บอร์ด ตลท. แต่งตั้ง"ชวลิต ธนะชานันท์"เป็นประธานคนที่ 11

จันทร์ ๐๖ สิงหาคม ๒๐๐๑ ๑๘:๐๑
กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--ตลาดหลักทรัพย์
นายวิชรัตน์ วิจิตรวาทการ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวาระพิเศษในวันนี้ (6 สิงหาคม 2544) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายชวลิต ธนะชานันท์ ซึ่งเป็นตัวแทนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ก.ล.ต. ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์คนใหม่สืบแทนนายอมเรศ ศิลาอ่อน ประธานกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
นายชวลิต ธนะชานันท์ เปิดเผยความรู้สึกหลังได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการตลท.ว่า "รู้สึกยินดีและพร้อมที่จะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพราะการพัฒนาตลาดทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งขึ้น โดยหลังจากรับตำแหน่งแล้วจะเร่งทำงานร่วมกับคณะกรรมการตลท.เพื่อผลักดันให้มาตรการพัฒนาตลาดทุนต่าง ๆ ที่ได้มีการวางแนวทางไว้แล้ว เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด รวมทั้ง จะพิจารณาว่าควรกำหนดแนวทางพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ในด้านใดเพิ่มเติมด้วยหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการตลท.ชุดปัจจุบันได้อย่างราบรื่น"
"คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานตลาดหลักทรัพย์คนใหม่ และมีความเห็นพ้องต้องกันว่าคุณชวลิต เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในทุกด้าน ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับตลาดเงินตลาดทุนมากว่า 30 ปี นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายว่าเป็นบุคคลที่มีประวัติการทำงานดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ดังนั้นการที่ได้ท่านมาเป็นประธานตลาดหลักทรัพย์คนใหม่ ทำให้เชื่อได้ว่าด้วยประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญของท่านจะทำให้ตลาดหลักทรัพย์มีการพัฒนาและได้รับการยอมรับจากนักลงทุน บริษัทสมาชิก และบริษัทจดทะเบียนอย่างกว้างขวาง " นายวิชรัตน์กล่าวเสริม
นายชวลิต ธนะชานันท์ จบปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2533 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ หลายแห่ง ได้แก่ ประธานอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติ
นายชวลิต ธนะชานันท์
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)สถานที่ทำงาน ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 18 เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120การศึกษา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษประสบการณ์ทำงาน ปี 2497-2499 อาจารย์วิชาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา
(ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ปี 2500-2502 เศรษฐกร องค์กรยูซ่อม (USOM)
ปี 2503-2517 ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2518-2519 ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2519-2527 ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2527-ก.พ.2533 รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
มี.ค.2533-ก.ย.2533 ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัทต่างๆ
ก.ค.2534-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
มี.ค.2538-ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่มบริษัทยูคอม
ม.ค.2540-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
ก.ค.2540-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ต.ค.2540-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2542-ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่ดี
ส.ค.2542-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2528 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ปี 2530 ประถมาภรณ์ช้างเผือกรางวัลประกาศเกียรติคุณ ปี 2533 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2533 ได้รับเลือกเป็น "นายธนาคารแห่งปี" จากวารสารการเงินการธนาคาร
***************************************
ฝ่ายสารนิเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทย
62 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร.229-2000 โทรสาร 359-1005-8
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสารนิเทศ : ลดาวัลย์ ไทยธัญญพานิช โทร. 0-2229 - 2036 กุลวิดา จินตกะวงส์ โทร. 0-2229 - 2037 จิวัสสา ติปยานนท์ โทร. 0-2229 - 2039--จบ--
-สส-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ