คณะกรรมการเศรษฐกิจ การคลัง สภากทม. เผยความคืบหน้าการจัดทำร่างระเบียบกทม.ว่าด้วยการยึดทรัพย์ฯ ของผู้ค้างภาษี

ศุกร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๐๑ ๑๔:๓๓
กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--กทม.
นายชนินทร์ รุ่งแสง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ในฐานะประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ การคลัง สภากทม. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการฯ ได้หารือกับสำนักการคลัง เรื่อง การติดตามเรียกเก็บภาษีค้างชำระ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษี ที่กทม.ดำเนินการเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ปัจจุบันมี ผู้ค้างชำระภาษีรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้ กทม.สูญเสียรายได้ ที่จะนำมาเป็นงบประมาณของกทม. นอกจากนี้ สำนักการคลังยังได้รายงานถึงการดำเนินการที่จะขยายฐานการเก็บภาษีโดยนำระบบแผนที่ GIS มาใช้เพื่อให้ กทม. สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น สำหรับภาษีค้างชำระนั้น กฎหมายเก่าปรับแค่ปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับที่ผ่านมา กทม. ได้ผ่อนผันต่อผู้ที่มาเสียภาษีเป็นจำนวนมาก เช่นการให้ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ แต่ก็ยังมีผู้เสียภาษีอีกมากไม่ยอมแสดงตนเพื่อเสียภาษี ดังนั้น ทางสำนักการคลังจึงจัดทำร่างระเบียบกทม.ว่าด้วยการยึดทรัพย์ และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีฯ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ฯ เพื่อเป็นมาตรการใหม่ที่จะบังคับใช้ต่อผู้ที่ไม่มาเสียภาษีโดยเฉพาะภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่
นายชนินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้ร่างระเบียบดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบและข้อบัญญัติของ กทม. โดยพิจารณาข้อกฎหมายทั้งหมด 90 ข้อ ซึ่งพิจารณาผ่านไปแล้ว 30 ข้อ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะใช้เวลาในการกลั่นกรองอีกประมาณ 2 เดือน ก่อนที่จะนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป--จบ--
-นห-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ