ประชาชนในเขตบางกอกน้อยผ่านการอบรมอาสาสมัครต้อนรับนักท่องเที่ยวกทม. 100 คน

จันทร์ ๒๖ มีนาคม ๒๐๐๑ ๐๙:๕๘
กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--กทม.
ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครต้อนรับนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน ตามโครงการ “รักษ์ถิ่นฐาน สืบสานภูมิปัญญา” ซึ่งนายชนินทร์ รุ่งแสง ส.ก.เขตบางกอกน้อย ในฐานะประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจการคลัง สภากทม. และศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกทม.ได้ร่วมกันจัดขึ้น
นายชนินทร์ กล่าวว่า การอบรมอาสาสมัครต้อนรับนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “รักษ์ถิ่นฐาน สืบสานภูมิปัญญา” ซึ่งได้ดำเนินการสืบเนื่องมานานแล้วในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ทั้งนี้การส่งเสริมท่องที่ยวนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นแล้ว ยังทำให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตัวเอง กระตุ้นความรู้สึกและเป็นเจ้าของท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นต่อไป
ด้านนายชาญชัย โรหิตศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกทม. กล่าวว่า การอบรมอาสาสมัครต้อนรับนักท่องเที่ยว
กทม. นี้ มีผู้สนใจในพื้นที่เขตบางกอกน้อย เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ แพทย์ ประชาคม ผู้ประกอบการ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการประเมินผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติจากสถานที่ดังกล่าว โดยได้รับความร่มมือจากคณาจารย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรให้การอบรม ในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. - 18 มี.ค.44 แบ่งกลุ่มการอบรมเป็น 4 ย่าน ได้แก่ ย่านวัดดุสิตาราม ย่านวัดสุวรรณาราม — บ้านบุ ย่านวัดระฆัง — วังหลัง และย่านบ้านช่างหล่อ - ตรอกข้าวเม่า ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความชำนาญในการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอันทรงคุณค่าต่อไปยังคนรุ่นหลัง
ผู้ว่าราชการกทม. กล่าวว่า โครงการนี้เป็นผลของความพยายามของ ส.ก. และ กทม.ที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยคนในท้องถิ่น และต่อไปคาดว่าโครงการนี้จะขยายเพิ่มขึ้นอีก 49 เขตทั่วกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าฯกทม.ได้ให้แนวคิดแก่ผู้ผ่านการอบรมทุกคนว่า ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้จะไม่สูญเปล่า หากนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นมัคคุเทศน์ท้องถิ่นมืออาชีพ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในบ้านเกิดของเราเองให้คนอื่นได้ชื่นชม--จบ--
-นห-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๔๐ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการทำสวนเกษตรผสมผสาน Smart Farmer ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1
๑๗:๔๗ วช. ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกันผลักดัน การพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๗:๔๖ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3
๑๗:๑๖ Caltex Rewards สุขทุกเส้นทาง ยิ่งขับ ยิ่งเติม ยิ่งได้คะแนน ผ่านแอปพลิเคชัน CaltexGO
๑๗:๒๗ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จับมือมิวเซียมสยาม เปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ กทพ.
๑๗:๑๗ รมช. มนัญญา ห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ในพื้นที่อุทกภัยภาคอีสานสั่งกรมวิชาการเกษตรเตรียมเมล็ดพันธุ์พืช
๑๗:๒๐ อบรมออนไลน์ หลักสูตร Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
๑๗:๓๔ ธนาคารกรุงเทพ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้น ตามการคาดการณ์ถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้น
๑๗:๕๕ เครือเฮอริเทจ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานเจ เยาวราช 2565 งานบุญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี 10 วัน 10 คืน
๑๗:๓๘ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จับมือ รร.นนทรีวิทยา ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์