หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จัดเสวนาเรื่อง “จีนและอินเดีย พลังแห่งเอเชีย”

ศุกร์ ๒๑ กันยายน ๒๐๐๗ ๑๐:๑๓
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด จะจัดให้มีการเสวนาเรื่อง “จีนและอินเดีย พลังแห่งเอเชีย” ให้กับลูกค้าและผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศจีนและอินเดีย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
กรรมการผู้จัดการ-วิจัยเศรษฐกิจ บล.ไทยพาณิชย์
2. อ.สุรัตน์ โหราชัยกุล
ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คุณพิชา รัตนธรรม
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน ธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล บลจ.ทิสโก้
การเสวนาจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2550 เวลา 9.30 — 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ
กำหนดการเสวนา
09:30 — 10:00 น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
10:00 — 10:10 น. กล่าวเปิดงานเสวนา
โดย คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส รองกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าธุรกิจกองทุนรวมและ กองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
10:10 — 11:40 น. เสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “จีนและอินเดีย พลังแห่งเอเชีย”
เศรษฐกิจจีนและอินเดีย พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก”
โดย ดร.. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
กรรมการผู้จัดการ — วิจัยเศรษฐกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
“อินเดีย — การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน”
โดย อ. สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ความน่าสนใจของตลาดหุ้นจีนและอินเดีย”
โดย คุณพิชา รัตนธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน — ธุรกิจกองทุนรวมและกองทุน ส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ( บลจ.) ทิสโก้ จำกัด
ดำเนินรายการโดย
คุณธีรัตน์ รัตนเสวี ผู้ควบคุมการผลิตข่าวและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ทีไอทีวี
11:40 — 12:00 น. ถาม-ตอบ
ปิดการเสวนา
โดย คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส รองกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นิเทศสัมพันธ์
โทร. 0 2633 6903-9

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๑ มี.ค. OCEAN LIFE ไทยสมุทร เชื่อมสัมพันธ์โรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมส่งมอบบริการสุขภาพชั้นเลิศให้ลูกค้า ผ่านกิจกรรม OCEAN LIFE CHANGE THE WORLD WITH LOVE
๓๑ มี.ค. เปิดเวที แสดงมุมมองของภาคธุรกิจ โดยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓๑ มี.ค. ทีมพืชอวกาศ ม.พะเยา รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space
๓๑ มี.ค. เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 มีใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้
๓๑ มี.ค. TASCO ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
๓๑ มี.ค. เอพี คว้ารางวัล บริษัทและแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุด
๓๑ มี.ค. ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ASEAN FORESTRY DEAN FORUM
๓๑ มี.ค. NDBS Thailand ขอบคุณ Exotic Food กับการเลือกใช้ SAP S/4HANA จาก NTT Data Business Solutions
๓๑ มี.ค. แจ็คกี้ ชาเคอลีน นักแสดงสาวมั่น อารมณ์ดี คว้าพรีเซ็นเตอร์ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) แชมพูปิดผมขาวคุณภาพสูง มอบ 3 เฉดสีสวยแบบมือโปร
๓๑ มี.ค. กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ