สำนักการศึกษาจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุวกาชาด”

พุธ ๒๕ เมษายน ๒๐๐๑ ๑๐:๔๑
กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--กทม.
เมื่อวานนี้ (24 เม.ย.44) เวลา 14.00 น. ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) เขตดอนเมือง ดร.ธารินทร์ สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร “ผู้บริหารงานยุวกาชาด” รุ่นที่ 379/ กทม.30 โดยมีผู้นายธันวา จิวระกูล รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานว่า วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเป็นไปในทางเดียวกัน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสภา กาชาดไทย คือ มีความสามัคคี รับผิดชอบ เสียสละ การบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ สำหรับเนื้อหาวิชาที่จัดอบรมแบ่งเป็นภาควิชาการและภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปจัดกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียนให้ได้ผลมากที่สุด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 64 คน ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ที่รับผิดชอบด้านบริหารกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียนจาก 34 สำนักงานเขต กำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย.44 รวม 5 วัน โดยสำนักการศึกษาได้มอบให้นางทองดี ปัญญาวุธตระกูล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง เป็นผู้อำนวยการฝึก นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ร่วมคณะผู้ดำเนินการฝึกอบรมด้วย
ดร.ธารินทร์ สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้บริหารงานยุวกาชาดในโรงเรียนต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ผู้บริหารงานยุวกาชาดในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติของยุวกาชาด รู้จักใช้เทคนิคและวิธีการสอน มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานยุวกาชาด แนะนำแหล่งทรัพยากรจากชุมชนมาจัดประสบการณ์ให้แก่สมาชิกยุวกาชาด และที่สำคัญที่สุดคือ ผู้บริหารงานยุวกาชาด ต้องมีความรักและศรัทธาในอุดมการณ์ของกาชาด โน้มนำให้สมาชิกยุวกาชาด เพื่อนครู และผู้อื่นเข้าร่วมในกิจกรรมยุวกาชาดของโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมยุวกาชาดนี้ สอดคล้องกับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ คือ การเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติจริง เช่น การปฐมพยาบาล การเคารพกฎจราจร การมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเอื้ออารี เป็นต้น เป็นการปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมตามนโยบายผ้บริหารกทม.--จบ--
-นห-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๕ วว.ร่วมสัมมนาแนวทางพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย สปป. ลาวและจีน
๑๗:๒๗ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนวัดอุณหภูมิใจ. ให้โลหิต
๑๗:๐๖ โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ เรื่อง เมตตาพาชีวิตเปลี่ยน
๑๗:๔๓ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล
๑๗:๐๕ ฮอตไฟลุกไม่เกินจริง!! เมื่อแรปเปอร์เกิร์ล PRADAA เจ้าของเพลง ล่า (Roar) ถูกเลือกโชว์ Skill แรป ในรายการ Cypher สุดฮิตอย่าง 16 Baris (Season 3)
๑๗:๐๙ วว. ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ BCG Farming @ เกาะสมุย ต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๑๗:๒๒ บสย. หนุนเกษตร ค้ำสินเชื่อ โค้งสุดท้าย
๑๗:๔๑ สุขสันต์วันคริสต์มาสอีฟ ณ ห้องอาหารนัมเบอร์ 43 อิตาเลียน บิสโทร โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
๑๗:๐๖ อ.อ.ป. จัด สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการดำเนินงานด้านสวนป่า
๑๗:๒๓ หุ้นน้องใหม่ KTMS เปิดจองซื้อ 13-15 ธ.ค.นี้