'กัลฟ์’ ได้รับ 24 รางวัลจากงาน 'ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน’ มุ่งเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Friday September 18, 2020 10:46
กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

กลุ่มบริษัทกัลฟ์รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) และประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) ในฐานะองค์กรแบบอย่างด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ ประจำปี 2563 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในงาน 'ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน’ ตอกย้ำพันธกิจของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ในการเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs)

สำหรับฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) นั้น คำนวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งองค์กร ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในปีนี้ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ 20 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.สระบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ระยอง และจ.ยะลา ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 โรงไฟฟ้าโคกแย้ 2 โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 2 โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4 โรงไฟฟ้าตลิ่งชัน โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต โรงไฟฟ้าหนองละลอก โรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 โรงไฟฟ้านนทรี โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย โรงไฟฟ้าบ้านเลน โรงไฟฟ้าหนองแค 2 โรงไฟฟ้าบ้านโพธิ์ โรงไฟฟ้าหนองแซง 2 โรงไฟฟ้าอุทัย โรงไฟฟ้ายะลา กรีน โรงไฟฟ้าวังตาผิน และโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2

นอกจากนี้ทางกลุ่มบริษัทฯ ยังได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) จากโรงไฟฟ้านนทรี โรงไฟฟ้าบ้านเลน โรงไฟฟ้าบ้านโพธิ์ และโรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 ทำให้ในภาพรวม โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกัลฟ์รวม 22 แห่งได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์แล้ว

สำหรับงาน 'ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน’ จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ


Latest Press Release

ปตท. ยืนยันมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยท่อส่งก๊าซฯ ตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซฯ ภายหลังเหตุการณ์เกิดเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วและเกิดเพลิงไหม้ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ...

ปตท. รุดเยี่ยม เร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ก๊าซฯ รั่ว

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)...

ปตท. ตั้งศูนย์ประสานงานเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุก๊าซรั่วไหลและเพลิงไหม้

ปตท. แจ้งข่าวฉบับที่ 3 กรณีเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วและเกิดเพลิงไหม้ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จัดอาหาร น้ำดื่ม และที่พักชั่วคราวในระยะเร่งด่วน และอำนวยความสะดวกให้แก่ทีมปฏิบัติงาน...

FPI รับรางวัล มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE)

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนางสาวศรุดา ชิตเชื้อ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) เข้ารับมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE) จาก นายเสกสรร...

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ สนองนโยบายสำรองก๊าซของกรมธุรกิจพลังงาน เผยโฉมคลังเก็บและจ่ายก๊าซบางปะกง เฟส 3 ด้วยมูลค่าการลงทุนก่อสร้างกว่า 550 ล้านบาท

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ผู้จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์เวิลด์แก๊ส ปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ของไทย เตรียมเปิดดำเนินการคลังเก็บและจ่ายก๊าซบางปะกง ส่วนต่อขยายเฟส 3 ด้วยความจุกว่า 8,700 ตัน...

Related Topics