ไทยพาณิชย์แต่งตั้ง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ เป็นกรรมการธนาคาร

พฤหัส ๐๙ เมษายน ๒๐๐๙ ๑๑:๔๘
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีมีมูลค่าตลาดรวม (Market Capitalization) อันดับหนึ่งของกลุ่มสถาบันการเงิน แต่งตั้งกรรมการธนาคารใหม่ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 186 ของธนาคาร ได้แต่งตั้ง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ดำรงตำแหน่งกรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเป็นการแต่งตั้งแทนนางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ที่ครบวาระการเป็นกรรมการในครั้งนี้ และได้ลาออกจากตำแหน่งไป ตั้งแต่ 20 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการคลัง และมีประสบการณ์การทำงานในกระทรวงการคลังมาตลอดกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงการคลังมาหลายตำแหน่ง ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ และรองอธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ปัจจุบันนางสุภา ปิยะจิตติ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญของสถาบันต่างๆ ได้แก่ รองประธาน กรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาต จำกัด และกรรมการ คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.)

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ มีความรู้ความชำนาญด้านการเงินการคลัง การบัญชี รวมทั้งด้านกฎหมายเป็นอย่างดี โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาตรีด้านบัญชีบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุ้น ครั้งที่ 186 ของธนาคารยังได้มีมติแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นๆ อีก 4 ท่านที่ออกตามวาระในปี 2552 ได้แก่ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายบดินทร? อัศวาณิชย? นายมาริษ สมารัมภ? และนายธีรพจน? วัชราภัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่งด้วย ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ก่อตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตในปี พ.ศ. 2449 โดยเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 ธนาคารมีมูลค่าตลาดรวม (Market Capitalization) สูงเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มสถาบันการเงิน (164 พันล้านบาท) มีเครือข่ายสาขาและจุดให้บริการมากที่สุดในประเทศไทย (สาขารวมทั้งสิ้น 949 สาขา ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 137 แห่ง เครื่องเอทีเอ็ม 6,030 เครื่อง) เพื่อให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม และลูกค้าบุคคล สามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th

ติดต่อสื่อสารองค์กร

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

โทร : 02-544-4502, 02-544-4517

Email : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๐ ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สงขลา
๑๗:๒๖ กลับมาแล้ว. SUPER บินสนั่นจุใจ แบบรายปี เริ่มต้นสุดคุ้มเพียง 6,999 บาท! บริการใหม่จาก airasia Super App
๑๗:๑๖ ซีพี ออลล์คว้า 5 รางวัล จากเวที Asian Excellence Awards ครั้งที่ 12
๑๗:๔๘ MTW ปิดเทรดวันแรก เหนือจอง 2.88 บาท พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า DECO
๑๗:๕๑ TBCSD แสดงจุดยืนความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในความมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยไปสู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน
๑๗:๒๗ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จับมือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร คัดสรรประกันสุดเอ็กซ์คลูซีฟส่งท้ายปีให้ลูกค้ากลุ่มเวลท์
๑๗:๑๖ วีวี แชร์ เดินหน้าสานต่อสร้างความสมดุลในสังคม ส่งมอบอาหารส่วนเกิน ให้แก่ผู้ยากไร้ สู่การสร้าง วีวี แชร์ โมเดล
๑๗:๓๑ วิศวะมหิดล เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน 'ถุงลมนิรภัย'.ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจาก สารแอมโมเนียมไนเตรท
๑๗:๐๓ รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 25,000 บาท เมื่อทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือประกันมะเร็งกับ รู้ใจ ประกันออนไลน์
๑๖:๑๔ ICT ม.พะเยา เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15