FRA: ปรส.ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมูลค่าการจำหน่ายสินทรัพย์ของ ปรส.

พฤหัส ๒๗ มกราคม ๒๐๐๐ ๐๙:๑๔
กรุงเทพ--27 ม.ค.--ปรส.
ตามที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับ ลงวันที่ 22-25 มกราคม 2543 ได้เสนอข่าวเกี่ยวกับมูลค่าการขายสินทรัพย์ขององค์การ
เพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) และการได้รับชำระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งหนังสือ
พิมพ์แต่ละฉบับนำเสนอตัวเลขที่แตกต่างกัน เช่น นสพ.มติชนรายวันเสนอว่า "ปรส.ขายสินทรัพย์ได้เพียง 14% ต่ำกว่าที่ประมาณการ
ว่าจะขายได้ 42%" นสพ.ฐานเศรษฐกิจเสนอว่า "ทางการประมาณการว่าจะขายสินทรัพย์ของ ปรส.ได้ 42% แต่ขายได้จริงเพียง
12%" นสพ.เดลินิวส์เสนอว่า "จากการประมูลขายสินทรัพย์ของ 56 ไฟแนนซ์ โดย ปรส.นั้น คาดว่าจะได้รับการชำระหนี้เพียงประมาณ
10% จากสินทรัพย์ทั้งหมดกว่า 8 แสนล้านบาท" นสพ.กรุงเทพธุรกิจเสนอว่า "กรณี 56 ไฟแนนซ์ที่ ปรส. ได้จำหน่ายทรัพย์สินได้ประมาณ
14% จากเดิมที่คาดว่าจะได้ถึง 42%"
ข้อมูลที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของมูลค่าการขายสินทรัพย์ และสัดส่วนการชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้นนั้น อาจสร้างความสับสน
ให้กับผู้ที่ติดตามข่าวสารโดยทั่วไปได้ ปรส.จึงขอให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้
1. มูลค่าการจำหน่ายสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน 56 แห่ง จนถึงปัจจุบันได้จำหน่ายไปแล้ว เป็นมูลค่าทางบัญชีประมาณ
670,000 ล้านบาท มูลค่าที่ได้ประมาณ 186,545 ล้านบาท คิดเป็น 27.84% ของมูลค่าทางบัญชี และหากรวมเงินที่ได้จากการติดตาม
หนี้แล้วจะเป็นมูลค่าประมาณ 260,545 ล้านบาท คิดเป็น 35.39% ของมูลค่าทางบัญชี 736,135 ล้านบาท
2. ณ วันที่ 21 มกราคม 2543 สถาบันการเงิน 56 แห่ง มีสินทรัพย์สภาพคล่อง (เงินฝาก เงินลงทุนระยะสั้น รวมถึง
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินใช้ชำระค่าประมูลซื้อสินทรัพย์)ซึ่งเป็นมูลค่ารวมจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และการ
ติดตามหนี้ที่ ปรส.ได้ดำเนินการมาโดยตลอด รวมทั้งสิ้น 249,219 ล้านบาท
3. หากนำตัวเลข 249,219 ล้านบาท มาใช้ในการจัดสรรเงินคืนเจ้าหนี้ตามสัดส่วน โดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ยื่นคำ
ขอรับชำระหนี้ประมาณ 776,400 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 84% ของยอดหนี้ทั้งหมด ดังนั้น กองทุนเพื่อ-การฟื้นฟูฯ จะได้รับเงินประมาณ
209,344 ล้านบาท หรือประมาณ 27% ของหนี้ที่ขอรับชำระ
4. สินทรัพย์ของสถาบันการเงิน 56 แห่ง ที่ยังเหลืออยู่เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี หรืออยู่ระหว่าง
การติดตามบังคับชำระหนี้และสินทรัพย์รองบางส่วน รวมประมาณ 115,000 ล้านบาท เมื่อได้จัดการส่วนนี้แล้วจะมีผลตอบแทนกลับมาสู่
เจ้าหนี้ของสถาบันการเงิน 56 แห่ง อีกจำนวนหนึ่ง นอกเหนือจากเงินที่ได้จากโครงการแบ่งปันผลกำไร (Profit Sharing) ที่ทยอยรับ
เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ผลการประมูลขายสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน 56 แห่ง
มูลค่าทางบัญชี มูลค่าที่ได้ Recovery
(ล้านบาท) (ล้านบาท) Ratio (%)
สินทรัพย์หลัก 600,243.70 152,171.53 25.35
สินทรัพย์รอง (ธ.ค.42) 69,757.12 34,373.05 49.28
รวมผลจากการประมูลขาย 670,000.82 186,544.58 27.84
สินทรัพย์ในส่วนที่มี 66,134.08 74,000.68 111.89
การติดตามหนี้ (ได้รับดอกเบี้ยจำนวนหนึ่ง)
รวมสินทรัพย์ที่จัดการแล้ว 736,134.90 260,545.26 35.39
สินทรัพย์ที่เหลือ 114,865.10 - -
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 851,000 - -
ประมาณการจำนวนเงินที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะได้รับชำระหนี้
จำนวนเงิน หมายเหตุ
(ล้านบาท)
(1) ยอดหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ขอรับชำระ 776,400 อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด
(2) สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเงินทุน 249,219 เป็นเงินฝาก เงินลงลงทุนระยะสั้น รวมถึง
56 แห่ง ณ วันที่ 21 มกราคม 2543 P/N ของ บบส.
(3) สัดส่วนที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะได้รับ 209,344 คาดว่า ยอดที่ได้จริงจะสูงกว่านี้เนื่องจากจะมีเงิน
ชำระ [(2) x 84%
] จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เหลทอ, จาก Profit
sharing และจากการรวบรวมทรัพย์สินเพิ่มเติมของ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในชั้นล้มละลาย เข้ามาอีกจำนวนหนึ่ง
(1)-(3) จำนวนเงินที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 567,056
อาจได้รับน้อยกว่ายอดที่ขอชำระ
--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๓๖ รมว. เฮ้ง สั่ง กสร. ออกแคมเปญ Anti Fire เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
๑๖:๑๐ มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๖:๕๓ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้การต้อนรับ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมครอบครัว เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง
๑๖:๒๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยางพารา
๑๖:๓๘ CGTN เผยผลสำรวจ พบผู้ตอบแบบสอบถาม 78.34% เชื่อจีนมีบทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจโลก
๑๖:๓๖ การ์ทเนอร์ชี้เทคโนโลยีเกิดใหม่มุ่งเน้น 3 ธีมหลัก ได้แก่ การขยายประสบการณ์เต็มรูปแบบ การเร่งการทำงานอัตโนมัติของเอไอ
๑๖:๐๒ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๖:๔๒ NPS จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 700,000 ตัว
๑๖:๐๐ NPS จัดประกวดคลิปรณรงค์การประหยัดพลังงานใน โครงการชวน KIDS พิชิตพลังงาน
๑๖:๔๒ Xiaomi เปิดตัวเทคโนโลยี Xiaomi Pilot Technology และ CyberOne หุ่นยนต์ Humanoid ตัวแรกของเสียวหมี่