มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการพัฒนาสังคมเมืองประจำปี 2551

อังคาร ๓๐ กันยายน ๒๐๐๘ ๑๑:๐๕
กรุงเทพฯ--30 ก.ย.--ตลท.
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการมอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประจำปี 2551 ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาสังคมเมืองแก่นายสังวาลย์ บุญส่ง จากความโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการออมในชุมชนแออัดทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัดกว่า 25 ปี
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิดวงประทีป รวมทั้ง สนับสนุนการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำความดี สาขาการพัฒนาสังคมเมือง ที่ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิดวงประทีป เป็นผู้คัดเลือกผู้ทำความดีในสาขาดังกล่าว โดยในปี 2551 นี้ มูลนิธิดวงประทีปได้คัดเลือกให้นายสังวาลย์ บุญส่ง เป็นผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว
“โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม เป็นโครงการที่มุ่งหวังที่จะสร้างกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมด้วยความเสียสละ ให้มีพลังในการทำประโยชน์แก่สังคมต่อไป รวมทั้ง เพื่อเป็นแรงผลักดันที่จะส่งเสริมให้มีผู้ทำความดีเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย” นายปกรณ์กล่าว
นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานมูลนิธิดวงประทีป เปิดเผยว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิฯ ได้คัดเลือก นายสังวาลย์ บุญส่ง ให้เป็นผู้ทำความดีสาขาการพัฒนาสังคมเมือง ประจำปี 2551 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและความยากจนของชาวชุมชนแออัดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งได้มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ ให้มีที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งศูนย์รวมพัฒนาชุมชน เครือข่ายสลัมสี่ภาคและกลุ่มออมทรัพย์ โดยกลุ่มออมทรัพย์ที่คุณสังวาลย์ก่อตั้งนั้น ประสบความสำเร็จอย่างสูง จนพัฒนากลายเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ในปัจจุบัน
นางประทีปกล่าวว่า “มูลนิธิดวงประทีป มีปณิธานในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสังคม เด็ก และเยาวชน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้ชุมชนและสังคมรอบข้างมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน รวมถึงการขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยังชุมชนในเขตพื้นที่ห่างไกล โดยรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ที่ได้มอบแก่คุณสังวาลย์ในครั้งนี้ จะเป็นการยกย่องผู้ที่มีความตั้งใจในการทำดี ซึ่งได้พิสูจน์ด้วยผลงาน ความตั้งใจและความทุ่มเท และทำประโยชน์ให้แก่ชาวชุมชนโดยไม่ย่อท้อมากว่า 25 ปี ถือเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง”
นายสังวาลย์ บุญส่ง อายุ 60 ปี ปัจจุบันได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม คือจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ต้องตัดขาซ้ายทิ้ง จึงไม่สามารถใช้ชีวิตเช่นปกติได้ แต่คุณสังวาลย์ก็ไม่หยุดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน โดยรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้าน จัดตั้งสหกรณ์เพื่อการผลิตและฟื้นฟูธรรมชาติ 4 ตำบลขึ้น และเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายที่อยู่อาศัยของสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอ.ช.) ซึ่งเป็นเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองอย่างต่อเนื่อง
โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีเพื่อสังคมใน 6 สาขา คือ การศึกษา การพัฒนาสังคมเมือง การพัฒนาสังคมชนบท การส่งเสริมดนตรี การส่งเสริมกีฬา และการพัฒนาห้องสมุด
ติดต่อส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร.0-2229—2036 / ศรินทร์ลักษณ์ จิตกะวงศ์ โทร. 0-2229—2037/
/ วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร โทร. 0-2229-2797

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๒ หาดทิพย์ มอบรถรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้ประสบเหตุและประสบภัยด้านสุขภาพ
๑๗:๐๓ เมอร์เซเดส-เบนซ์ เดินหน้าแผน Circular Economy ลุยโปรเจกต์ Urban Mining สู่การสร้างวัสดุทดแทนชิ้นส่วนรถยนต์ในขั้นตอนการผลิต
๑๗:๓๒ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป เล่นใหญ่ เสิร์ฟพิซซ่า ร่วมเฉลิมฉลอง Bitcoin Pizza Day
๑๗:๑๑ GRAND - PF - SUMITOMO ผนึกกำลัง เปิด Grande Lounge ใจกลางเมืองห้างเอ็มโพเรียม ตอบรับกระแสนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ
๑๗:๒๓ FTI ล็อคเป้ารายได้ปีนี้ 930 ลบ. Q1/67 โกยแล้ว 195.91 ลบ. ชูกลยุทธ์ขยายสาขา-กำลังผลิต-ร่วมทุน ดันรายได้โต 3
๑๗:๔๔ เชฟชุมพล จับมือ ททท. ยกขบวน Soft Power อาหารไทยและการท่องเที่ยว ลุยโปรโมทในงาน สงกรานต์มินนิโซตา
๑๗:๐๕ ว.การบินและคมนาคม SPU เปิดประสบการณ์จริง! เรียนรู้แบบเจาะลึก การปฏิบัติงานภาคพื้น กับมืออาชีพสายการบิน
๑๗:๑๘ ยัวซ่า ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไทยแลนด์ ยูธ คัพ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ
๑๗:๑๖ เมสัน ร่วมปล่อยเต่าทะเล ในวันเต่าโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำแนวคิด MASON BETTER TOGETHER - GIVING TOGETHER
๑๗:๓๔ EKH ส่งสัญญาณ Q2 โตแกร่ง ผู้ป่วย OPD - IPD-ศูนย์ IVF - รพ.คูนหนุนเต็มเหนี่ยว ปักหมุดลุยธุรกิจสุขภาพไม่ยั้ง มั่นใจปั๊มผลงานโตไม่ต่ำกว่า