กฟผ. จับมือ กระทรวงพลังงาน เปิดงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 ผนึกสุดยอด 3 งาน โชว์นวัตกรรมประหยัดพลังงานของไทย และต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Friday May 12, 2017 16:24
กรุงเทพฯ--12 พ.ค.--ได-อิจิ คิคากุ

พร้อมเปิดให้ชมแล้วกับงาน "Thailand Energy Efficiency Week 2017" สุดยอดงานโชว์ที่ผนึก 3 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานไว้ด้วยกัน "Thailand Energy Saving Expo" งานแสดงสินค้าด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่ออนาคต "LED Expo Thailand" งานแสดงสินค้าด้านระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และ "PCB Expo Thailand" งานแสดงสินค้าด้านแผ่นวงจรพิมพ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง และอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างครบวงจร จากนานาประเทศกว่า 400 บริษัท ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11 - 13 พ.ค. 2560

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยว่า ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงพลังงาน ได้มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงให้กับภาคพลังงานของประเทศ ขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้ จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่มีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 จะเป็นการจุดประกายให้ทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการประหยัดพลังงาน ด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงการจัดงานว่า กฟผ. ได้ดำเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management) มาตั้งแต่ปี 2536 มีจุดมุ่งหมายให้การใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ในการลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศประหยัดพลังงานลงได้ประมาณ 4,300 เมกะวัตต์ ลดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 25,500 ล้านหน่วย และช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลงได้ 14.6 ล้านตัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง กฟผ. จึงได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน "Thailand Energy Efficiency Week 2017" งานแสดงสินค้านานาชาติที่ครอบคลุมเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ตั้งแต่วันนี้ (11 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี รูปแบบการจัดงานเป็นการเจรจาธุรกิจ จำนวน 2 วัน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษ จำนวน 1 วัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ สมาคมวิชาชีพ ร่วมจัดแสดงผลงานด้านวิชาการ และมีผู้ประกอบการจากทั่วโลกร่วมนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงาน จำนวนกว่า 400 ราย

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า งานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติด้านเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระดับภูมิภาค ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีทางการค้าครั้งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการจัดการประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ หรืออุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดและการแข่งขันให้กับประเทศไทยในตลาดโลก ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไมซ์สามารถดึงดูดนักธุรกิจจากทั่วโลกได้กว่า 1.2 ล้านคน และสร้างรายได้ให้ประเทศไทยกว่า 1 แสนล้านบาท โดยในปีนี้ TCEB ได้เน้นการสนับสนุนด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ และแคมเปญการตลาด CONNECT Businesses ด้วยการดึงผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากทั่วโลก ทำการจับคู่เจรจาธุรกิจกันภายในงาน และแคมเปญส่งเสริมการตลาดล่าสุด EXHIBIZ IN MARKET ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม Pavilion leader เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดแสดงสินค้า และมีผู้แสดงสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานเพิ่มมากขึ้น

สนใจสอบถามรายละเอียดงานได้ที่ คุณพรรณวิสุทธิ์ บูรณากาญจน์ โทร 02-833-5328 อีเมล์ panvisutb@impact.co.th

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyefficiencyweek.com, www.thailandenergysavingexpo.com, www.ledexpothailand.com, www.pcbexpothailand.com และ Line Official: @tese, @ledexpo, @pcbexpo


Latest Press Release

อินโดรามา เวนเจอร์ส โชว์ศักยภาพโรงงานรีไซเคิลโพลีเอสเตอร์แห่งแรกในไทย

อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก เปิดบ้านโชว์เทคโนโลยีล้ำหน้าจากยุโรปในการรีไซเคิลพลาสติกครบวงจรสู่ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิล rPET และ rHDPE ที่โรงงานในจังหวัดนครปฐม ซึ่งดำเนินการรีไซเคิลครบวงจรในประเทศไทยมานานกว่า 5 ปี...

กองทุนแสงอาทิตย์ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มอีก 3 โรงพยาบาล ในภาคอีสาน ขับเคลื่อนมาตรการ Net Metering

ประชาชนและนักปั่นจักรยานอิสระ ร่วมติดตั้งระบบโซลาร์รูปท็อปที่โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่นในช่วงวันที่ 18,19 และ 22 ตุลาคมตามลาดับ...

LONGi จับมือ Hexagon Peak ลงนามข้อตกลงจัดหาโมดูล 200 MWp ป้อนโครงการในเวียดนาม

LONGi Solar ผู้ผลิตโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ระดับ Tier 1 แบบบูรณาการแนวตั้งชั้นนำ และ Hexagon Peak บริษัทพัฒนาโครงการในเครือ Hexagon Holdings Singapore ประกาศลงนามข้อตกลงจัดหาโมดูลชนิด mono PERC ขนาด 200 MWp ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 435 Wp Hexagon Peak...

บ้านปูฯ เปิดโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ในจีน เดินหน้าขยายกำลังผลิตสูงสุดในอาเซียน รองรับการผลิตได้ถึง 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพื่อรองรับแผนขยายตลาดและดีมานด์จากทั่วโลก

บรรยายใต้ภาพ: นางสมฤดี ชัยมงคล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ มร.เคลวิน ลิม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบ้านปูฯ...

Huawei Smart PV ขึ้นแท่นดาวเด่นอีกครั้งที่งาน PV Taiwan 2019

หัวเว่ย ยกทัพโซลูชั่นเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นใหม่สำหรับการใช้งานขนาดใหญ่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดินและแบบลอยบนผิวน้ำ ไปจัดแสดงที่งาน PV Taiwan 2019 โดยมุ่งเจาะตลาดไต้หวันโดยเฉพาะ พร้อมทั้งแบ่งปันนวัตกรรมล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FusionSolar Smart...

Related Topics