้วย

สำหรับแนวทางการดำเนินงาน จะมีการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการใน 3 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนราชการ จำนวน 20 สถานี ไม่เกิน 1,900,000 ต่อสถานี 2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 20 สถานี ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อสถานี และ 3. หน่วยงานเอกชน รอบที่ 1 จำนวน 20 สถานี ไม่เกินร้อยละ 70 หรือไม่เกิน 700,000 บาทต่อสถานี รอบที่ 2 จำนวน 20 สถานี ไม่เกินร้อยละ 50 หรือไม่เกิน 500,000 บาทต่อสถานี รอบที่ 3 จำนวน 20 สถานี ไม่เกินร้อยละ 30 หรือไม่เกิน 300,000 บาทต่อสถานี

"การสนับสนุนเงินลงทุนค่าสถานีฯ จำนวน 100 แห่งนี้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย สถาบันยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินทุนสนับสนุน ดังนั้นการสัมมนาในวันนี้ จึงเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน อาทิ แนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุน หลักเกณฑ์ในการพิจารณา การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นต้น โดยผู้ดำเนินโครงการจะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ให้มีความชัดเจน รัดกุมและได้ประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนเปิดรับผู้ที่สนใจขอรับการสนันสนุนเงินลงทุนในต้นเดือนกันยายนนี้ และสำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดสามารถ Download เอกสาร พร้อมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 25 สิงหาคมนี้ และการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในรอบที่ 1 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-20 กันยายน 2559 นี้" นายทวารัฐ กล่าว


Latest Press Release

Shanghai Electric และ DEWA ฉลองปิดงานโครงสร้างหอคอยกลางของโครงการ CSP ขนาด 700 MW ในดูไบ พร้อมขับเคลื่อนยูเออีสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสง หรือ Concentrated Solar Power (CSP) ขนาด 700 เมกะวัตต์ในนครดูไบ ซึ่งเป็นโครงการ CSP แบบเดี่ยว (single-site) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญ โดยเมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา...

การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการการส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม ในการแปรรูปผลไม้อบแห้ง ข้าวฮาง และสมุนไพรอบแห้ง

สำหรับผู้ที่สนใจการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมั้น ทางภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร ได้จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับการใช้พาราโบล่าโดมในการทำแห้งกล้วยตาก ข้าวฮาง ผลิตภัณฑ์จากข้าว ตลอดจนสมุนไพร...

แทปไลน์ฉลอง 30 ปี ตั้งเป้าอีก 5 ปี ขอโตขึ้นอีก 20% ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

แทปไลน์ฉลองดำเนินการครบ 30 ปี กับการเติบโตด้านธุรกิจขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ ที่เป็นมิตรต่อทุกภาคส่วน ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งด้านความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ มีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุและปัญหามลพิษ จากสภาพ การจราจรที่เกิดจากการขนส่งน้ำมัน...

PEA ยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไฟและค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีมาตรการการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าใหม่และค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้า เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 1129 ได้ตลอด 24...

LONGi ได้รับเลือกเป็นผู้สนับสนุนเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับ China Pavilion ที่งาน Expo 2020 Dubai UAE

LONGi บริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก ประกาศว่า บริษัทได้รับเลือกเป็นผู้สนับสนุนเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับ China Pavilion ในงาน Expo 2020 Dubai UAE โดยสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (CCPIT) ได้แต่งตั้ง LONGi เป็น "PV Sponsor for China...

Related Topics