SSP มุ่งสู่บริษัทพลังงานชั้นนำระดับเอเชีย ตั้งเป้าปี 63 ขยายโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนครบ 200 MW

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Wednesday September 27, 2017 10:53
กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SSP ผู้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (Holding Company) เชื่อมั่นนักลงทุนจะให้การตอบรับดี หลังเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมอยู่ระหว่างลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยและญี่ปุ่นเพิ่มอีก 8 โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 122.4 MW คาดทยอย COD ตั้งแต่ไตรมาส 4/60 ถึงไตรมาส 2/63 ช่วยหนุนการเติบโต จากปัจจุบันที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดลพบุรี COD แล้ว 1 โครงการ ปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา40 MW กำลังการผลิดติดตั้ง 52 MW พร้อมตั้งเป้าปี 2563 ขยายโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนครบ 200 MW

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SSP ผู้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (Holding Company) เปิดเผยว่า ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยใช้ชื่อย่อ 'SSP' ในการซื้อขายและเชื่อว่าจะได้รับความสนใจที่ดีจากนักลงทุน หลังจากที่เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 276,375,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ในราคาหุ้นละ 7.70 บาท

ปัจจุบันบริษัทฯ รับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ ในจังหวัดลพบุรี มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 40 MW กำลังการผลิตติดตั้ง 52 MW ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Non-Firm มีอายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุได้คราวละ 5 ปี ซึ่งได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 6.5 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่เริ่ม COD

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SSP กล่าวว่า หลังจากเข้าระดมทุน บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยและญี่ปุ่นเพิ่มอีก 8โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 122.4 MW และมีปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 98 MW แบ่งเป็นโครงการในประเทศไทย ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่เริ่มก่อสร้าง 1 โครงการ คือ โครงการโซลาร์ อผศ. ในจังหวัดราชบุรี ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 5 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้าFeed-in Tariff (FiT) 4.12 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าตามอายุสัญญา 25 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ภายในไตรมาส 4/61

ส่วนในประเทศญี่ปุ่น มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างลงทุนจำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 47 MW ได้แก่ 1.โครงการฮิดะกะ ในจังหวัดฮอกไกโด ปริมาณพลังงงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา17 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าตามอายุสัญญา 20 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ในไตรมาส 1/61 และ 2.โครงการยามากะ ในจังหวัดคุมาโมโต้ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 30 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 20 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ในไตรมาส 2/63

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาแต่ยังไม่ก่อสร้าง 2 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 36 MW ได้แก่ 1.โครงการโซเอ็น ในจังหวัดคุมาโมโต้ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 6 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงคงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าตามอายุสัญญา 20 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ได้ในไตรมาส 4/61 และ 2.โครงการลีโอ ในจังหวัดชิซุโอกะ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 30 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT 36เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 20 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ภายในไตรมาส 2/63

ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาขั้นต้นอีก 1 โครงการ คือ โครงการยามากะ มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 10.0 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 20 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ในไตรมาส 2/63

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสนใจเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทยอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ SNNP 1 ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในจังหวัดสมุทรสาคร กำลังการผลิตติดตั้ง 384 กิโลวัตต์ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 460,984 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และโครงการ SNNP 2 ที่อยู่ระหว่างพัฒนาและยังไม่เริ่มก่อสร้างในจังหวัดราชบุรี กำลังการผลิตติดตั้ง 998 กิโลวัตต์ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 1,122,279 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ซึ่งทั้ง 2 โครงการ มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่อ้างอิงอัตราตามค่าไฟฟ้าฐานขายปลีกจาก กฟภ. และค่า Ft ขายปลีกเฉลี่ย โดยมีบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปี คาดว่าทั้ง 2โครงการจะ COD ในไตรมาส 4/60

"เราให้ความสำคัญกับการลงทุนและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าครบ 200 MW ภายในปี 2563 เพื่อยกระดับสู่บริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชีย โดยจะเป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานที่ยั่งยืนควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่สะอาดอย่างมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม" นายวรุตม์ กล่าว

นายภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในนามตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจของ SSP น่าจะได้รับผลดีจากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550-2559) จาก 129,583 ล้านหน่วย เป็น 181,050.5 ล้านหน่วย ในจำนวนนี้ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.6 ต่อปี รองลงมาคือภาคครัวเรือน

ขณะที่ แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2558 – 2579 (แผน PDP 2015) ได้ประมาณอัตราการเติบโตเฉลี่ยของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ดังนั้น แผน PDP 2015 จึงกำหนดแนวทางการจัดสรรกำลังการผลิตไฟฟ้าและกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงให้มีกำลังการสำรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ15.0 ของความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศและกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงแต่ละชนิดในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน


Latest Press Release

ภาพข่าว: GPSC รับมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

นายสมรชัย คุณรักษ์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. รับมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ขวา)...

ภาพข่าว: ไทยออยล์คว้ารางวัลระดับภูมิภาคฯ พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน 7 ปีซ้อน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับกิจการองค์กร (ซ้าย) รับมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคฯ "พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน" (The Strongest Commitment to Sustainable Energy in...

SSP ลุย! ตอกเสาเข็มเริ่มสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม 49.61 MW แล้ว คาด COD ตามกำหนดไตรมาส 2/62 มั่นใจครึ่งปีหลังเติบโตทะลุเป้าหมาย

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม...

Gossip News: TPIPP ย้ำนโยบายเป็นหุ้นปันผลสูง พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะขยายการเติบโต

ใส่เกียร์เดินหน้าแผนลงทุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะรายใหญ่ที่สุดในไทย ที่ไม่หยุดยั้งการเติบโต ประกาศพร้อมเข้าประมูลในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า อีก 5...

GUNKUL แจง โรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์มทำถูกต้องตามกระบวนการ ขอให้ผู้ถือหุ้น-นักลงทุนเชื่อมั่นบริษัทยึดหลักความถูกต้องและคำนึงถึงทุกฝ่าย

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฎในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ถึงกรณี "โครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม ของ บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด" ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริษัท...

Related Topics