SSP มุ่งสู่บริษัทพลังงานชั้นนำระดับเอเชีย ตั้งเป้าปี 63 ขยายโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนครบ 200 MW

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Wednesday September 27, 2017 10:53
กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SSP ผู้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (Holding Company) เชื่อมั่นนักลงทุนจะให้การตอบรับดี หลังเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมอยู่ระหว่างลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยและญี่ปุ่นเพิ่มอีก 8 โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 122.4 MW คาดทยอย COD ตั้งแต่ไตรมาส 4/60 ถึงไตรมาส 2/63 ช่วยหนุนการเติบโต จากปัจจุบันที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดลพบุรี COD แล้ว 1 โครงการ ปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา40 MW กำลังการผลิดติดตั้ง 52 MW พร้อมตั้งเป้าปี 2563 ขยายโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนครบ 200 MW

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SSP ผู้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (Holding Company) เปิดเผยว่า ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยใช้ชื่อย่อ 'SSP' ในการซื้อขายและเชื่อว่าจะได้รับความสนใจที่ดีจากนักลงทุน หลังจากที่เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 276,375,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ในราคาหุ้นละ 7.70 บาท

ปัจจุบันบริษัทฯ รับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ ในจังหวัดลพบุรี มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 40 MW กำลังการผลิตติดตั้ง 52 MW ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Non-Firm มีอายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุได้คราวละ 5 ปี ซึ่งได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 6.5 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่เริ่ม COD

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SSP กล่าวว่า หลังจากเข้าระดมทุน บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยและญี่ปุ่นเพิ่มอีก 8โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 122.4 MW และมีปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 98 MW แบ่งเป็นโครงการในประเทศไทย ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่เริ่มก่อสร้าง 1 โครงการ คือ โครงการโซลาร์ อผศ. ในจังหวัดราชบุรี ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 5 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้าFeed-in Tariff (FiT) 4.12 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าตามอายุสัญญา 25 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ภายในไตรมาส 4/61

ส่วนในประเทศญี่ปุ่น มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างลงทุนจำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 47 MW ได้แก่ 1.โครงการฮิดะกะ ในจังหวัดฮอกไกโด ปริมาณพลังงงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา17 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าตามอายุสัญญา 20 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ในไตรมาส 1/61 และ 2.โครงการยามากะ ในจังหวัดคุมาโมโต้ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 30 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 20 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ในไตรมาส 2/63

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาแต่ยังไม่ก่อสร้าง 2 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 36 MW ได้แก่ 1.โครงการโซเอ็น ในจังหวัดคุมาโมโต้ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 6 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงคงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าตามอายุสัญญา 20 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ได้ในไตรมาส 4/61 และ 2.โครงการลีโอ ในจังหวัดชิซุโอกะ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 30 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT 36เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 20 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ภายในไตรมาส 2/63

ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาขั้นต้นอีก 1 โครงการ คือ โครงการยามากะ มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 10.0 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 20 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ในไตรมาส 2/63

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสนใจเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทยอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ SNNP 1 ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในจังหวัดสมุทรสาคร กำลังการผลิตติดตั้ง 384 กิโลวัตต์ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 460,984 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และโครงการ SNNP 2 ที่อยู่ระหว่างพัฒนาและยังไม่เริ่มก่อสร้างในจังหวัดราชบุรี กำลังการผลิตติดตั้ง 998 กิโลวัตต์ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 1,122,279 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ซึ่งทั้ง 2 โครงการ มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่อ้างอิงอัตราตามค่าไฟฟ้าฐานขายปลีกจาก กฟภ. และค่า Ft ขายปลีกเฉลี่ย โดยมีบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปี คาดว่าทั้ง 2โครงการจะ COD ในไตรมาส 4/60

"เราให้ความสำคัญกับการลงทุนและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าครบ 200 MW ภายในปี 2563 เพื่อยกระดับสู่บริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชีย โดยจะเป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานที่ยั่งยืนควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่สะอาดอย่างมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม" นายวรุตม์ กล่าว

นายภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในนามตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจของ SSP น่าจะได้รับผลดีจากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550-2559) จาก 129,583 ล้านหน่วย เป็น 181,050.5 ล้านหน่วย ในจำนวนนี้ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.6 ต่อปี รองลงมาคือภาคครัวเรือน

ขณะที่ แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2558 – 2579 (แผน PDP 2015) ได้ประมาณอัตราการเติบโตเฉลี่ยของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ดังนั้น แผน PDP 2015 จึงกำหนดแนวทางการจัดสรรกำลังการผลิตไฟฟ้าและกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงให้มีกำลังการสำรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ15.0 ของความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศและกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงแต่ละชนิดในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน


Latest Press Release

QTC เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ QTC is not only transformer

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน (Super Low Loss Transformer) รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจาก สถาบัน CESI ประเทศอิตาลี จัดสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "QTC is not only...

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับเลือกจากฟอร์จูน ให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่ายกย่องที่สุดในโลก ประจำปี 2019

- การได้รับเกียรติครั้งนี้ สะท้อนถึงคำมั่นสัญญาของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่มีต่อนวัตกรรม ความยั่งยืน รวมถึงการตั้งเป้าหมายที่มีคุณค่าให้แก่พนักงาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นด้านการบริหารจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น...

ภาพข่าว: GPSC มอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ (แถวบนที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดโครงการ GPSC Young Social...

มาตรฐานระดับโลกช่วยให้แรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานลมกว่า 74,000 คนปลอดภัยในปี 2561

- Global Wind Organisation เผยแพร่รายงานประจำปีฉบับที่ 2 ว่าด้วยการฝึกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานลม - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเจ้าหน้าที่เทคนิค 74,432 คนใน 156 ประเทศ ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม GWO - มีแรงงานผ่านการฝึกอบรม GWO...

ไทยออยล์ขานรับนโยบายภาครัฐเร่งผลิตน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5

ตามที่กระทรวงพลังงานได้มีการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการโรงกลั่นและผู้ค้าน้ำมัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหารือมาตรการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)...

Related Topics