28 ปี วันสถาปนา สสวท.

พุธ ๓๐ สิงหาคม ๒๐๐๐ ๑๐:๐๘
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--สสวท.
นายธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท.จะจัดการประชุมวิชาการในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สสวท.ครบรอบ 28 ปี ในวันที่ 1 กันยายน 2543 ณ โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์พลาซา กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ ได้แก่ ฯพณฯรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) นายสิปปนนท์ เกตุทัต นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ นายไพรัช ธัชยพงษ์ และนางยุพิน พิพิธกุล โดย ฯพณฯรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิชัย ตันศิริ) เป็นประธาน และจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. นอกจากนั้น สสวท.ยังจัดนิทรรศการให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 8-14 กันยายน 2543 บริเวณชั้นล่างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวอีกด้วย
สสวท.จัดตั้งขึ้นโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 42 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2515 ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ต่อมาในเดือนกันยายน 2541 ได้มีการยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าว โดยปัจจุบัน สสวท.มีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2541
ภารกิจสำคัญที่ถือเป็นหน้าที่หลักของ สสวท. คือมุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อาทิ ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การเป็นผู้ริเริ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย การพัฒนาครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นส่งเสริมและประเมินมาตรฐานสื่อการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งผลักดันและส่งเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้พัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นเลิศ--จบ--
-อน-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๔ C Rhyne Group ร่วมจัดงาน Asia Top Awards 2024 พร้อมรับรางวัล Business Awards
๑๗:๒๙ FTI พบนักลงทุน Opportunity Day โชว์ผลงานไตรมาสแรก ปี 67
๑๗:๓๖ ต้อนรับศูนย์อินเดียฯ สู่สถาบันเอเชียศึกษา พร้อมเปิดตัวหนังสือพุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง
๑๗:๑๔ Alibaba Cloud ประกาศเปิด Availability Zones ใหม่ และลงทุนทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน AI
๑๗:๐๙ PwC ประเทศไทย แนะซีเอฟโอสร้างทัศนคติทางดิจิทัลเพื่อพลิกโฉมฝ่ายการเงิน
๑๗:๐๘ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จับมือ กรมป่าไม้ จัดโครงการรักษาผืนป่า JT Forest สร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม
๑๗:๐๓ 3 นวัตกรรมจุฬาฯ คว้ารางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลพิเศษ จากเวทีนวัตกรรมนานาชาติในงาน ITEX 2024 ที่มาเลเซีย
๑๗:๒๓ ส่องไอเดียเยาวชนสร้างสรรค์! DekSDM SPU ออกแบบ Art Toy สุดน่ารัก หนึ่งในผลงาน โชว์บนเวที Thailand Toy Expo
๑๖:๐๙ MAGURO เคาะราคาไอพีโอ 15.90 บาท จองซื้อ 28-30 พ.ค.นี้ ระดมทุนขยายธุรกิจ- หนุนการเติบโต และเสริมแกร่งการเงิน จ่อเทรด 5 มิ.ย.
๑๖:๑๖ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา