FRA: ปรส. ประกาศผลการประมูลหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ รอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543

ศุกร์ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๐ ๑๐:๕๙
กรุงเทพ--25 ก.พ.--ปรส.
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ประกาศผลการประมูลหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
เพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยทำรายการซื้อขายผ่านกระดานรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนิน
การ 56 แห่ง นำหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจำหน่าย เพื่อเป็นการบังคับชำระหนี้ กำหนดยื่นซองเสนอราคา เมื่อเวลา 12:00 น. ของวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2543
ในการประมูลครั้งนี้มีผู้เสนอราคารวมทั้งสิ้น 9 ราย แบ่งเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์จำนวน 5 ราย บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลที่มีหนังสือให้ความสนับสนุนจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์จำนวน 2 ราย และ บุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลที่ไม่มีหนังสือให้ความสนับสนุนจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งต้องวางเงินประกันการประมูลจำนวน 2 ราย โดย
มีผู้ประมูลเสนอราคาประมูลหลักทรัพย์รวม 15 หลักทรัพย์ จากจำนวนหลักทรัพย์ที่นำออกประมูลทั้งสิ้น 16 หลักทรัพย์ ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการปรส. ตัดสินให้ผู้เสนอราคาจำนวน 2 ราย เป็นผู้ชนะการประมูลโดยจำหน่ายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ได้รวม 2 หลักทรัพย์ คิด
เป็นจำนวนเงินประมูล ทั้งสิ้น 24.7 ล้านบาท ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อหลักทรัพย์ ชื่อ จำนวนหุ้น ราคาเฉลี่ยต่อหุ้น
ย่อ ที่ประมูล ต่อหุ้นที่
หลักทรัพย์ ได้ (หุ้น) ประมูลได้ (บาท)
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม TFD 1,550,278 8.00
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ T-RUBB 1,368,700 9.00
สำหรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจำหน่ายในครั้งนี้จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปรส. อีกครั้งว่าจะนำออกประมูลอีก
ในอนาคตหรือไม่ ซึ่งปรส. จะประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ทราบในโอกาสต่อไป
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2540 ตามพระราชกำหนดการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 เป็นองค์กรอิสระ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 58 แห่งที่ถูกระงับ
การดำเนินกิจการตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนและวันที่ 5 สิงหาคม 2540 เพื่อปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ฝากเงิน และเจ้าหนี้ที่สุจริต
สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ดร. มนตรี เจนวิทย์การ หรือ
คุณ ปิยมิตร ยอดเมืองโทร. 263-3345-9 ต่อ 102, 104--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๒ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกาศแต่งตั้ง พิทักษ์ นรเทพกิตติ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
๑๗:๕๗ ซาลอนพาส ส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
๑๗:๒๖ พีเอฟพี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย ในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2022
๑๗:๑๐ บราเดอร์มอบเงินบริจาคในโครงการ Brother Beat Cancer Run 2022 ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตที่ยากไร้ รพ.รามาฯ
๑๗:๑๓ เชลล์ ต่อยอดเสริมทักษะควบคู่การส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ผ่านโครงการ ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์
๑๗:๕๖ เดอะ สตรีท รัชดา จัดกิจกรรม Butterfly Animal Camping สัมผัสผีเสื้อนานาชนิดและสัตว์แสนน่ารัก ภายในแคมป์เรียนรู้ชีวิตสัตว์ใจกลางกรุง
๑๖:๔๒ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ใน 2 การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ในประเทศไทย
๑๖:๕๒ รมว.สุชาติ ขานรับนโยบายนายกฯ สั่ง กสร.สร้างความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง กรณีโควิด-19
๑๖:๐๔ กรมที่ดิน ลงนาม MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑๖:๒๔ สนพ.สุโขทัย นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565