ธนาคารไทยพาณิชย์แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ เสริมความแข็งแกร่งด้านงานวิจัยเศรษฐกิจและงานด้านการจัดการกองทุน

พฤหัส ๐๕ มีนาคม ๒๐๐๙ ๑๕:๔๙
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เสริมความแข็งแกร่งในการเป็นธนาคารชั้นนำที่ให้บริการครบวงจร จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ — SCB Center for Economic and Business Intelligence” เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่พร้อมด้วยข้อมูลเศรษฐกิจและข้อมูลธุรกิจแก่ลูกค้า โดยแต่งตั้ง “ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ” ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ผู้จัดการใหญ่ ดูแลงานวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ และ แต่งตั้ง “นางโชติกา สวนานนท์” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ธนาคารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้เชี่ยวชาญคุณภาพชั้นนำอีก 2 ท่านมาร่วมงานกับธนาคาร ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธนาคาร ไทยพาณิชย์ในการทำธุรกิจไปในอนาคตเป็นอย่างดี ทั้งนี้ การจัดตั้ง ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ หรือ SCB Center for Economic and Business Intelligence จะยังประโยชน์ในเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจและข้อมูลธุรกิจเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงานให้กับธนาคาร บริษัทในกลุ่มฯ และลูกค้าของธนาคาร ซึ่งงานดังกล่าว ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นผู้มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากได้สั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา เมื่อผนวกกับความเชี่ยวชาญและการยอมรับในฐานะนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทยแล้ว จะทำให้ข้อมูลงานวิจัยของธนาคารไทยพาณิชย์มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น สำหรับ คุณโชติกา สวนานนท์ เป็นผู้บริหารหญิงที่เก่งในสายการเงินและการจัดการกองทุน มีผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีของคุณโชติกา ธนาคารเชื่อมั่นว่าจะทำให้รูปแบบการบริหารกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ มีความโดดเด่น เจริญเติบโต และครองส่วนแบ่งทางการตลาดด้านกองทุนเป็นอันดับ 1 ของประเทศ”

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ไทยรุ่นใหม่ของประเทศที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เคยดำรงตำแหน่งเศรษฐกรอาวุโสที่ธนาคารโลก (World Bank) 9 ปี และในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง ตลอดจนดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลสายงานวิจัยและข้อมูลกว่า 2 ปี จากนั้นได้ออกมาอยู่ในภาคธุรกิจโดยร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

นางโชติกา สวนานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัท Baring Research Limited เคยเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซทพลัส จำกัด และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบลจ.ทหารไทย ตลอดจนดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และ Chief Investment Officer ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด

ติดต่อสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)โทร : 02-544-4502, 02-544-4517

Email : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๑ มี.ค. OCEAN LIFE ไทยสมุทร เชื่อมสัมพันธ์โรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมส่งมอบบริการสุขภาพชั้นเลิศให้ลูกค้า ผ่านกิจกรรม OCEAN LIFE CHANGE THE WORLD WITH LOVE
๓๑ มี.ค. เปิดเวที แสดงมุมมองของภาคธุรกิจ โดยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓๑ มี.ค. ทีมพืชอวกาศ ม.พะเยา รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space
๓๑ มี.ค. เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 มีใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้
๓๑ มี.ค. TASCO ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
๓๑ มี.ค. เอพี คว้ารางวัล บริษัทและแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุด
๓๑ มี.ค. ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ASEAN FORESTRY DEAN FORUM
๓๑ มี.ค. NDBS Thailand ขอบคุณ Exotic Food กับการเลือกใช้ SAP S/4HANA จาก NTT Data Business Solutions
๓๑ มี.ค. แจ็คกี้ ชาเคอลีน นักแสดงสาวมั่น อารมณ์ดี คว้าพรีเซ็นเตอร์ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) แชมพูปิดผมขาวคุณภาพสูง มอบ 3 เฉดสีสวยแบบมือโปร
๓๑ มี.ค. กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ